Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 


Účast v soutěžích: Dějepisná olympiáda, Pangea (matematická soutěž), Matematická olympiáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan


Mobilní planetárium - 23. 3.

Jako planetárium slouží polokulový stan nafouknutý vzduchem, na jehož stěny se
promítá filmová projekce ve speciální úpravě. Diváci leží na zemi (na žíněnkách) a sledují vesmír.
Zábavně-vzdělávací programy byly přizpůsobeny věku a učivu: Se zvířátky o vesmíru (MŠ, 1. - 2. ročník), Neuvěřitelný vesmír (3. - 5. ročník, 8. – 9. ročník), Ze Země do vesmíru (6. - 7. ročník). Slovem vše doplňoval pan Ivan Chrobok, který také odpovídal na dotazy dětí.
Neobyčejný zážitek!

Ing. Zuzana Mojrová


Exkurze do Techmánie Plzeň - 15. 3. 

Plzeňská Techmania vítá své návštěvníky v novém rozšířeném areálu. Přibyly atrakce,prostor se zvětšil, k exhibici experimentů slouží nové ukázkové centrum. Techmania je rozšířena o planetárium s 3D promítacím prostorem.
Žáci naší školy se zúčastnili vybraného programu podle nabídky na webovkách Techmanie. Svůj návštěvní den začali v šatnách a sociálním zázemí, kde je možné navštívit bufet a koupit nápoje v občerstvovacím centru. Po krátkém rozhlédnutí po vlastních expozicích se přesunuli do planetária na film v 3D nazvaný Kosmonaut. Po filmu se mohli v areálu Techmanie podívat na „Dusíkovou show“. Po obědě v občerstvovacím centru si mohli individuálně prohlédnout jak planetárium, tak expozice s experimenty. Zájemci se mohli vystřídat na gyroskopu, což je vlastně trochu „příprava na vesmírný let“.
Z expozic se dětem líbily nejvíce ty „akční“, například „předpověď počasí“, překonání gravitace, experimenty z elektromagnetismu, optiky, apod. Jeden den na důkladnou prohlídku všech expozic nestačí. Snad se Techmania stane také cílem výletů rodičů s dětmi.

Ing. Zuzana Mojrová


Čechova stodola Buková u Příbramě - Velikonoce (1. stupeň) - 9. 3. 

 


Deník Anny Frankové – beseda nad knihou - 5. 3.

V rámci projektu Zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Blovice (zkráceně MAP I.) byla naší škole nabídnuta zajímavá akce. Jednalo se o besedu nad knihou pro žáky osmého a devátého ročníku. Beseda, kterou vedly členky činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni – Jana Kubátová a Apolena Veldová, se týkala knihy „Deník Anny Frankové“. Povídání začalo naprosto neformálním rozhovorem o četbě, chatování a sociálních sítích. Řeč se stočila i na otázku, zda si někdo z nás píše či psal deníček. Jak název knihy napovídá, jedná se o zápisky dospívající Anne, které si psala v zadním traktu domu od července 1942 do prozrazení úkrytu na začátku srpna 1944. Svěřovala se s tím, co ji trápilo, ale i s tím, co jí dělalo radost. Paní Kubátová a Veldová četly střídavě z knihy krátké ukázky a nad nimi společně s dětmi diskutovaly. Žáci si tak postupně vytvářeli představu o době, v níž se děj odehrává, ale i o jednotlivých obyvatelích úkrytu. Ve druhé části se sami zapojili do aktivit. Např. se pokoušeli označit na fotografii dům, v němž se Anne ukrývala, zkoušeli ho i namalovat. Pokusili se najít typickou charakterovou vlastnost matky Anne, jejího otce, rodičů Petera. A musíme naše žáky pochválit, protože se jim to opravdu povedlo. Dvě dvojice si na závěr vyzkoušely krátký dialog rodičů podle literární předlohy. Celá beseda směřovala logicky k otázce, zda má smysl číst tuto nebo jinou literaturu. Shodli jsme se, že čtení nebolí, přináší radost, odreagování a mnohdy i poučení. Co říci na úplný závěr? Všichni jsme byli opravdu mile překvapeni příjemnou atmosférou během besedy, rozcházeli jsme se s dobrým pocitem a někteří i s přesvědčením, že si tuto knihu určitě musí přečíst celou.


Mgr. M. Milotová


Exkurze žáků 2. stupně ZŠ Letiny

Dne 1. 3. 2018 se žáci ZŠ Letiny zúčastnili exkurze do vodárny a čistírny odpadních vod v Plzni v rámci celoročního projektu environmentální výchovy „Samá voda“. Obě úpravny vody prošly nedávno rekonstrukcí z důvodu přizpůsobení se novým nárokům na čistotu vody.
Ve vodárně se nás ujal dlouholetý pracovník, který se dnes věnuje již „pouze“ provádění exkurzí. I přes třeskutý mráz nám poskytl vyčerpávající výklad od historie čerpání pitné vody v Plzni ve středověku až po poslední přeměny při úpravě pitné vody. Některými provozy nás provedl. Změna nastala jednak v chemickém čištění (ubylo chlóru, přibylo aktivní uhlí), jednak při filtraci, kde se již nepoužívá písek, ale speciální filtrační materiál. Děti byly na exkurzi připravené a věděly, ze které řeky vodárna čerpá vodu, čímž si vysloužily pochvalu.
V čistírně odpadních vod začala exkurze v teplé místnosti – velíně. Potom nám
pracovník provozu ukázal celý areál. Začalo se u česel, která zachycují pevné části z odpadní vody. Zážitek to byl nezapomenutelný, hlavně pro čichové receptory. Zajímavý byl též přechod přes vyhnívací nádrže, kde probublává vzduch kvůli aerobním bakteriím. Naštěstí mráz trochu polevil a vysvitlo sluníčko, prohlídka provozu byla o to příjemnější a zajímavější.
Druhý den děti absolvovaly krátký test, kde uplatnily postřehy z obou exkurzí.

 

Ing. Zuzana Mojrová


Návštěva Divadla Alfa

3. ledna 2018 jsme po několika letech opět navštívili Divadlo Alfa v Plzni. Na programu byla komedie z pera Moliéra „Lékařem proti své vůli“. Moliére, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin, ve svých satirických komediích otevřeně kritizoval mravy své doby. Tyto byly často napadány a sankciovány ze strany úřadu a církve. Typické postavy, které autor stvořil, ukazují ve svém jednání špatné lidské vlastnosti, ale jejich rozměr je všelidský a nadčasový. I proto se i po více než 300 letech divák baví. A bavili se i naši žáci. Hlavní postava- drvoštěp Sganarelle se rád napije a občas i zmlátí svoji ženu. Zcela proti své vůli se dostane do domu boháče Geronta. Zde ho považují za lékaře. Geront doufá, že vyléčí jeho oněmělou dceru Lucindu, která se tímto způsobem snaží vyhnout vdavkám se starým, leč bohatým mužem. Při představení jsme byli svědky různých nedorozumění, zmatků i převleků. Už se zdálo, že Sganarell skončí na šibenici, ale vše nakonec dobře dopadlo. Zajímavá byla i výprava hry. Herci se střídali s loutkami a jejich kostýmy byly naprosto totožné.

Mgr. Marie Milotová


Výročí Josefa Lady

V prosinci jsme si připomněli 130 let od narození a 60 let od úmrtí národního umělce Josefa Lady. Od mala rád kreslil, vyučil se malířem pokojů, za studií často poznal hlad a velkou bídu. Přesto se stal později uznávaným umělcem. S jeho tvorbou se setkávají děti od nejútlejšího věku. Ale i mezi dospělými se najde dost těch, kteří jeho obrázky malebné vesničky Hrusice a okolí milují. Dýchá z nich klid, pohoda a jsou milým pohlazením v dnešní uspěchané době. My jsme se k Josefu Ladovi vrátili v 6. ročníku při hodinách literatury, výtvarné výchovy a dramatické výchovy. Při literatuře jsme luštili rébusy, vyhledávali informace o tomto umělci, zaznamenávali je do pracovních listů. Hledali jsme i v domácích knihovnách, jestli se tu neobjeví nějaká publikace, kterou napsal nebo ilustroval. K obrázkům z Malované frazeologie jsme vymýšleli texty a naše nápady byly vskutku originální. Při dramatické výchově jsme dramatizovali za pomoci loutky vepříka Pašíka, kocoura Mikeše a kozla Bobeše ukázku z knihy Kocour Mikeš. Při hodině výtvarné výchovy jsme dokreslovali Ladův obrázek a některým z nás se to opravdu velmi povedlo. Během tohoto mini projektu jsme se seznámili s osobností Josefa Lady, zjistili jsme řadu zajímavostí z jeho života. Naši práci nám teď připomíná nástěnka vyzdobená našimi pracemi a obrázky.
 

Marie Milotová a žáci 6. ročníku


Lampionový průvod

Již tradičně každý rok na podzim pořádáme pro děti lampionový průvod. Letos jsme se sešli odpoledne okolo půl páté a vydali se s rozsvícenými lampiony setmělou obcí směrem ke škole. Těšily se nejen ti nejmenší, ale i jejich starší kamarádi a sourozenci. K vidění byly lampiony nejrůznějších tvarů a barev. Po společné procházce jsme zamířili na školní dvorek, kde nás paní ředitelka nejen přivítala, ale i pozvala na Pohádkovou stezku do školy. U dveří si účastníci vyzvedli pohádkovou kartu a pak už se vydali setmělou školní chodbou na cestu za pohádkou. Na celkem deseti stanovištích plnili jednoduché úkoly a odpovídali na otázky Mařence u perníkové chaloupky, vodníkovi, Karkulce, Rumcajsovi, Cipískovi, Křemílkovi s Vochomůrkou, Machovi a Šebestové, princeznám, Budulínkově babičce či Patovi a Matovi. Na začátku dostal každý účastník od Mařenky bonbón, na cestě od princezen svítící náramek a na konci od Pata s Matem sladký koláček. Vyplněná pohádková průkazka zůstala dětem jako malá upomínka na společně strávené pozdní odpoledne. Na dvorku byl připravený oheň, na němž si zájemci mohli opékat špekáčky, dále horký čaj a sladké koláčky. Posledním překvapením bylo pouštění lampionů štěstí na louce pod školou. Každý letící lampion doprovázel potlesk a radostné výskání dětí. Poděkování patří všem dobrovolníkům (žákům 6. – 9. ročníku), kteří se ochotně na přípravě a průběhu Pohádkové stezky podíleli.


Mgr. Marie Milotová


Recyklace hrou

Ve středu 11. 10. 2017 jsme měli ve škole projekt Recyklace hrou. Navštívil nás pan Honza se svou plyšovou beruškou. Nejdříve nám vysvětlil, co to vlastně je recyklace, a potom nám ukázal, jak se správně třídí odpad. Pověděl nám, který kontejner na co je, ale to už asi všichni znali. Dozvěděli jsme sefoto třeba to, že se do skla nemá vhazovat zrcadlo a žárovky, obsahují totiž chemikálie. Také by se tam neměly vhazovat talíře, misky a jiná keramika. Poté nám program zpestřil hrou. Rozdělili jsme se po třídách na skupiny: 1., 2. a 3. ročník to byla první skupina a druhá byla 4. a 5. ročník. Pan Honza po místnosti rozházel kartičky s odpadem a naším úkolem bylo správně kartičky roztřídit podle toho, kam patří. Ještě než jsme začali, tak nám pan Honza pověděl příběh o recyklaci, který se stal jeho plyšové berušce. Pak už jsme mohli začít. Nakonec to byla remíza. Všichni vyhráli, a i když jsme měli pár chyb, tak to byl dobrý výsledek. Poté nám Honfotoza ukázal, jak vypadá uhlíkozinková baterie uvnitř. Samozřejmě to byla kopie ve zvětšené podobě. Protože kdyby rozebírali skutečnou baterii, mohlo by se něco stát. Také nám ukázal, jak vypadá pračka uvnitř. Opět to nebyla skutečná pračka. Dozvěděla jsem se například to, že v pračce jsou cihly, aby pračka při praní neskákala a aby byla dostatečně těžká. Také jsme se dozvěděli, že karton od džusu nebo od mléka se dává do oranžového kontejneru. Jako dárek nám dal pan Honza eko chesse na baterie. Na prvním stupni máme rovnou dva, modrý a růžový.

                                        Žáci 5. ročníku


Projekt k problematice třídění odpadů

 

Třídění odpadů na naší škole není nic nového, přesto jsme pro naše žáky na začátku školního roku připravili projekt k této problematice. Jeho cílem bylo znovu si připomenout a ujasnit některá pravidla a význam této činnosti.

Žáci byli seznámeni s náplní práce již den předem, bylo jim připomenuto také třídění během výuky a o přestávkách. Ve třídách máme nádoby na plasty a papír, na chodbě pod schody jsou krabice na hliník, pet lahve a nápojové kartony, dále box na vybité baterie a červenou popelnici na drobný elektroodpad. Děti nosí tyto suroviny do školy. Na konci školního roku jejich aktivitu hodnotíme a odměňujeme. Děti dostaly věcné odměny nebo se zúčastnily výletu do ZOO Praha. Odměny a vstupenky byly hrazeny z peněz, které jsme za odpadové suroviny získali.

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 po obědě v době odpoledního vyučování utvořily děti skupinky po třech a soutěžily na sedmi stanovištích, kde plnily úkoly pod vedením vyučujících. Jednalo se o samotný vznik a využití odpadu, třídění papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů, bioodpadu a elektra. Žáky čekaly praktické úkoly, například pitva krabice od mléka, výpočty množství spotřebovaného dřeva na výrobu papíru, výpočty šedé energie na jejich mobil, rozlišování různých druhů plastů podle značky ekologického trojúhelníku na obalu. Všechna stanoviště měla svá klíčová slova pro zapamatování, ta se objevila další den v závěrečném testu. Soutěž byla sice náročná na čas i na práci, ale dala se zvládnout při dobré organizaci a plném nasazení všech členů skupiny.

Nakonec se děti zúčastnily ankety o třídění v domácnostech, vyplnily anonymně anketní lístky se čtyřmi otázkami. Na otázku, zda třídí odpad, odpovědělo z 36 dětí 30 ano, což je 83%. Na druhou otázku týkající se konkrétních surovin rozlišuje více druhů odpadů 28 dětí ze 30. Třetí otázka se týkala dostupnosti kontejnerů na tříděný odpad v jejich obcich. 23 dětí odpovědělo, že u nich v obci žádné kontejnery nejsou!  Nebo spíš nejsou informovány, anebo nevynášejí odpadky, anebo první dvě otázky nadsadily? Podle čtvrté otázky 23 dětí z 36 třídí odpad ve škole. Každopádně sledovaný vzorek populace – 36 dětí 2. stupně ZŠ – není statisticky průkazný k nějakým závěrům, ale nutí nás i soutěžící děti k zamyšlení nad danou problematikou.

Projekt byl vyhodnocen v pátek poslední hodinu, tři nejlepší skupiny získaly sladkou odměnu. Vítězům ještě jednou blahopřejeme!

 

                     Ing. Zuzana Mojrová, metodička environmentální výchovy

 


Jak jste to myslel, pane Shakespeare?

Stalo se již pravidlem, že přibližně jednou za dva roky navštěvuje naši školu Divadélko pro školy z Hradce Králové. Naši žáci se vždy na představení těší, vědí totiž, že se nejen dobře pobaví, ale zároveň se i něco nového naučí. Místnost školní družiny se 7. 9. 2017 na jednu vyučovací hodinu změnila na improvizovanou divadelní scénu. Letošní představení s názvem „Jak jste to myslel, pane Shakespeare?“ nám přiblížilo život a tvorbu jednoho z největších dramatiků světa. Že se Shakespeare narodil ve střední Anglii, pocházel z dobrých poměrů a psal divadelní hry, vědí všichni naši žáci. Ale že v jeho době tvořilo v Londýně na 300 dalších dramatiků, že v divadle neexistovali režiséři, že se herci učili text přímo z rukopisů, byla informace nová. Shakespeare napsal 39 divadelních her (dalších 70 je mu připisováno). Hlavními tématy je láska, zrada, chamtivost. Řada jeho divadelních her neztratila nic ze své aktuálnosti ani dnes. Nejhranější hrou po celém světě je zcela určitě Richard III. (vypráví o nástupu na trůn, dvouleté vládě i smrti). A právě z této historické hry byla první ukázka, která nás zavedla do vězení na návštěvu za vévodou z Clarence). Druhá ukázka patřila komedii Marná lásky snaha (jednalo se o dialog mezi Donem Adrianem a venkovanem Kotrbou). Poslední ukázka patřila tragédii Romeo a Julie – setkání Julie a Romea na plese, slavná balkónová scéna, svatba obou milenců i závěrečný tragický skon. Do všech ukázek byli vtaženi i někteří žáci a musím přiznat, že si nepočínali vůbec špatně. Ačkoli Romeo a Julie je tragédie, při převádění textu nám tekly slzy smíchu. Oba hlavní protagonisté byli naprosto dokonalí, dokázali děti zaujmout, zapojit do děje. Myslím, že se opět jednalo o velice zdařilé představení, na které budou děti rády vzpomínat.

                                                                                   Mgr. Marie Milotová


Návštěva expozice Špejchar Chocenický Újezd

Prázdniny utekly jako voda v potoce a my se opět po dvou měsících sešli v naší škole. Na středu 6. 9. 2017 jsme si objednali prohlídku expozice Špejchar v Chocenickém Újezdě. Zdejší MS Lesna (jedno z nejstarších MS v okrese Plzeň-jih) hospodaří na honební ploše 1622 ha. Jeho členové zrenovovali (svépomocí a s přispěním dotace od KÚ Plzeň) bývalou 190 let starou sýpku, která byla dříve využívána k uskladnění obilí. Myslivecké muzeum  Špejchar bylo otevřeno 28. 5. 2016. Vystavené exponáty jsou zaměřeny na historii dané oblasti, na přírodu, geologické podloží a archeologické nálezy. Na vystavených panelech se děti seznámily např. s počty zastřelené zvěře, mohly si prohlédnout fotografie zvěře volně žijící v okolních lesích (v revíru se vyskytuje jako hlavní zvěř srnčí, černá a mufloní). Ve vitrínách viděly pomůcky pro domácí výrobu nábojů, nálezy trilobitů. Část výstavky je věnována rybářství. K vidění byl i model krmelce a posedu osazený do improvizovaného lesíka. Zajímavý byl rovněž kroj, který nosila děvčata na venkově asi před 120 lety. Kdo měl zájem, mohl vystoupat po schodech do dalšího patra a prohlédnout si prostory s původními dřevěnými trámy. Nově se instalují staré včelařské úly a potřeby, ale tato část ještě není kompletní. Během návštěvy si určitě každý našel něco, co ho zajímalo a co bude moci využít např. při výuce. Děkujeme panu Josefu Škudrnovi za prohlídku a doprovod.

                                                                                          Mgr. Marie Milotová