Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 


 


1. - 7. badatelská exkurze - viz "Akce školy"

 


 


 

Nový projekt v ZŠ Letiny

Naše škola se od 1. 6. 2014 zapojila do dalšího evropského projektu. Jedná se o projekt Regiopopulár - Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství (CZ.1.07/2.3.00/45.0012) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Finanční podíl: 731 817,93 Kč z celkového rozpočtu 15 896 375,44 Kč.

Do projektu je zapojeno devět organizací:  COMTES FHT a.s.,  Základní škola a mateřská škola Letiny, Střední průmyslová škola Ostrov, Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1, Základní škola Dobřany, Základní škola Zbůch, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s., Inova Pro, s.r.o.,  Západočeská univerzita v Plzni.

Cílem projektu je zpopularizovat technické obory, motivovat žáky k jejich studiu, snažit se odstranit předsudky s nimi spojené, snížit neoblíbenost přírodovědných předmětů a matematiky ve škole, seznámit žáky s úspěšnými mladými odborníky a vědci a realitou výrobních podniků.

Během projektu se naši žáci a učitelé zapojí do mnoha aktivit. Pro žáky jsou připravené jedno i dvoudenní exkurze do výrobních závodů v České republice i v zahraničí, do technických muzeí, science parků apod. Od příštího školního roku bude probíhat činnost technicko-badatelského kroužku, kde budou mít žáci možnost seznámit se se zajímavými pokusy, s řešením technických problémů a dalšími znalostmi z přírodních věd. Součástí projektu je také využití metody CLIL ve výuce, kdy bude část vyučovacích hodin probíhat v angličtině. Naše škola se zapojí spolu se ZŠ Dobřany a ZŠ Zbůch do tzv. Badatelských dnů a Burzy nápadů, při které budou talentovaní žáci těchto škol mezi sebou soutěžit při řešení různých úkolů.

Učitelé přírodovědných předmětů se zúčastní odborných stáží. V rámci projektu vzniknou sborníky metodických materiálů a sady nových učebních materiálů.

Projekt by měl ZŠ Letiny pomoci zmodernizovat vybavení odborné učebny, nakoupit nové učební pomůcky pro přírodovědné předměty, umožnit našim žákům zblízka poznat práci ve výrobních závodech a dále je motivovat k dalšímu vzdělávání. Doufáme, že se do projektu zapojí co nejvíce žáků i učitelů naší školy a že pomůže zlepšit vybavení i metody práce, aby se absolventi ZŠ Letiny co nejúspěšněji zapojili do praktického života.