Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 


TRESTNÍ ODPOVĚDNOST A POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA

V úterý 14. března 2017 navštívili naši školu por. Jan Koželuh a pprap. Hana Rubášová z Policie ČR, aby děti seznámili s problematikou trestní odpovědnosti a počítačové kriminality. V úvodu se žáci dozvěděli, že lidé ve věku do 15 let se označují jako nezletilí, lidé od 15 do 18 let jako mladiství a nad 18 let jako zletilí. Zákon toto rozlišuje z důvodu mentální vyzrálosti. Do 15 let nesou trestní odpovědnost za dítě jeho zákonní zástupci. Po dosažení věkové hranice 15 let je člověk plně trestně zodpovědný za své jednání. Zákon rozlišuje např. při zcizení věci přestupek (škoda do 5 000 Kč) a trestný čin (škoda vyšší než 5 000 Kč). Přestupek se od trestného činu liší v závažnosti jednání. Trestné činy eviduje trestní rejstřík. Další část besedy se týkala internetu. Ten, jako celosvětová síť, má jistě svá pozitiva, ale nese s sebou i negativa, která si ne každý uvědomuje. Všichni žáci znají pojem šikana, případně kyberšikana. Její nejčastější projevy jsou fotky a videa zveřejňovaná na síti, napadání, provokování, krádeže identity. V reálném životě známe toho, kdo ji páchá, ale na internetu je to jiné. Lidé by si měli svůj profil na sociálních sítích zabezpečit, neposílat a nezveřejňovat fotografie, které se dají snadno zneužít, pečlivě si vybírat přátele, nesdílet nevhodný obsah – nahlásit ho, uvědomit si, že vše, co je zveřejněno, je majetkem např. FB. Problematiku pohybu na sítích upravuje např. Občanský zákoník, Základní listina práv a svobod, ale určitý díl odpovědnosti zůstává na zákonných zástupcích dětí – určitě by měli kontrolovat, jaké stránky jejich dítě na internetu navštěvuje (nevhodné zablokovat), s kým si píše atd. Sociální sítě jsou dnešní mládeži velmi blízké, a přestože toho žáci hodně znají, je potřeba jim zásady bezpečnosti stále připomínat.

Mgr. Marie Milotová


Biologická olympiáda - školní kolo - 22. 2. 17

 


DENTAL PREVENTION

Asi bychom těžko hledali někoho, kdo rád navštěvuje ordinaci zubního lékaře. Většinou lékaře vyhledáme, až když nás zub začne bolet. Péče o chrup je věcí každého jedince. I proto jsme přivítali program DENTAL PREVENTION, který proběhl 8. a 9. února na naší škole. Studentky UK Plzeň seznámily žáky se správnou technikou čištění zubů. Na začátku si žáci připomněli, že zuby slouží ke kousání, mluvení a plní i estetickou funkci. Zub se skládá z korunky, kořene a krčku. Povrch zubu tvoří sklovina, následuje zubovina a zubní dřeň. Každý člověk by měl dvakrát ročně navštívit zubního lékaře bez ohledu na to, jestli ho zuby bolí nebo ne. Zubní kaz vzniká ze zubního plaku, který obsahuje zbytky jídla a bakterie. Nejvíce se drží tam, kde zub přechází do dásně. Příčinou vzniku zubního kazu jsou tři věci – cukr, bakterie a špatné čištění zubů. Pokud si zuby nebudeme čistit, kaz se vytvoří za 1 – 2 týdny. Plak je příčinou i zánětu dásní, což je nemoc, která později přechází v paradentózu (pokročilý zánět dásní). Jak má tedy vypadat správný kartáček na zuby? Měl by mít husté a měkké štětinky, které budou rovně zastřižené. Lepší je menší hlavička kartáčku, jelikož se snáze dostane i dozadu. Na dočištění poslouží sólový kartáček a mezizubní kartáček. Oba dva se používají bez pasty. Zuby čistíme dvakrát denně malými kroužky, abychom si neporanili dáseň. Kartáček držíme jako tužku. Nejprve čistíme zuby zvenku, pak uvnitř, poté stoličky a naposled poslední zuby. Studentky UK Plzeň vše ukazovaly na modelu. Protože si žáci přinesli do školy vlastní kartáčky, mohli si správnou techniku čištění zubů vyzkoušet prakticky. Program se dětem líbil a aktivně se zapojovaly i do diskuse.

Mgr. M. Milotová


Pythágoriáda (6. - 8. roč.) - 7. 2. 17

 


Pythágoriáda (4. a 5. roč.) - 6. 2. 17

 


Projektové vyučování – Zima (1. st.) - 2. 2. 17

 


Olympiáda v českém jazyce - okres. kolo - 1. 2. 17

 


Dětský svět Lvíček Plzeň (MŠ + 1. roč.) - 27. 1. 17

 


Matematická olympiáda - okres. kolo (Z5) - 24. 1. 17

 


Míček Flíček - Divadlo Dráček (MŠ + 1.- 3. roč.) - 24. 1. 17

 


Dějepisná olympiáda - okres. kolo - 17. 1. 17

 


Vánoční program  - 21. 12. 16

pohádka Modrý koberec, Vánoční besídka

 


Vánoční vystoupení v SZC Letiny - 20. 12. 16

 


Adventní vystoupení - náves Letiny - 14. 12. 16

 


Mikulášská nadílka pro 2. stupeň (9. ročník) - 5. 12. 16

 


Mikulášská nadílka pro 1. stupeň (9. ročník) - 5. 12. 16

 


Mikulášská nadílka pro MŠ (5. ročník) - 5. 12. 16

 


Jak je to s mlsáním bez kácení, aneb není olej jako olej

Žáci 2. stupně ZŠ Letiny se opětovně připojili dnes už k celosvětové kampani proti zneužívání palmového oleje. Jedná se o celoroční projekt, který vyvrcholí na Den Země.

Již před čtyřmi roky jsme se touto problematikou zabývali. Zorganizovali jsme besedu

s představiteli ZOO Plzeň o Jihovýchodní Asii a ochraně biodiverzity. Dokonce jsme připravili sbírku a nakupovali výrobky tamních obyvatel, abychom podpořili záchranné centrum živočichů na Filipínách s názvem Talarak. Některým z nás utkvělo v paměti, že nákupem a spotřebou zboží, které obsahuje palmový nebo palmojádrový tuk, podporujeme kácení deštného pralesa a následné hubení živočichů.

Každý si může ověřit, že palmový tuk je téměř všudypřítomný. Přidává se do potravin pro lidi, do krmiv pro zvířata, do kosmetických výrobků a také se používá (palmojádrový) jako biopalivo. Mizející pralesy se mění v zelenou poušť palem olejných. Tyto palmy plodí několik let, proto je nutné pro jejich pěstitele hledat nové a nové plochy k osázení. Nezastaví se v zájmu obrovských zisků ani před rozšiřováním plantáží palmy olejné nákupem pozemků v Africe a Jižní Americe, kde, jak každý ví, ještě stále jsou zbytky deštných pralesů bohatých na biodiverzitu.

Náš projekt začal 1. října. Seznámili jsme se s problematikou a zatím zkoumáme, kde všude „palmáč“ je. Sbíráme obaly od sladkostí a třídíme je na dvě skupiny – s palmovým tukem a bez. Zajímáme se o přírodu v deštném pralese a život v Indonésii.

Zkuste se zastavit v každodenním spěchu a zajímat se o tento problém i Vy!

Ing. Zuzana Mojrová, metodik environmentální výchovy


Třídění odpadu v ZŠ a MŠ Letiny - 2016/2017

Naše škola se již několik let zapojuje do soutěží ve sběru různých odpadových surovin. V letošním roce jsme uzavřeli smlouvu s firmou AVE sběrné suroviny, a. s. Plzeň. Jsme zapojeni do soutěže škol v Plzeňském kraji.

Význam je jednak výchovný – separujeme odpady, abychom nezatěžovali naše životní prostředí, jednak za suroviny dostaneme zaplaceno. Děti, které se v minulém roce nejvíce zapojovaly, z utržených peněz navštívily ZOO v Praze nebo dostaly zajímavou odměnu.

To, že sbíráme odpadové suroviny a vracíme je do výroby k recyklaci, děláme hlavně proto, abychom méně zatěžovali naše životní prostředí vypouštěním skleníkových a jinak škodlivých plynů. Jinak by tento odpad totiž skončil ve spalovnách nebo na skládkách. Z hodin chemie a přírodopisu víme, že surovin ve světě kvapem ubývá, (což se mimochodem projevuje na stoupající ceně za druhotné suroviny). Učíme se tak mít zodpovědnost k přírodě i k celé společnosti.

Co sbíráme? Karton a lepenku, noviny, časopisy a letáky,víčka od PET lahví, alu plechovky.

Plechovky od nápojů oddělit od ostatního hliníku. Pozor na záměnu hliníkových víček s víčky plastovými, do hliníku nezahrnujeme platíčka od léků – jsou z plastu pokrytého hliníkem!

Naše škola je několik let zapojena do projektu Recyklohraní. Sbíráme dosloužené elektrospotřebiče a vybité baterie do speciálních kontejnerů. Za tyto suroviny dostáváme body, které slouží k objednávce různých odměn pro děti.

Věříme, že rodiče i ostatní veřejnost dětem tradičně opět pomohou ve sběru surovin, za což jim dopředu velmi děkujeme a přejeme si společně co nejlepší výsledky v soutěži!

Ing. Zuzana Mojrová, metodik environmentální výchovy


Exkurze v FCT Electronic v Letinech

exkurzeDne 21. 11. 2016 navštívili žáci 8. a 9. třídy naší školy v rámci přípravy k volbě povolání firmu FCT Electronic v Letinech. Na úvod nás paní Volfová v krátké prezentaci seznámila s historií firmy a předmětem výroby - převážně kabelovou konfekcí. Vedoucí výroby pan Mžika nás pak provedl všemi provozy. Pro žáky bylo velmi přínosné, že se dozvěděli, nejen jaké povinnosti mají jednotliví pracovníci firmy, ale hlavně jaké schopnosti a vzdělání ke své práci potřebují. Protože je firma součástí mezinárodní společnosti Molex, všichni zdůrazňovali potřebu znalosti cizích jazyků, ochotu dál se vzdělávat. V další části paní Kupková z personálního oddělení vysvětlila žákům, jak se správně píše životopis a motivační dopis pro budoucího zaměstnavatele. Nakonec jsme ještě navštívili technické oddělení a oddělení kvality. Exkurze se všem velmi líbila, může žákům pomoci s jejich profesní orientací, při volbě dalšího studia.

Mgr. Kateřina Synáčová


Lampiónový průvod, strašidelná stezka - 14. 11. 16

 


Divadelní představení Evelínko, nemlaskej - Divadlo Pod čepicí   (MŠ, 1. - 3. roč.) - 3. 11. 16  

Evelínko, nemlaskej!divadlo

Ve čtvrtek 3.11. jsme navštívili divadelní představení Evelínko, nemlaskej. Dvě slepičky - Květuška a zlobivá Evelínka - nás seznámily s takovým zvláštním slovem - etiketa. Teď už tedy víme, že: „Etiketa znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti.“

divadloSpolečně jsme se naučili - vlastně zopakovali, protože většina z nás to samozřejmě zná - jak prostřít stůl, kam umístit lžíci, nůž a vidličku, kam dát talířek, skleničku, dezertní vidličku. Povídali jsme si o tom, jak se u jídla máme chovat. Slepička Evelínka nám předvedla, jak to ale opravdu být nemá. Při obědě ve školní jídelně jsme ukázali, že si všichni všechno opravdu zapamatovali. Opravdu všichni?????

Představení se nám moc líbilo. Paní učitelky nám slíbily, že si prostírání ještě jednou zkusíme ve školní kuchyňce. Tak abychom to nespletli!

Mgr. Hana Alblová a žáci 1., 2. a 3. ročníku

 


Návštěva Veletrhu perspektivy řemesel (9. ročník) - 2. 11. 16

 


Halloween

je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu). Slaví se převážně v anglicky mluvících zemích.

A protože my se také angličtinu učíme, oslavili jsme tento svátek i v naší škole.

Nejdříve jsme si vyráběli ve třídách vše, co je typické pro tento den - puzzle - dýni, duchy, kostry... Každá skupina pak vydlabala svoji vlastní dýni. Poté jsme se převlékli do kostýmů a soutěžili v halloweenských disciplínách jako je třeba let na koštěti, hod strašidelnými předměty, jezení žížal – samozřejmě se jednalo o bonbóny (upozornění pro právě vyděšené rodiče) apod.

Všem se tento den moc líbil a s úsměvem jsme odešli domů, také proto, že následovaly podzimní prázdniny.

Mgr. Hana Alblová

halloweenhalloween

 

 

 

 

 

 

 

 


Výukový program Člověk a divoká zvířata - Ekocentrum Spálené Poříčí (6. - 9. ročník) - 13. 10. 16     

   


Přírodovědný klokan   -  školní kolo soutěže  - 12. 10. 16      

 


Výukový program Člověk a divoká zvířata - Ekocentrum Spálené Poříčí (3. - 5. ročník) - 12. 10. 16   

 


Výukový program Hrátky pro (před)školáky - Ekocentrum Spálené Poříčí (1. - 2. ročník) - 10. 10. 16       

V říjnu do naší školy přijeli pracovníci pracovníci Ekocentra Spálené Poříčí paní Vendula Pelikánová Zemková a pan Petr Jandík s výukovými programy Hrátky pro (před)školáky a Člověk a divoká zvířata.

Společně jsme si povídali jsme o zraněných živočiších, ochraně přírody, prověřili jsme si své znalosti o přírodě.

Přivezli nám také ukázat některá ze zvířátek, která by kvůli zranění nemohla v přírodě přežít.

Žáci 1. stupně

ekocetnrumekocentrum

 

 

 

 

 

 

ekocentrumekocentrum

 

 

 

 

 

 

 

 


Zahájení environmentálního projektu (2. stupeň) - říjen

 


Zahájení celoročního projektu Náš rok (1. stupeň) - září

 

 

projektprojekt

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Náš rok

Podzim je v plném proudu a my na 1. stupni již také pilně pracujeme. Prožili jsme společně už i několik vydařených akcí a jednou z nich je i zahájení celoročního projektu Náš rok. Je zaměřen mimo jiné na pozorování přírody, změny přírody v jednotlivých ročních obdobích, záznamy pozorování a společnou práci ve skupinách.

Prvním tématem je právě probíhající podzim. Ten jsme přivítali na konci září Barevným týdnem. Každý den jsme si oblékli jednu z podzimních barev a přáli si, aby těch teplých dnů bylo ještě mnoho. Kluci a děvčata ze 4. a 5. ročníku vyrobili a naaranžovali krásné podzimní truhlíky z vlastnoručně nasbíraných přírodnin. Kdybyste v tuhle chvíli byli u nás ve třídách a chodbách, připadali byste si jako uprostřed podzimní přírody - tak šikovné máme děti - a museli byste je pochválit za krásné podzimní výrobky a výkresy.

Dále si každá skupina vybrala v okolí školy jeden strom, který bude po celý rok pozorovat a výsledky zapisovat. Zatím jsme stromy vyfotili v podzimním čase, pořídili si otisky kůry a vylisovali jejich listy nebo větvičky s jehličím. Učíme se poznávat všechny stromy nejen v okolí školy.

Jednou z posledních podzimních akcí byl Halloween. Ale o tom už je zase jiné povídání…..

Mgr. Hana Alblová

projektprojekt

 

 

 

 

 

 

 


Dětské dopravní hřiště Blovice (2. - 6. ročník) - 23. 9. 16       

 


Návštěva mysliveckého muzea Špejchar v Chocenickém Újezdě (MŠ, 1. - 5. ročník) - 6. 9. 16  

Muzeum Špejchar

V úterý 6. 9. 2016 jsme navštívili muzeum Špejchar v Chocenickém Újezdě.

Seznámili jsme se tady s péčí o zvěř, s mysliveckou a rybářskou výbavou. Zaujaly nás též trofeje.

Mohli jsme si sáhnout na ostré zuby prasete divokého a na parohy jelena obecného.

Prohlédli jsme si různá vycpaná zvířata: např. veverku obecnou, jelena obecného a hlavy sladkovodních ryb.

Sledovali jsme záznamy z videokamery, na kterých se pásla divoká prasata a srnky. Viděli jsme záběry ze života zvěře v blízkém okolí zachycené fotopastí.

Prošli jsme celé obrovské stavení, kde se dříve na půdě pod střechou sušilo obilí.

Zaujalo nás, jak je budova zachovalá, celá postavená bez pomoci strojů.

Moc se nám prohlídka líbila. Děkujeme všem, kteří nám umožnili muzeum navštívit.

Žáci 1. stupně ZŠ a MŠ Letiny