Obec Letiny
Obec Letiny

Aktuality

 

2021

 

3. Výstavba nové hasičské zbrojnice zdárně spěje ke konci. Stav můžete sledovat     na viz odkaz:    

     http://sdhfoto.rajce.idnes.cz/Vystavba_nove_zbrojnice_2020/

2. V sobotu 8. května 2021 vedoucí mládeže SDH Letiny Johana Bělová zorganizovala jarní úklid obce Letiny a jejíjho okolí. Akce se zúčastnilo 6 maminek a 15 dětí.Při úklidu se nasbíralo celkem 12 pytlů různého odpadu, pneumatika, plastová židle a pod. Jeden pytel přinesli i myslivci, kteří nasbírali po letinském lese. Uklízeli se cesty na Libákovice, Kbelnici, Svárkov a Drahkov. Sběr byl ukončen společným opékáním buřtu na  oválu na Kbelnici. Hasiči přidali i další sladkosti jako odměnu za provedený úklid.

     vbvbvb vb

 

 

  1.   V sobotu 17. a 24. dubna 2021 členové SHD Letiny provedli jako každý rok úklid a mytí koupaliště. Akce se zůčastnilo celkem 15 členů SDH. Foto z akce je možné si prohlédnout na https://sdhfoto.rajce.idnes.cz/Myti_koupaliste_2021

 

 

 


2017


Pozvánka

     Starosta SDH Letiny si touto cestou dovoluje pozvat všechny členy Sboru dobrovolných hasičů v Letinech na výroční valnou hromadu, která se uskuteční dne 21. ledna 2017 v prostorách místního pivovaru. Na tuto valnou hromadu zve rovněž všechny příznivce dobrovolného hasičstva v České republice.


2016


2) 
 x 16. dubna 2016 provedli členové SDH Letiny vyčištění zádržné nádrže na filtraci vody do hlavního koupaliště. Prořezali stromy, které zasahovaly do nádrže a průběžně ji znečišťovaly spadaným listím. Následující týden provedli vlastní vyčištění a desinfetci hlavního koupaliště, tak aby bylo připravené na napuštění a mohlo sloužit v hlavní letní sezoně pro širokou veřejnost.


1)

     j20.ledna 2016 se v letinském pivovaře uskutečnil tradiční HASIČSKÝ PLES za velice slušné účasti spoluobčanú z Letin tak i z okoních obcí.Hrála jak již tradičně hudební skupina ASFALT ke spokojenosti většiny účastníků.


Mytí koupaliště 2014

 Dneo 12.dubna 2014, tak jako každoročně členové našeho Sboru dobrovolných hasičů umyli koupaliště, tak aby bylo v nadcházející letní sezoně připraveno posloužit našim spoluobčanům k regeneraci sil a duševního poklidu. Děkuji touto cestou účastníkům této akce. Škoda jen, že se každoročně zůčastňuje pořád stejná skupina lidí.


Pozvánka

Starosta SDH Letiny  si Vás dovoluje pozvat na tradiční silvestrovské setkání členů, všech příznivců a přátel  SDH Letiny, které se uskuteční jako tradičně v úterý 31.12. 2013 ve 1400 hod. "U hasičárny!    
Po ukončení je zajištěno krátké posezení v hostinci "U kačaby" 


h


P O Z V Á N K A 

b

  si Vás dovoluje pozvat na slavnostní valou hromadu SDH u příležitosti 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Letinech.

     Slavnostní valná hromada se uskuteční v sobotu dne 22. června 2013 od 18.00 hod. v hostinci "Pod lípou" v Letinech s následujícím programem:

1. Zahájení, přivítání hostů

2. Slavnostní referát

3. Resortní ocenění členů SDH

4. Diskuze, vystoupení hostů

5. Závěr, občerstvení-volná zábava


Okrsková soutěž Libákovice

     gV sobotu 8.6.2013 se v Libákovicích uskutečnila okrsková soutěž 12. okrsku Letiny v rámci 120. výročí založení SDH Libákovice.  Naše SDH representovalo jak družstvo mužů tak i družstvo žen.

    Obě naše družstva byla velice úspěšná a každé družstvo ve své kategorii obsadilo 1. místo.

    V odpoledních hodinách pak družstvo mužů obsadilo v "poháru starosty SDH" 3. místo.


První závod v nové sezoně

vyšel nad očekávání - podrobné informace v části sport:


Výroční valná hromada 2013

 c   Dne 26. ledna 2013 proběhla Výroční valná hromada SDH Letiny za velmi dobré účasti členů SDH. Pan starosta SDH Ing. Dušan Fryčka na schůzi přivítal čestné hosty, pana starostu obce Letiny Jaroslava Vraného, Jaroslava Koláře zástupce OSH Plzeň jih, paní Zdeňku Bartošovou zastupující svaz žen Letiny a kolegy ze spřáteleného SDH Kralovice. Po té následovaly zprávy jednotlivých funkcionářů, byly oceněni mladí příslušníci sboru za jejich 10 letou práci. Jednalo se o Václava Brašnu, Milana Baxu, Drahomíra Baumruka, Václav Pechana, Lukaše Czibika. Dále byl oceněn stužkou Jaroslav Matějka za 60 let členství v SDH.

     Byla projednána rezignace Jiřího Plachécho na funkci velitele SDH, velitele JSDHO a člena výboru sboru ze zdravotních důvodů. Za člena výboru SDH byla poprvé v historii sboru zvolena žena Johana Hoblová. Velitelskou funkcí byl na přechodnou dobu /do příští VVH, kdy budou řádné volby/ pověřen Josef Zábran 93.            

Více foto ze schůze najdete ZDE


 Pozvánka 

Starosta SDH Letiny si dovoluje pozvat na tradiční silvestrovské setkání u  Zbrojnice všechny členky a členy SDH a dále všechny občany obce v pondělí 31.12.2012 ve 14,00 hod.  


Družební návštěva v SRN

     Přátelské setkání spřátelených obcí Letiny a Mittelpöllnitz se tohoto roku uskutečnilo ve dnech 16. a 17. června 2012 ve Spolkové republice Německo.

m      V 600 hod. vyjel z Letin autobus obsazený 22 obyvateli obce Letin a Kbelnice směrem na Cheb, Aš, Selb, Triptis a náměstí Mittelpöllnitz, kam jsme dojeli kolem 1000 hod. Zde nás jako obvykle vítal starosta obce, společně se členy místního hasičského sboru. Bezprostředně po uvítání se naši chlapci šli převléci a nastupovali k fotbalovému zápasu, který se započítával do místního turnaje.m

    Tento turnaj skončil dlouho po obědě a tak část starší delegace odjela koňským spřežením do nedalekého starého mlýna, kde byl bývalým starostou Mittelpöllnitzu panem Edgarem Poserem a jeho manželkou připraven krásný piknik.m Po návratu do obce byla společná večeře ve stanu. Po večeři se společnost jak my tak i němci rozdělila na dvě poloviny, kdy jedna část těch sportovně založených odešlo sledovat fotbalový zápas Polsko - Česká republika na ME 2012 do místního Gasthauzu, kde naši přátelé pro nás připravili velkoplošnou projekci a společně fandili našemu družstvu. Druhá část se zúčastnila rozbíhajícího se diska ve velkém pouťovém stanu. Po skončení přenosu pak dále probíhala společná zábava do pozdních  večerních hodin.

     Ubytování bylo jako již tradičně zajištěno v malebném venkovském hotílku v obci Gutterlitz. Ráno po společné snídani byl odjezd do Mittelpöllnitzu, kde započaly hasičské závody. Naši chlapci jako doposud předvedli nejrychleíjší čas a ve druhém kole, kdy s vybavením místního Freivelige Feurwehr obsadili 4. místo.

     V neděli dopoledne a pak dále krátce po obědě hrála místním naše kapela ASFALT Přeštice, která v obci sklidila velký úspěch již před dvěma lety a tak byla skupina opět pozvána. Hudba hrála do 17 hod. a po skončení jsme se rozloučili a nastoupili cestu domů.

     I tato návštěva splnila svůj účel v přátelském setkávání obyvatel obou vesnic, tak jak bylo před 5 ti lety stvrzeno vzájemnou dohodou.

Další foto z akce ZDE


Účast na květnových  oslavách "2012" v Blovicích

vv     V neděli dne 6. května 2012 v dopoledních hodinách se náš Sbor dobrovolných hasičů Letiny, zúčastnil květnových oslav, pořádaných spřáteleným Sborem dobrovolných hasičů v Blovicích u příležitosti jejich oslav 130. výročí založení jejich  sboru na nádraží v Blovicích se svoji renovovanou stříkačkou zn. Stratílek Vysoké Mýto, viz ukázka na fotu. Těchto oslav se též zúčastnili kolegové z  Radošic se svoji stříkačkou zn. Mára a dále příchovičští hasiči provedli ukázku likvidace ohně v 18 století.Tak nám již začíná  pomalu jaro 2012

va členové výjezdové jednotky SDH obce Letiny pokračovali ve svoji činnosti praktickým výcvikem při dopravě vody na velkou vzdálenost a těžko prostupným terénem. Výcvik byl spojen s každoroční obecně prospěšnou prací a to mytí a vyčištění nádrže pro filtraci vody pro letinské koupaliště, tak aby bylo možno v co nejkratším čase připravit opět koupaliště na letní sezonu. Výcviku se zůčastnilo celkem 8 členů výjezdové jednotky. 14. dubna 2012 se pak bude pokračovat na úklidu, čitění a mytí samotného koupaliště. Na tuto práci zvu všechny občany Letin, a nejen hasiče, kteří mají zájem a snahu pomoci obci při její údržbě. Po vyčištění nádrže v lese se pokračovalo dne 21. dubna  2012 v mytí samotného koupaliště. Letos poprvé byl použit ekologický saponát s jehož pomocí se podařilo odstranit léta klouzající dno koupaliště. Zda tento způsob čištění bude praktický ukáže až samotný provoz koupaliště.

Další foto z akce ZDE 


Výcvik na polygonu HZS Plzeň-Košutka

h     V sobotu dne 4. února 2012 v odpoledních hodinách proběhlo cyklické školení a praktický výcvik pro používání dýchacích přístrojů na speciálním polygonu Hasičského záchraného sboru v Plzni na Košutce. Výcviku se zůčastnili St. Jirkovský, Václav Brašna, Milan Baxa ml., Václav Pechan. Na polygonu si členové naší výjezdové jednotky společně s jednotkou z Jarova procvičili základní znalosti,  praktické  zacházení a používání dýchací techchniky za podmínek blízských skutečnému nasazení. Týden před touto akcí se zůčastnili základního školení a praktického výcviku další dva nový členové naší jednotky,/rovněž na HZS/, takže v naší jednotce je oprávněno použít dýchací přístroj již 8 členů jednotky.

Další foto z výcviku ZDE


Dětský maškarní bál

f     V sobotu 4. února 2012 zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů a Český svaz žen ve spolupráci s učitelkami místní mateřské školy dětský maškarní rej v prostorách hostince "Pod lípou" v Letinech. Této akce se zůčastnili děli z Letin, tak i z nejbližšího okolí. Jako občesrtvení připravily členky svazu žen malé koláčky a další cukrovinky. O zábavu dětí se pak postaraly paní učitelky z mateřské školy, které organizovaly pro děti různé soutěže a záabavu. O hudební doprovod se pak postarali členové SDH.

Další foto z akce si můžete prohlídnout ZDE a ZDE


Výroční valná hromada 2012

  c   Dne 14. ledna 2012 se v hostinci "Pod lípou"  uskutečnila Výroční valná hromada SDH Letiny. Valné hromady se zůčastnilo 47 řádných členů a bylo přítomno 8 hostů. Z hostů se zůčastnil Ing. Jan Majer člen ústředního výkoného výboru SH ČMS, Jaroslav Kolář, člen výkoného výboru OSH ČMS Plzeń jih, zástupce Svazu žen paní Pluhařovou. Výroční valné hromady se samozřejmě zůčastnil starosta naší obce pan Jaroslav Vraný. V obsáhlé zprávě o činnosti SDH jednatel Josef Zábran seznámil všechny přítomné podrobně o práci výboru SDH, a o plnění úkolů výjezdové jednotky obce v uplynulém roce. Výroční valná hromada dále projednala hospodaření s finančními prostředky, projednala plán práce sboru na rok 2012. VVH přijala 1 nového člena a 2 členy převedla ze sousedních Horšic za řádné členy SDH Letiny.

Na foto z VVH se můžete podívat ZDE

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
déšť 18 °C 12 °C
sobota 25. 5. déšť 19/10 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 22/10 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 24/12 °C

Czechpoint

 

Logo Czech POINT

Virtuální prohlídka

 

Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka

Mikroregion Úslava

 

Logo Mikroregion Úslava