Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Turnaj ve vybíjené na 1. stupni

V pátek 25.1. jsme na 1. stupni ZŠ uspořádali turnal ve vybíjené.

Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – 1. kategorie - 1. a 2. ročník, 2. kategorie – 3.,4. a 5. ročník. V každé kategorii jsme utvořili čtyři družstva tak, aby síly byly vyrovnané.

Zatímco dvě družstva hrála, ostatní hlasitě fandili. Každý se s plným nasazením snažil o to, aby právě jeho družstvo zvítězilo. Vítězství se střídala s porážkami, někde ukápla i slzička smutku. Ale jak to ve sportu bývá, vítěz může být jen jeden.

Ovšem pochvalu zaslouží všichni hráči – ať z týmů vítězných, tak i z týmů poražených. Sladká odměna, kterou získali všichni zúčastnění, byla tou pravou tečkou za tímto dnem.

Už se těšíme na další měření sil na poli sportu.

                                                                                        Mgr. Hana Alblová


Advent a Vánoce v naší třídě

Již od začátku prosince jsme se v naší třídě připravovali na Vánoce. Co najdeme pod stromečkem? A když jsme trochu zazlobili? Ježíšek to určitě viděl! Musíme to napravit, ale co když už je pozdě? Ach jo…. To čekání je nekonečné. Takže pojďme si ten čas zpříjemnit.

Nejdříve jsme napsali dopisy pro Ježíška. Objevila se v nich různá přání – hračky, knížky apod., ale i přání zdraví, pohody v rodině, udržení přátelství a lásky. Nazdobili jsme si stromeček, pod který každý přinesl dáreček pro svého kamaráda. Větší děti vyrobily adventní věnec a vyzdobily truhlíky do oken. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme si vyrobili spoustu hezkých vánočních výrobků, které jsme si odnesli domů – papírový adventní věnec, přáníčko pro naše nejbližší, stromeček z vlny, vánoční zápich do květináče.

Co by byly Vánoce bez cukroví! Paní učitelka a paní asistentka připravily těsto a polevu a my mohli vykrajovat, péci a zdobit perníčky. Moc se nám povedly, opravdu.

A už je tu poslední školní den před Vánoci. Každý si přinesl cukroví na ochutnání, uvařili jsme si čaj a vyzkoušeli jsme si některé z vánočních zvyků, o kterých jsme si povídali v hodinách českého jazyka. Házeli jsme pantoflem, krájeli jablíčko a pouštěli lodičky vyrobené šikovnými maminkami a tatínky ze skořápek ořechů. No a samozřejmě jsme si rozbalili dárečky od svých kamarádů. Všichni jsme z nich měli velkou radost.  Opět jsme si připomněli, že největším dárkem pro nás je to, že nás má někdo rád, že jsme tady spolu a můžeme se radovat ze společně stráveného času.

Přejeme Vám šťastný nový rok.

                                     Mgr. Hana Alblová, Hana Doubková a žáci 1. a 4. ročníku

 

vánocevánoce

 

 

 

 

 

 

 

vánocevánoce

 

 

 

 

 

 

 


Vánoční program žáků ZŠ Letiny

Prosinec je měsíc dlouhých večerů, čekání a těšení se na Ježíška. Ať už věříme či nevěříme, zacinkání zvonečku 24. prosince nenechá nikoho na pochybách, že Ježíšek je tu. Pro většinu lidí jsou Vánoce nejkrásnějšími svátky v roce. Staré tradice se mísí s novými zvyky, a tak mají tyto dny zvláštní atmosféru štěstí a pohody. Neodmyslitelně k nim patří dobré jídlo, vůně vánočního cukroví, radost z dárků, vánoční stromeček a světlo svíček. I v naší základní škole pravidelně připravujeme vánoční program. Letos naši žáci přispěli k příjemné podvečerní atmosféře v pátek 14. 12. u rozsvíceného stromu v Letinech na návsi pásmem básniček a koled. 17. 12. jsme navštívili Domov se zvláštním režimem Letiny. Každý rok sem děti přichází potěšit klienty kulturním vystoupením složeným ze zimních písniček, básní a koled. Na závěr vystoupení dostávají všichni přítomní od dětí malou novoročenku. Vrcholem našeho snažení je pak vánoční besídka. Ve čtvrtek 20. 12. odpoledne se začala hala školy plnit rodiči, prarodiči, bývalými žáky i hosty. Začínali jsme pohádkou O kocouru, kohoutu a kose, kterou nacvičili žáci 6. ročníku. Pak následovalo několik písniček z pohádek a nakonec vánoční besídka v hale školy. Zimní a vánoční básničky spolu s koledami byly takovým milým a laskavým pohlazením po duši. Každý měl možnost prohlédnout si vyzdobené třídy, koupit si nějakou maličkost na vánočním trhu (výrobky přispěli děti i někteří rodiče), občerstvit se kávou, čajem a štrúdlem, popovídat si se známými, kamarády. Nemusíme si dávat drahé dárky, stačí, když se k sobě budeme chovat mile a ohleduplně. Laskavé slůvko nic nestojí, ale dokáže divy. To bychom si měli uvědomit nejen o Vánocích. Doufáme, že se náš vánoční program hostům líbil a příští rok nás opět rádi navštíví.

                                                                                                      Mgr. M. Milotová

vánocevánoce

 

 

 

 

 

vánocevánoce

 

 

 

 

 

 

vánocevánoce

 

 

 

 

 

 

vánocevánoce

 


Mikuláš u nás ve škole

V předvečer svátku svatého Mikuláše chodí snad v každém městě a vesnici skupinky v maskách představujících Mikuláše, čerta a anděla. Tento obyčej přežil staletí a je stále velmi oblíbený. U nás ve škole si rovněž tuto tradici pravidelně připomínáme mikulášskou besídkou. Letos jsme ji zařadili už na 4. prosince, aby se mohli zúčastnit všichni žáci. Ráno páťáci nadělovali v mateřské škole, pak navštívili celý první stupeň. Na třetí a čtvrtou hodinu připravili deváťáci mikulášskou besídku v tělocvičně. Protože na 1. stupni probíhá projekt Indiánský rok, soutěžilo se podle jednotlivých indiánských skupin. Prvňáci stavěli komíny z kostek, druháci podlézali lano, které se pomalu přibližovalo k podlaze, třeťáci poráželi kuželky, čtvrťáci tahali předměty z krabice a hádali, co drží v ruce. Páťáci přenášeli míček na pingpongové pálce mezi kužely.    Jednotlivé soutěže oddělovaly taneční písničky. Nakonec následovala oblíbená židličkovaná. Za splněné úkoly rozdával Mikuláš bonbóny.

mikulášmikuláš

Odpoledne pak přišli do tělocvičny žáci z druhého stupně. I pro ně byla připravena řada soutěží. Někteří se pokoušeli trefit papírovými koulemi do koše na basketbal, další skládali parníky z papíru, poráželi plechovky, skládali rozstříhaný obrázek nebo tančili po vzoru čertic. Den uběhl jako voda. Snad si každý přišel na své, pobavil se s kamarády a mohl prokázat i svoji šikovnost. Velký dík patří žákům devátého ročníku, kteří besídku pro své mladší spolužáky zorganizovali.

mikulášmikuláš

                                                                                              

   Mgr. M. Milotová


Listopadový indiánský den

Dnes se představuje kmen  Šajenů – RYCHLÝ OREL, NEVIDOMKA, KOŇSKÁ ŽÍNĚ, ČERVENÝ VEVERČÁK, SKORČÁK, VELKÁ MEDVĚDICE, ŠILHAVÝ SOKOL, BÍLÉ PÍRKO a HAČIKO.

Budeme vám vyprávět o našem listopadovém dnu. Listopad jsme nazvali měsícem lovu a pozdního sběru.

indiániPrvní část dne jsme strávili v tělocvičně.  Po našem obvyklém rituálu jsme se rozdělili do skupin a soutěžili jsme na 6 stanovištích – lov na medvěda, háčkování co nejdelší šňůrky pouze s pomocí prstů, třídění rostlin, semen a živočichů. Na každém stanovišti jsme plnili různé úkoly a tak si prověřili naše znalosti z prvouky a přírodovědy. Neméně zábavný byl i lov na medvěda, který zase prověřil naši obratnost a šikovnost.

Druhá část dne proběhla ve třídách. koráleZ upečených těstovin si každý vyrobil svůj náhrdelník. Den se nám moc líbil a těšíme se na leden, který bude měsícem prověřování naší tělesné zdatnosti.

Možná Vám zde chybí prosinec, ale ten bude měsícem klidu a čerpání nových sil. A protože se ozveme až v lednu, přejeme Vám  mnoho radosti v roce 2019.      

 

                                                                                                      Šajeni

indiániindiáni


Projekt „100 let republiky“


Ve středu 31. října 2018 na naší škole vyvrcholily oslavy 100. výročí vzniku Československa soutěží. Od poloviny září se žáci 2. stupně začali připravovat na jednotlivá kola projektu. Na nástěnce v hale školy se průběžně objevovaly zajímavosti z naší historie – významné události (zaměřené na „osmičkové“ roky 20. století), významné osobnosti z oblasti politiky, kultury, sportu.


Žáky čekaly také první společné třídní úkoly motivované právě číslem 100. Jako první úkol žáci plnili při hodině tělesné výchovy: skočte do dálky 100 m – kolik k tomu budete potřebovat skoků? Nejúspěšnější byli žáci 6. ročníku.


Druhému společnému úkolu – napište přání republice do budoucna v rozsahu 100 slov – se žáci věnovali při hodině českého jazyka.


Vzájemná pomoc a spolupráce všech žáků ve třídě byla nutná i při posledním úkolu – vytvořte plakát na téma 100 let republiky. Při hodinách výtvarné výchovy žáci vymýšleli a tvořili společné dílo.


Ve spolupráci s Obecním úřadem v Letinech se uskutečnil 26. října 2018 lampiónový průvod. U památníku padlých starosta obce p. Jaroslav Vraný a ředitel školy p. Jiří Švolba položili věnec a krátkými projevy připomněli význam vzniku samostatné republiky. Žáci školy přednesli krátké pásmo básniček. Poté prošel průvod dětí s rozsvícenými lampióny částí obce až k prostoru u on-line dráhy, kde byla vysazena lípa. Do kořenů lípy jsme uložili lahev s informacemi o obci – seznam členů zastupitelstva a výsledky voleb do obecního zastupitelstva z října 2018, nejstarší a nejmladší občan, projekty uskutečňované v roce 2018, seznam a mapy obcí Bzí, Kbelnice, Chocenický Újezd, Svárkov a Letiny, seznam zaměstnanců ZŠ a MŠ Letiny. Akce byla zakončena opékáním vuřtů.


Celý projekt „100 let republiky“ vyvrcholil soutěží v tělocvičně školy. Během plnění jednotlivých úkolů se vystřídali všichni žáci jednotlivých tříd, změřili si síly při různých úkolech – znalostních (poznatky z historie, znalost slovenských výrazů), dovednostních (střelba vlastnoručně vyrobeným papírovým míčem na branku, hod oštěpem do kruhu). Všechny soutěže byly motivovány významnými mezníky naší historie, úspěchy vědců, sportovců apod. Zápolení trvalo více než 2 hodiny. Vítězem se stali žáci 8. ročníku. Převzali si krásnou cenu – dort se svíčkovou stovkou, který pro ně připravily kuchařky ze školní jídelny.

projekt
Úkoly, ve kterých žáci soutěžili, a plakáty k výročí republiky si budou moci prohlédnout rodiče žáků při třídních schůzkách.

Mgr. Světlana Tomanová


Lampiónový průvod v Letinech

Podzim – doba dlouhých, často chladných a větrných večerů, ale i lampiónových průvodů. U nás v Letinech se procházka s lampióny setmělou vesnicí už stala tradicí. Letos jsme se sešli ve čtvrtek 25. října v 17 hodin u pomníku padlých. Protože si v tomto roce připomínáme významné výročí - 100 let od vzniku Československa, zahájil naše setkání pan starosta Vraný položením věnce a krátkým projevem, v němž vzpomenul významné mezníky v naší novodobé historii. Přítomné pozdravil i ředitel základní školy Mgr. J. Švolba. Po krátkém kulturním programu, který připravili žáci 6. a 8. ročníku, jsme rozsvítili lampióny a vydali se na cestu po vesnici. Vzhledem k tomu, že v Letinech probíhají stavební práce na průtahu obcí, nezamířil průvod tak jako každoročně ke škole, ale prošel okolo bytovek a firmy FCT Letiny k in-line dráze. Zde jsme společně zasadili náš národní strom - lípu a pod její kořeny uložili láhev s informacemi o obci a obyvatelích. Mezitím už na prostranství vesele plápolal oheň, který lákal hlavně ty nejmenší. Na stolcích byly připravené špekáčky a chleba. Občerstvení pro účastníky průvodu zajistil Obecní úřad Letiny. Za chvilku se od ohniště linula vůně opečených buřtíků, na kterých jsme si společně pochutnávali. Všichni si určitě užili příjemný podvečer s kamarády a přáteli. A my už se můžeme těšit, že se za rok opět na lampiónovém průvodu sejdeme.

                                                                                                   Mgr. M. Milotová


Říjnový indiánský den

Dobrý den.
Dnes se představí další indiánský kmen – Šošoni: Barevná duha, Velký medvěd, Vatanaj, Měsíční sumec, Ohnivý orel, Ohnivá růže, Bílá tlapka, Ostrý bizon a Kočičí ouško. Napíšeme vám o našem dalším indiánském dnu.
V pátek 26.10. se sešly všechny děti v tělocvičně naší školy v rámci celoročního projektu indiánských kmenů. Začali jsme naším rituálem – setkáním u ohně, písničkou a tancem. Orlími pery bylo vyhodnoceno plnění úkolů během října.

indiániMěsíc říjen jsme nazvali měsícem barev a padajícího listí. Prvním úkolem bylo sepsání co největšího počtu pojmů, které nás napadnou, když řekneme název barvy. Po splnění úkolu jsme porovnávali naše odpovědi. Například červená barva nám připomíná srdce, lásku, krev, červánky, jablko, oheň, teplo, radost atd. Po namáhavém přemýšlení jsme se museli posilnit a odpočinout, protože nás čekalo ověřování vědomostí z prvouky a přírodovědy. Prohlédli jsme si herbáře, opravdu se nám povedly, tak ještě jestli jednotlivé stromy nebo keře poznáme. Mezi stromy, které jsme poznávali, byl například platan, jinan dvoulaločný zvaný též gingo biloba, javor babyka (konečně si budeme pamatovat toto vyjmenované slovo) a mnoho dalších. Tato činnost byla obodována a většina skupin získala plný počet bodů nebo se zmýlila jen nepatrně.

indiániindiáni

 

 

 

 

 


 

Další tvoření byla výroba palety barev z vylisovaných různobarevných listů.
Náš kmen obdržel celkem 410 bodů.

indiániindiáni

 

 

 

 

 

 

 

Nakonec jsme se společně fotili a hodnotili dnešní den.


indiáni

Šošoni


Výrobní dílna ve svíčkárně Rodas v Plzni – Liticích

Ve čtvrtek 18.10. jsme se vypravili do svíčkárny v Liticícsvíčkyh na exkurzi a výrobní dílnu. Moc jsme se těšili a naše očekávání nás nezklamalo.
Hned ráno se celý 1. stupeň vydal hledat autobus. To se nám podařilo a mohli jsme odjet. Ovšem zanedlouho jsme museli čekat nějakou dobu v koloně mezi Přešticemi a Plzní. Někteří z nás se obávali, zda vůbec dojedeme včas. Vše dobře dopadlo a my jsme jen s malým zpožděním dorazili do cíle. Rozdělili jsme se do dvou skupin a začali vyrábět. Nejprve jsme dostali dvě bílé svíčky, které jsme namáčeli do barevných politur a paní průvodkyně nám je ozdobila ozdobnou hmotou Starwax. Moc se nám povedly, každásvíčky byla originál. Hned nato jsme si naplnili sáčky koupelovými solemi s esenciálními oleji. Mohli jsme si vybrat ze sedmi druhů. Někteří vybírali podle barvy, jiní podle vůně, ti starší se už zajímali, na jaká neduhy soli působí. Nakonec jsme si odlili voskový zápich ve tvaru dýně. Jako odměnu za naše pěkné chování a šikovnost jsme dostali malou halloweenskou svíčku. Následovaly ještě nezbytné nákupy a pak již cesta domů.
Výlet se vydařil a my doufáme, že nebyl poslední.


Mgr. Hana Alblová


Beseda o animovaném filmu

Kdo z nás alespoň jednou nesledoval animovaný film? Asi každý už nějaký viděl. Ale napadlo vás, jak takový film vzniká? Naši žáci už to vědí, neboť nás 16. 10. navštívil pan Cyril Podolský – absolvent oboru animovaný film na Filmové škole ve Zlíně. Jako animátor se podílel např. na večerníčku Králíci z klobouku nebo Pat a Mat. Jeho doposud největší autorskou prací je večerníčkový seriál Krysáci, který vznikal šest a půl roku. Právě na loutkách Krysáků nám postupně vysvětlil, jak vůbec animovaný film vzniká. To, že se na něm podílí scénárista, režisér, výtvarník a řada dalších lidí, jsme viděli všichni, ale jaké množství práce a umu musí jednotliví aktéři vynaložit, abychom nakonec mohli film vidět v televizi, si nikdo z nás představit nedovedl. Nejčastěji se filmové rekvizity vyrábí z lipového dřeva a polystyrenu. Několik sekund filmu se často natáčí i celý den. Zhlédli jsme ukázku z pilotního dílu Krysáků, která u dospělých diváků úplně propadla. Nakonec se ale na obrazovku dostali a stali se velmi oblíbenými u dětí v Čechách i v zahraničí. Jako důkaz nám pan Podolský pustil ukázku v cizím jazyce a my mohli hádat, o jaký jazyk se jedná. Tipů bylo dost, ale ani jeden správný.
Finštinu nepoznal nikdo z nás. Kromě Krysáků jsme si prohlédli i loutky Šiflíka a Šuflíka z připravovaného seriálu Strašidelný herbář. Zatímco v první části besedy jsme se seznámili se základními pojmy a principy animace, ve druhé části přišly na řadu dotazy. Na závěr si někteří žáci ještě z blízka prohlédli drobné rekvizity z večerníčků např. skleněnou lahvičku ze seriálu Pat a Mat, malovanou truhličku či lžičku.

Mgr. Marie Milotová


Podzimní pečení

Nastal podzim a s ním i každoroční sklízení úrody. V našich sadech se letos urodilo spoustu jablek a hrušek. Moštujeme, zavařujeme, pečeme....
I v naší třídě jsme se rozhodli, že si připravíme nějakou dobrůtku. Povídali jsme si o tom, co všechno doma vaříme a pečeme. Objevili jsme mezi námi mnoho šéfkuchařů! Maminky se určitě radují, když mají kolem sebe takové pomocníky.Nakonec to vyhrál štrůdl. Donesli jsme si těsto, nastrouhaná jablíčka a různé přísady.
strudlovanistrudlovani

 

 

 

 

A tady nastal maličký problém. „Já tam nechci hrozinky!“ „No a já tam tedy rozhodně nedám skořici.“ „Mňam, ořechy!“ Samozřejmě jsme se dohodli, utvořili jsme skupiny podle našich mlsných jazýčků a dali se do prstrudlovaniáce. strudlovani

 

 

 

 

Vyváleli jsme těsto, naplnili, přidali jsme, co máme strudlovanirádi a „zabalili“. Dali jsme do trouby a čekali a čekali.... Konečně bylo hotovo a mohli jsme začít hodovat. Mňam, mňam, některým se dělaly boule za ušima, někteří si zbytky z naší hostiny odnesli domů.Těšíme se, že si zase něco uvaříme nebo upečeme. Třeba o Vánocích?

Všem přejeme krásné babí léto a brzy se znovu ozveme.

Kuchaři z 1. a 4. třídy


V korunách stromů

V úterý 2.10. „přiletělo“ do naší školky a k prvňáčkům a druháčkům divadlo Letadlo s pohádkou V korunách stromů – Podzim. Podzim nám vykouzlí pestrou paletou barev zářivou a svěží atmosféru. Povídali jsme si divadloa zpívali o změnách v přírodě nejen s veverkou a strakapoudem. Děti se rozloučily s vlaštovkami, opekly brambory v řeřavých uhlících, zasoutěžily si ve sběru hub a vypustily krásné barevné papírové draky.
Představení děti odměnily bouřlivým potleskem. Už teď se těšíme na další díl – Zima, se kterým k nám divadlo určitě zase přijede.

divadlodivadlo


 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Alblová


Zářijový indiánský den

Dnes se představujeme my – kmen Ajovů – Bílý oblak, Ohnivý luk, Tichá voda, Sojčí pírko, Hbitý bizon, Nebeská duha, Bílý vlk, Zuřivý býk a Bílá holubice.
Chceme vám napsat o našem zářijovém setkání. indiani
 

Celé září se všechny kmeny na toto setkání připravovaly. Náčelníci kmenů měli s některými neposlušnými indiány dost práce – kdyby totiž nesplnili určené úkoly, nedostal by jejich kmen plný počet bodů. A tak se také stalo. Ráno jsme se setkali všichni kolem ohně, zazpívali jsme si naši indiánskou písničku a zatančili si indiánský tanec. Paní učitelky – nejvyšší náčelnice – odměňovaly za splněné úkoly. A tak se na našich čelenkách začala objevovat orlí pera, někdo dostal jen jedno, další dvě nebo tři. Někteří čekali marně, úkoly totiž nesplnili. Bohužel se stalo i to, že někteří onemocněli záhadnou nemocí a nemohli se našeho setkání
zúčastnit. Dokonce nám chybí i příslušníci našeho kmene. Snad se nám brzy vrátí.
indianiPoté jsme se vrátili do našich indiánských domovů – tříd, kde jsme si vyrobili tomahawky. K čelenkám a hudebním nástrojům tedy přibyl další z indiánských symbolů.
Říjen bude měsícem barev a padajícího listí. V hodinách prvouky a přírodovědy budeme poznávat jednotlivé stromy nejen na obrázcích, ale i v okolí školy. Ve třídách si připravíme výstavku jednotlivých stromů, uděláme si herbář a paletu barevných listů. Jsme zvědaví, zda všichni uspějí. Ale o tom zase příště.

 

Ajovové


Indiánský rok

V letošním školním roce bude na 1. stupni naší ZŠ probíhat celoroční projekt s názvem Indiánský rok, podtitul S Indiány za poznáním. Projekt má funkci motivační, propojuje učivo jednotlivých předmětů v ucelený celek. Hlavním cílem projektu je seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností, pocit sounáležitosti s přírodou a lidmi, vytváření správného vztahu k přírodě, udržování přátelské atmosféry v dětském kolektivu.
Motto projektu: „Život je plný překážek, ale jen ten, kdo se při prvním neúspěchu nevzdává a neustále na sobě pracuje, něčeho dosáhne.“
Na začátku školního roku byly děti seznámeny s průběhem projektu a k indiánské tématice se budeme pravidelně vracet.
Každý měsíc bude mít svůj název. Září je měsícem poznávání. Snažíme se nacházet nové přátele, žít po jejich boku a tím pádem jim musíme umět naslouchat, respektovat je, promýšlet svá slova, neubližovat, být dobrými kamarády.
Motto měsíce září: „Uč se ovládat svá slova a chování, aby nikoho nezranily.“
Naši malí Indiáni se již rozdělili do 6 indiánských kmenů a pojmenovali je. Máme tady kmeny s těmito názvy: Čerokiové, Šošoni, Javapajové, Ajovové, Čangové, Šajeni.
Každý si vymyslel svoje indiánské jméno. Vyrobili jsme si i čelenky, na které si Indiáni budou postupně přidělávat „orlí pera“, která si ale musí nejprve zasloužit splněním nějakého úkolu nebo hezkým chováním, pomocí kamarádovi apod. První možnost budou mít již koncem září, kdy se bude konat první indiánský den. Ale o tom už Vám příště napíše jeden z indiánských kmenů.
 

Mgr. Hana Alblová


Společná vycházka 2. stupně

Prázdniny utekly jako voda a my se opět sešli ve školních lavicích. Každým rokem přichází do 6. ročníku pár nových spolužáků. Proto jsme i letos vyrazili na vycházku, abychom jim ukázali krásné okolí Letin. Letos naše cesta směřovala do Svárkova. Ráno nás před školou přivítala mlha, která se ale už po cestě začala zvedat. Než jsme došli do Letin Lázní, už trošku vykukovalo slunce. Asi v polovině cesty jsme si trochu odpočinuli v lese a pak už stačilo vyšlapat kopec a ocitli jsme se na malebné návsi ve Svárkově. Na veřejném ohništi si někteří z nás opekli špekáčky, salám nebo si pochutnali na svačince z domova. Mezitím se mlha rozplynula a vše zalily sluneční paprsky. Na vycházce jsme plnili také drobné úkoly – např. hod šiškou na cíl, odhad vzdálenosti, poznávání rostlin a stromů. Všímali jsme si i dopravních a turistických značek po cestě. Ve Svárkově jsme si prohlédli kapličku a pomník padlých z první světové války. Když jsme se dostatečně posilnili, vyrazili jsme zpátky do Letin. Tentokrát jsme zvolili polní cestu okolo samoty Kopaniny, odkud je nádherný pohled na Letiny, Kbelnici, vidět je i silueta hradu Radyně. Dále jsme pokračovali lesem k rybníku a pak ke škole. Procházka se nám všem líbila. Cestou jsme si povídali o prázdninových zážitcích, fotili orosené pavučiny, byliny a jako bonus nám nádherně svítilo sluníčko.

Mgr. M. Milotová


Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 3. září 2018 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku i v naší škole v Letinech. Věřím, že se všichni nemohli této chvíle dočkat, ale jak již bývá pravidlem, největší událost to byla pro budoucí prvňáčky. I přes určitou nepřízeň počasí netrpělivě postávali před školou. S určitou dávkou nervozity a očekávání se nám představili a stačili se „pochlubit“ i svými krásnými novými aktovkami. Teď už zbývá jen popřát mnoho příjemných zážitků ve školních lavicích a spousty nových kamarádů.

Úspěšné zahájení roku i jeho celý průběh přeji samozřejmě i všem ostatním žákům naší školy. Svým kolegyním hodně trpělivosti a dobré nálady a rodičům shovívavost a nadhled při „hodnocení“ výsledků svých dětí.

                                    Mgr. Jiří Švolba

zahájení šk. rokuzahájení šk. rokuzahájení šk. rokuzahájení šk. roku