Obec Letiny
Obec Letiny

Zásahy

 

 

Zásahy jednotky v roce 2022

 

5.      1. července 2022 v 1010 hod vysílá KOPIS HZS Plzeň jednotku SDH Letiny na technickou pomoc při likvidaci hromadného úhynu ryb na "horejším rybníku" jenž má v nájmu spolek letinských rybářů. Společně s jednotkou HZS Nepomuk za pomoci požárních čerpadel okysličují vodu v rybníce.t

 

 

4. vbDne 7. 3. 2022 ve 12.03 hod. vyhlásil naší výjezdové jednotce KOPIS HZS Plzeň výjezd na ohlášený požár železných nádrží uskladněných v areálu zemědělské společnosti Komorno ve Bzí. Jednotka vyjížděla ze zbrojnice 12 minut po vyhlášení požáru. Nádrže likvidovala firma na železný odpad a při řezání nádrží autogenem zbývající produkt v nádržích vzplál. Likvidacídí požáru se po přájezdu naší jednotky již zabývala profesionální jednotka Nepomuk. Z naší jednotky se výjezdu zúčastnili 4 členové jednotky. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu ve 12.55 hod.       

 


3.      Větrné počasí pokračuje  další den 18.2.2022 je KOPISEM ve 22.29. hod.vyhlášen další polach na výjezd k odastranění podlého stromu přes vozovku na silnici II. tř. č. 117 opět v oblasti chat ke Skašovu. Po odstranění stromu a uklidu vozovky se jednotka vrací na základnu ve 23.15 hod.


2.     KOPIS  HZS Plzeň již po druhé dnes 17.12.2022 v 15.25 hod. vyhlašuje pro výjezdovou jednotku poplach s úkolem odstranění dvbalšího podlého stromu ve stejných místech u chat jako v raních hodinách. Jednotka vyjela 10 min. po vyhlášení poplachu. strom podklidila  z vozovky a v 16.00 hod. se vrátila na základnu.

    


1.     Na  základě vyhlášení poplachu KOPISEM HZS Plzeň v 10,00 hod. 17.2.2022 vyjela jednotka na odstranění padlého stromu do vozovky silnice II. tř, č. 117 v prostoru "Chat" ke Skašovu. Po provedení práce se jednotka vrátila na základnu v 10,45 hod. Jednalo se o první výjezd jednotky z nové hasičské zbrojnice.

 

 

 

Zásahy jednotky v roce 2021

 

4.     Další samostatný výjezd 30.6.2021 ve 14,45 hod. vyhlásil KOPIS HZS Plzeň na technickou pomoc-čerpání vody ze sklepa v obci Bzí čp.22. Odčerpání vody trvalo do 15,45 hod. kdy se jednotka vrátila na základnu.

 

3)      Další výjezd pro jednotku SDH byl 30.6.2021 v 6,00 hod. na likvidaci polámaných a spadlých stromů. Ve Svárkově, v Letinech a na Bzí, Dále na čištění odpadu na koupališti a čerpání vody ze sklepa. Čištění komunikace v obci. Na této akci se zůčastnilo celkem 5 příslušníků jednotky. Akce byla ukončena ve 13,30 hod.

 

2)      Jednotka SDH Letiny vyjížděla 29.6.2021 ve 21,09 hod. Na odčerpání vody z sklepů po přívalovém         dešt na třech místech v obci Letiny. Výjezdu se zůčastnilo 8 příslušníků jednotky. Činnost byla         ukončena návratem na základnů ve 23,35hod.

 

1)        Dnes 8.6.2021 v 10.52 byl KOPISEM HZS Plzeň vyhlášen pro jednotku SDH Letiny poplach s výjezdem na likvidaci požáru včelína. Jednotka v počtu 4 hasičů vyjela ze zbrojnice v 10.58 hod. Na místě za podpory cisterny zem. společnosti Komorno zahájili hašení již naplno rozhořeného včelína. V průběhu hasebních prací dojela profi jednotka z Nepomuka další jednotka z Přeštic. Požár byl po 20 minutách lokalizován a dohašování provádí jednotka SDH Letiny.

Ilustrační foto ze zásahu na:https://sdhfoto.rajce.idnes.cz/Pozar_vcelina.../1488391242

 

                       Zásahy jednotky v roce 2020

1) 10. 2 2020

    vb10. 2. 2020 v 05.11 hod. vyhlásil KOPIS PLZEŇ jednotce SDH poplach s pokynem odstranit z komunikace II tř. č. 117 mezi obcí Letiny Lázně - Skašov vyrácený strom po vychřici SABINA. Jednotka vyjela v 05.21 hod. v počtu 8 příslušníků jednotky. Po přijezdu na místo události bylo zjištěno, že jsou vyvrácené stromy dva. Bylo přistoupeno k rozřezání a odstranění stromů z vozovky, proveden úklid a jednotka po nahlášení splnění úkolů se na základnu vrátila v 06.16 hod.


 

 

Zásahy jednotky v roce 2019

 

 

1) 16. 4. 2019

  Dnevb 16.4. 2019 ve 13.23 hod. byl vyhlášen polach pro výjezdovou jednotku KOPISEM HZS na likvidaci požáru trávy na nepovolené skládce pod hřištěm Sokola. Nezodpovědný občan zde vysypal žhavý popel od kterého chytila okolní tráva a oheň se rozšířil na plochu 4x12 metrů. Oheň byl likvidován za spolupráce HZS Nepomuk a poprvé byl použit nově instalovaný hydrant vedle čp. 99. Výjezdu se zůčastnilo celkem 8 příslušníků výjezdové jednotky a časový limit na výjezd byl splněn. K úplné likvidaci došlo ve 14.00 hod.


Zásahy jednotky v roce 2018 

4) 23. 9. 2018 - technický zásah

t    Dne 23. září 2018 ve 20.35 hod. vyslal starosta obce výjezdovou jednotku SDH Letiny na provedení technickéh zásahu v Letinech - Lázní, kde při silném větru došlo k ulomení stromu, který ohrožoval bezpečnost silničního provozu a osob. Na místo vyjela jednotka o čtyřech příslušnících, kteří strom zabepečili (rozřezali a uklidili). Akce byla ukončena příjezdem jednotky na základnu ve 21.45 hod. Výjezd byl evidován KOPISEM PLZEŇ.

3) 28. 8. 2018 - technický zásah

Dne 28.8.2018 ve 12,55 hod.byla jednotka sboru dobrovolných hasičů Letiny vyslána Krajským operasčním střediskem do prostoru horní části obce kde došlo při zemních pracích k přetržení plynové přípojky s velkým únikem plynu.Po příjezdu jednotky na místo události, byl vytvořen bezpečný koridor aby nedošlo ke vznícení unikajícího plynu.

Po příjezdu profesionální jednotky HZS Nepomuk,provedl jeden příslušník pomocí speciálního nářadí uzavření přetržené plynové roury. Na místo byla povolána havarijní služba plynáren, která si po příjezdu převzala poškozené vedení k opravě.

2) 18. ledna 2018 - technický zásah

v18. ledna 2018 v 15.17 hod. vyslal KOPIS Plzeň jednotku SDH na zajištění průjezdnosti silnice II. třídy číslo 117 mezi Letiny Lázně a Skašov. Jednotka nahlásila na operační středisko HZS odjezd ze zbrojnice v 15.25 hod. v počtu 10 hasičů. Po příjezdu na místo v prostoru bývalého koupaliště byl přes vozovku padlý smrk, přičemž vozovka byla zcela neprůjezdná. Hasiči strom rozřezali a z vozovky uklidili. Celá akce byla ukončena příjezdem na základnu v 16.50 hod. /iklustrační foto/

1) 12. ledna 2018 - požár  sazí v komíně

     V 17.21 hod. dne 12.ledna 2018 vyhlásil KOPIS Plzeň poplach pro výjedovou jednotku SDH Letiny s pokynem výjezdu k požáru nízké budovy v obci Kbelnice čp.32. Jednotka vyjela z požární zbrojnice v 17.30 hod. v počtu 1+6 hasičů a po příjezdu na místo byl proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno, že se jedná o požár sazí v komíně. Výsledek průzkumu byl nahlášen na operační středisko KOPIS.V zápětí dojela profesionální jednotka HZS Přeštice a ve spolupráci bylo zahájeno sražení sazí a následné dohašení sazí mimo komínové těleso.Likvidace byla ověřena termokamerou a po zjištění, že je vše v pořádku byla akce ukončena. Majitel objektu předložil protokol o revizy komínu.Jednotka se vrátila na základnu v 18.45 hod.


Zásahy jednotky v roce 2017  

4) 23. srpna 2017 - planý poplach FTC Letiny

ddDne 23.srpna 2017 ve 04.43 min. vyhlásil KOPIS Plzeň poplach pro výjezdovou jednotku SDH Letiny formou SMS jednotlivým členům. Na základnu se dostavilo celkem 11 členů jednotky a za účasti velitele jednotky vyjelo družstvo ve 04.54 min. na adresu Letiny čp. 135 FTC (Evetronic), odkud byl hlášen požárním čidlem požár jídelny jmenovaného objektu. V 05.00 hod. byl započat zákládní průzkum a při to bylo zjištěno, že se nejedná o požár, nýbrž poškozený požární hlásič. Na místo se dále dostaviliy profesionální jednotky HZS Nepomuk a HZS Přeštice pod velením Jaroslava Koláře. Po ukončení průzkumu bylo rozhodnuto vrátit jednotky na své základny. Naše jednotka se vrátila na základnu v 05.21 hod.

3) 24.5.2017 - pátrání po pohřešované osobě

h     Dne 24.5.2017 v 16,25 hod.vyhlásil KOPIS Plzeň poplach pro výjezdovou jednotku SDH Letiny prostřednictvím SMS za účelem výpomoci a spolupráci s POLICIÍ ČR pří hledání pohřešované osoby (jednalo se opět o klienta Lázní Letiny s.ro.). V 16,30 hod. jednotka vyjela na místo sousředění s vozidlem Peogeot a následně s Avií A 30.  Pátrací akce se zúčastnili příslušníci policie, SDH Letiny v počtu 9 členů a SDH Blovice. Při akci byl využíván rovněž vrtulník policie ČR. Akce s negativním výsledkem byla ukončena 18,51 hod. a jednotka se na základnu vrátila v 19.11 hod.

2) 18.5.2017 taktickoprověřovací cvičení

f     Dne 18.5.2017 se naše výjezdová jednotka v počtu 1+6 za použití vozidla AVIA 30A zůčastnila společně s komletním IZS systémen (HZS Nepomuk, HZS Přeštice, SDH Žinkovy, Dolce, Jarov , Měčín, Nepomuk) takticko prověřovacího cvičení v areálu Lázní Letiny s.r.o, konkrétně v budově MORAVA, kde ve IV. patře budovy vznikl požár na jednom z lázeňských pokojů. Prostor byl celý zadýmen a byla nutná evakuace ležících pacientů.

zTéto činnosti se podíleli i naši členové výjezdové jednotky. Celé cvičení bylo vyhodnoceno a na místní jednotku toto zdravotní zařízení klade velké nároky na organizační zabezpečení, neboť v případě ostrého zásahu je naše jednotka na místě události jako první.

 

 

1) 31.3.2017- Lesní požár

   31.3.2017 v 18ě,42 hod byl obecní sirénou a SMS vyhlášen KOPISEM Plzeň poplach pro výjezdovou jednotku SDH. Jednalo se o nahlášený požár lesa v prostoru Letiny-Lázně v místě zvaném Rampich. Na požární zbrojnici se dostavilo celkem 11 členů zásahové jednotky a v 18,54 hod. hlásili na KOPIS odjezd na místo požáru. Po úpříjezdu bylo zjištěno, že došlo k požáru na ploše cca 200m2 . Během 10 min najely další vozidla(cisterny) HZS Nepomuk, Přeštice, SDH Blovice 2x a bylo zahájeno dohašení ohnisek požáru. Na místo se dostavil z HZS vyšetřovatel požáru, který pokračoval v šetření události. Po lokalizaci požáru byl nařízem velitelem zásahu odjezd na základnu ve 20,00 hod.


Zásahy jednotky v roce 2016

1) 17.9.2016 - planý poplach

§    C poplach pro výjezdovou jednotku SDH Letiny. Jednotka bez velitele vyjela ve 21.09 hod. dle pokynu řídícího důstojníka HZS KOPIS Plzeň k místní firmě FTC (Evertronic) na prověření signálu EPS o zahoření. Na místě události se jednotka zahlásila veliteli zásahu Jaroslavu Kolářovi z HZS Nepomuk, kteří přijeli současně s naší jednotkou.

     V součinnosti všech zůčastněných jednotek byla provedena komplexní prohlídka objektu a po konzultacích se zástupci firmy byla jednotka ve 22,10 hod. odvolána a poslána na základnu. 


Zásahy jednotky v roce 2015

5) 11.11.2015 - prověřovací cvičení

s

   V 15,34 hod. byl obecní sirénou vyhlášen KOPISEM Plzeň poplach pro výjezdovou jednotku SDH. Výjezdová jednotka v počtu 1+4 ohlásila na KOPIS výjezd v 15,43 hod. a byla vyslána jako posilující jednotka na požár obecního úřadu Dolce. Po příjezdu na Dolce v 15,58 hod. bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení z rozhodnutí HZS Plzeňského kraje za účelem prověření akceschopnosti jednotek zařazených v kategorii JSDH "V".Jednotka byla pověřena vybudováním čerpacího stanoviště, pro plnění cisteren vodou. Při této příležitosti byla provedena prověrka ústroje přítomných hasičú a dále kontrola vybavení výjezdového vozidla. Jednotka se vrátila na základnu v 16,43 hod.
 

4)  17.10.2015 - pátrání po pohřešované osobě.

 w    V 10,00 hod. vyhlásil starosta obce pohotovost pro výjezdovou jednotku SDH za účelem pátrání po pohřešované osobě z léčebného ústavu Lázně Letiny. Pátrací akce se uskutečnila ve spolupráci Policie ČR a zůčastnilo se celkem 15 členů SDH Letiny. Pátrání bylo ukončeno nálezem pohřešované osoby, která již bohužel nejevila známky života. V dalším šetření pak pokračovala Policie ČR a jednotka se vrátila na základnu ve 13,30 hod.   

3)  1.10.2015 - technická pomoc, číštění studny

s1.10.2015 v 16,00 hod. vyjela výjezdová jednotka do Kbelnice na vyčerpání kontaminované studně paní Kovářové. Při zásahu byl použit injektor, neboť se jednalo studni hlubokou 18 m. Vše proběhlo bez problemu a jednotka se vrátila na základnu v 18,00 hod. Akce se zůčastnilo celkem 9 členů jednotky. Celé akci byl, přítomen velitel 12 okrsku Letiny pan Jaroslav Kolář.

Foto z akce http://sdhfoto.rajce.idnes.cz/Hasici-cerpani_studny_1.10.2015/

2)   8. srpna 2015 - Požár - sláma na poli

 v     8. srpna 2015 ve 23.33 hod. byl "KOPISEM" Plzeň vyhlášen požární poplach pro výjezdovou jednotku SDH Letiny jak místní sirénou, tak i formou SMS. Ve 23.42 hod. vyjíždí jednotka v počtu1+9 na místo ohlášeného požáru slámy na poli u zastávky autobusu Bzí. Po příjezdu na místě události již byla posádka HZS Nepomuk a SDH Blovice, kteří dohasili zapálenou slámu o rozloze 2x2 metry.Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrací na základnu v 00,15 hod.

1) 13. dubna 2015 - Požár - ostatních hořlavých látek, pražce

     13. dubna 2015 v 9,31 hod.  byl "KOPISEM" Plzeň vyhlášen požární poplach pro výjezdovou jednotku SDH Letiny, formou SMS. V 9,41 hod. vyjíždí jednotka v počtu 1+4 do prostoru zahrady Jaromíra Uzla, kam přijíždí v 9,43 hod. a po provedeném průzkumu začíná provádět základní opatření pro uhašení dřevěných pražců, které hoří plamenem.  V 9,58 hod. přijíždí jednotka HZS Nepomuk a za použití vysokotlaku je požár po krátké době lokalizován. Jsou prováděny dohašovací práce. Po ukončení prací bylo požářiště kontrolováno termokamerou a nebyly zjištěny žádné nedohašené body. Na místě zůstal do 14,00 hod. ještě dohled místní jednotky. Jednotky se vracely na své základny v 10,20 hod.


Zásahy jednotky v roce 2014

3)   18. listopadu 2014 - Požár Lázně Letiny

  b      18. 11. 2014 v 19,46 hod., byl "KOPISEM" Plzeň vyhlášen požární poplach pro výjezdovou jednotku SDH Letiny. Po vyhlášení poplachu se do 5ti minut  dostavilo do zbrojnice 5 členů jednotky, kteří se po upřesnění situace "kopisem" vyzbrojili ručními hasicími přístroji a v 19,51 hod. odjeli vlastními automobily (požární Avie je toho času z výjezdu odhlášena pro poruchu)  do Lázní, kde bylo zjištěno, že hořela osobní skříňka jednoho z pacientů. Celý prostor přízemí hlavní budovy byl zakouřen. Evakuováno ze zakouřených prostor bylo 96 osob. Po 10 minutách se na místo události dostavila jednotka HZS Nepomuk a poté i HZS Přeštice, které provedly odvětrání prostor za pomoci přetlakové ventilace a poté nastoupili vyšetřovatelé požárů a Policie ČR ke zjištění příčin vzniku požáru. Čtyři  osoby byly ošetřeny přivolanou ZZS .Nadýchaly se kouře. Jednotka se vrátila na základnu ve 20.40 hod.

2)    9. září 2014 -  Prověřovací cvičení jednotky.

 t              9.9.2014 v 17,10 hod. byl krajským operačním střediskem /KOPIS/, prostřednictvím  místní "sirény" vyhlášen požární poplach pro výjezdovou jednotku SDH Letiny. Do 10 minut se na zbrojnici dostavilo 5 členů výjezdové jednotky a velitelem zásahu ing. Fračkou byla na KOPIS nahlášena připravenost jednotky k výjezdu. Při tomto hlášení dostal velitel zásahu informaci o události, kterou je nutné řešit. "Požár šaten na hokejovém kluzišti" v obci Letiny. Jednotka vyjela s DA 12 v počtu 4+1 a na požářiště přijela v 17,24 hod., což je 14 minut po vyhlášení poplachu. Po přijezdu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že šatny jsou v plném rozsahu zasaženy požárem. Příslušníky jednotky byl přehrazen nedaleký potok na zvýšení hladiny vody. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo a za pomoci dvou hadic "B" , rozdělovače a dvou hadic "C" vytvořeno vedení ke zdolání požáru. Na místě požáru byl delegovaný příslušník HZS stanice Nepomuk pan Jaroslav Kolář, který celý zásah kontroloval a po skončení celou akci vyhodnotil. V podstatě neshledal závažných nedostatků a to jak v počtu přítomných členů jednotky, tak i praktickou část při zdolávání požáru. Bohužel se opětovně prověřilo, že siréna instalovaná na obecním úřadě není slyšet po celé vsi a tím i vyrozumnění členů jednotky. Rovněž tak selhal systém vyhlašování požáru pomocí SMS ze strany KOPISU Plzeň.

Několik foto z akce naleznete :ZDE

1)   13. srpna 2014 - Pátrání po pohřešované osobě

        13.8.2014 v 16.20 hod. byl starostou obce Letiny vyhlášen polach pro výjezdovou jednotku SDH na pomoc POLICII ČR při pátrání po pohřešovaném pacientu z léčebny Lázně Letiny. Akce se zůčastnilo celkem 11 členů výjezdové jednotky pod velením Ing. Dušany Fryčky. Akci řídil řídící důstojník policie ČR. Byl prováděn průzkum lesního masivu lázeňský les a okolí. Akce se dále zúčastnilo cca 50 příslušníků Policie a přítomen byl i vrtulník policie. Neúspěšné pátrání bylo v 21,30 hod. ukončeno a druhý den ráno v 10.00 hod. se pokračovalo v dalším pátrání až do odpoleních hodiin, kdy bylo fyzické pátrání ukončeno.Pohřešovaná osoba se náhodně našla až třetí den v prostoru obce Bzí v poměrně dobrém zdravotním stavu.


Zásahy jednotky v roce 2013

26. dubna 2013 v 16,42 hod.

Technická pomoc - spolupráce se složkami IZS Plzeň jih

l bPátrání po pohřešované osobě. Po seskupení všech jednotek, příslušníků PČR a policejního psovoda u domu pohřešovaného byla všemi přítomnými vytvořena rojnice. Když skupina propátrala 200 metrů, objevil se pohřešovaný pán - lehce dezorientovaný a špinavý. Pátrání bylo přerušeno, pohřešovaný byl předán rodině.

    Zásahu se zúčastnil HZS Přeštice, JSDHO Dolce, JSDHO Blovice a jako místní jednotka JSDHO Letiny. A jako řídící akce byla Policie České republiky.

   Jednotka se vrátila na základnu v 17,45 hod.


Zásahy jednotky v roce 2012

3) 4. 7. 2012 v 8,00 hod.

Technický zásah - čerpání vody - pokračování z předešlé noci 4. 7. 2012 od 8,00 hod. se pokračovalo v čerpání vody ze zatopených sklepů, ve kterých voda opět po nočním odčerpání přibyla. Tohoto výjezdu se zúčastnilo již pouze velitel + 5 členů jednotky, což pro dokončení zásahu dostatečně stačilo. Po dohodě s KOPISEM se i tento výjezd evidoval jako oficiální samostatný výjezd a proto byla zpracována i samostatná zpráva o výjezdu. Akce byla ukončena v 10,45 hod.

2) 3. 7. 2012 v 21,35 hod.

Technický zásah - čerpání vody ze zatopených sklepů

     3. 7. 2012 kolem 21,00 hodiny se přes obec Letiny přehnal silný přívalový déšť velké intenzity, coč mělo za následek zatopení sklepů Josefa Zábrana, Vlasty Kováře, Martina Sadílka, pí. Valešové  a přívalová voda od Kbelnice zaplavila rybníček u Staňků natolik, že začala přetékat hráz. Na základě takto vzniklé situace, starosta obce p. Vraný vyhlásil zásahové jednotce JSDHO Letiny poplach a nařídil ze své pravomoci výjezd jednotky na ohrožené místo. O výjezdu byl informovám KOPIS Plzeň, který tuto situaci v dálší části monitoroval a zapsal do denních událostí.

      Po vyhlášení poplach ve 21,34 hod. jednotka vyjela ze základny na místo události ve 21,48 hod. v početním stavu velitel + 9 příslušníků výjezdové jednotky.Po příjezdu byl proveden průzkum, monitorování výšky hladiny vody v rybníčku a zahájeno čerpání vody z jednotlivých sklepů. Tato činnost byla prováděna až do 0,30hod.4. 7. 2012, kdy bylo rozhodnuto o přerušení práce a opětovný nástup byl stanoven na ráno 4.7. 2012 s čímž KOPIS Plzeň souhlasil a tím byl výjezd pro tuto noc unokčen.  

Foto z výjezdu ZDE 

1) 25. 3. 2012 v 9,00 hod.

Technická pomoc - čištění filtrační nádrže

     jJednotka JSDHO vyjela na pokyn starosty obce Letiny za plného souhlasu KOPIS Plzeň na vyčištění filtrační nádrže pro potřebu koupliště v Letinech v počtu 1+7 členů jednotky s výbavou DA avie. Po provedení akce se jednotka vrátila na základnu ve 12,30 hod  Bylo zpracováno hlášení o zásahu a odesláno na KOPIS Plzeň.


Zásahy jednotky v roce 2011

7) 17.6. 2011 v 9,28 hod.

 Technická pomoc - odstraňování překážek: 

     Dne 17.6.2011 v 9,28 hod. na pokyn KOPIS  Plzeň vyjela jednotka SDH obce v počtu 1+3 na odsranění padlého stromu na vozovku v obci Letiny u požární nádrže směrem na Kbelnici. Po odstranění a úklidu vozovky se jednotka vrátila na základnu v 10,25 hod.

6) 5.6.2011 v 18,34 hod.

   Požár motorového prostředku : 

pož  K požáru obytného karavanu došlo 5.6.2011 v půl sedmé večer v Letinech za školou v místě zvaném místní mládeží "EDEN". K požáru vyjela jednotka SDHO Letiny na pokyn KOPIS Plzeň a jednotka HZS Nepomuk. K likvidaci požáru a ochlazení okolních křovin byl použit 1 C proud. Na akci zasahovalo 9 členů výjezdové jednotky Letiny za přítomnosti starosty obce pana Vranýho. Příčina požáru je v šetření. Vzniklá škoda je vyčíslena na částku 3 000,- Kč.

5) 10.04. 2011 v 10,45 hod.

Odstranění nebezpečných stavů :

 Starosta obce Letiny vyslal výjezdovou jednotku do obce Kbelnice na odstraněnéní nebezpečně se naklánějící břízy do vozovky na konci obce. Nebezpečný strom byl poražen a vozovka uklizena. Na akci zasahovalo celkem 8 členů JSDHO Letiny.

ccc

4) 24.03.2011 ve 13,00 hod.

Požár lesní, polní porost, tráva - likvidace požáru polní trávy /příkopu/ mezi obcí Letiny a Kbelnice o rozměrech 60x3 metry.Požár byl úmyslně založen neznámým  pachatelem. Hrozilo nebezpečí dalšího rozšíření do hustě rozrostlého porostu. Jednotka zasahovala v počtu 1+3. Požár byl lokalizován ve 13,45 hod.

lll

3) 2. 03. 2011 ve13,30 hod.

Odstranění nebezpečných stavů -  odstranění nalomených silných větví ohrožující kiosek občertvení na koupališti v Letinech

2) 5.02.2011 ve 13,00 hod.

Odstranění nebezpečných stavů - odstranění ulomeného stromu na silnici č. 117 za obcí Letiny.

1) 25. 01. 2001 v 16,30 hod.

Technická pomoc - čerpání vody ze zatopeného sklepa /porucha místní kanalizace/ Letiny.


Zásahy jednotky v roce 2010

2) 26.12.2010 v 17 hod.

lokalizace požáru popelnice v Letinech, za pomoci ručních   hasicích přístrojů. Vzniklá škoda na nové plastové popelnici v částce 2500,- Kč.

1) 24.04.2010 v 10:45 hod.

došlo ke vzplanutí zábavného areálu letinské mládeže "EDEN". Požár byl ve volné přírodě tak výrazný,       že musela být přivolána pomoc HZS Nepomuk, neboť bylo nebezpečí, že se požár rozšíří do volné přírody. /zalesněný prostor/

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
polojasno 26 °C 13 °C
úterý 18. 6. oblačno 29/15 °C
středa 19. 6. jasno 30/18 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 28/15 °C

Czechpoint

 

Logo Czech POINT

Virtuální prohlídka

 

Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka

Mikroregion Úslava

 

Logo Mikroregion Úslava