Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 


700. výročí narození Karla IV.

Ve čtvrtek 16. 6. jsme ukončili celoškolní soutěž věnovanou osobnosti Karla IV. Při této příležitosti nás navštívil pan Karpíšek a paní Kubištová s kulturním pořadem zaměřeným na život Karla IV. V programu zaznělo i několik gotických písní, které nás přenesly do dob minulých. Stylové oblečení (dámské šaty s pachy a dobová obuv) obou účinkujících dojem gotiky ještě znásobilo. Poznali jsme dva gotické hudební nástroje – niněru a kvinternu. Žáci hodně o době Karla IV. znali, ale některé informace jejich znalosti rozšířily. Například datum položení základního stavebního kamene Karlova Mostu (dříve nazvaného Kamenný) stanovili astrologové (rok, den, hodina) 1357 9. 7. 5, 31 hodin. Nejznámějším místem na mostě je měděný křížek v zábradlí (pokud na něj položíte ruku a na něco myslíte, splní se vám to), který připomíná místo, odkud byl do Vltavy svržen v zašitém pytli zmučený Jan Nepomucký. Na závěr velmi pěkného povídání proběhlo vědomostní klání mezi Milanem z 6. ročníku a Julií ze 7. ročníku. Šesti kontrolních otázek se zhostili se ctí a za své znalosti získali sladkou odměnu. Poznat život v době gotické by bylo jistě zajímavé, ale myslím, že nikdo z nás by 21. století za 14. nevyměnil.

Mgr. M. Milotová


Čechova stodola

Na začátku června navštívil celý 1.stupeň Čechovu stodolu v Bukové u Příbrami. Celý výlet se vztahoval ke Starým pověstem českým. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací od průvodce, který byl převlečen za Praotce Čecha. Mnoho věcí jsme už znali, protože jsme během školního roku tuto knihu společně četli. Za každou správně zodpovězenou otázku jsme dostali odměnu. Poté jsme si zahráli na kovkopy. Každý si vydoloval kámen, ve kterém jsme po rozbití objevili červený diamant. V dílně jsme si mohli vyrobit kančí zub z moduritu nebo královskou korunu z papíru. Na závěr jsme si opekli vuřty a nakoupili upomínkové předměty. Výlet se nám moc líbil a po celém dni byli někteří tak unaveni, že při zpáteční cestě usnuli v autobuse.

Žáci 4. ročníku

výletvýlet

 

 

 

 

 

 

 

výletvýlet

 

 

 

 

 

 

 

 


Školní výlet na Radyni

V letošním roce si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Na naší škole probíhá už několik týdnů celoškolní soutěž týkající se osobnosti Karla IV. I proto jsme se letos s žáky 2. stupně rozhodli, že v rámci školního výletu navštívíme místo, které je spjaté s tímto významným panovníkem. Ve čtvrtek 2. 6. jsme se společně vydali vlakem do Starého Plzence a odtud pak pěšky na hrad Radyni, který nechal postavit Karel IV. jako jeden z hradů, strážících obchodní stezku z Norimberka do Prahy. Cesta lesem příjemně utíkala a zanedlouho se před námi objevila hradní silueta. U informačního centra pod hradem jsme se na chvilku posadili, abychom vydechli a posvačili. Pak jsme zamířili na nádvoří. Zde jsme si připomněli něco o historii stavby, o podobě hradu i o jeho majitelích. Pochopitelně se k Radyni váže řada pověstí. Jednu z nich o Radoušovi jsme si přečetli. Hladomorna, do které se vstupuje z nádvoří, nás zaujala, ale daleko více nás lákala vyhlídka z hradní věže. Na věž vede 118 schodů, které jsou místy dost příkré, ale pohled, který se pak naskytne, za to opravdu stojí. Za dobré viditelnosti je zde skvělý výhled po okolí. Nám bohužel počasí zrovna nakloněno nebylo. Viditelnost byla díky nízké oblačnosti velice špatná. Tak alespoň několik fotografií a pak jsme zase sestoupili na nádvoří. Když jsme se vraceli z hradu zpět do Starého Plzence, vypadalo to, jako by si z nás „Radouš“ dělal legraci. Vysvitlo sluníčko a mraky se rozptýlily. Škoda. Jelikož ale Radyni máme skoro za rohem, můžeme se tam kdykoliv za dobré viditelnosti vrátit a vyhlídku si vychutnat. Než přijel vlak, kterým jsme se vraceli, stihli jsme ještě návštěvu cukrárny s vynikající zmrzlinou. Na nádraží v Blovicích jsme sice zmokli, ale myslím, že nikdo nelitoval. Školní výlety přece vždycky patří k tomu nejlepšímu a každý na ně rád vzpomíná.


Projekt Ovoce do škol

V letošním roce je naše škola opět zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Žáci 1. stupně měli letos možnost seznámit se a samozřejmě i ochutnat přibližně 20 druhů ovoce a 20 druhů zeleniny, koše s ovocem a zeleninou nám byly zaslány v rámci projektu jako doprovodný program.

projektProjekt

 

 

 

 

 

 

 

V červnu jsme ve škole věnovali  tématu ovoce a zelenina několik hodin.  Pracovali jsme, jako již tradičně, v různorodých skupinách. Naším prvním úkolem bylo poznat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Poté jsem je všechny ochutnali, naše paní kuchařky nám ovoce a zeleninu naporcovali, aby se dostalo opravdu na všechny.  Naším dalším a nejtěžším úkolem bylo napsat na toto téma referáty, vymyslet hádanky, vyhledat básničky a nebo je složit, nacvičit písničky a prezentovat je. Také jsme kreslili obrázky. Nakonec přísná porota složená z našich paních učitelek a paní asistentky vyhodnotila práci jednotlivých skupin. Všem se to moc líbilo.                            

Žáci 5. ročníku

projektprojekt

 

 

 

 

 

 

 


Atletický trojboj

Ve čtvrtek 26. května 2016 se družstvo naší školy zúčastnilo tradičního atletický trojbojAtletického trojboje pro žáky 1. stupně. Soutěžilo se ve třech disciplínách - sprint na 50 metrů, skok do dálky a hod míčkem. Letos se závodů zúčastnilo 13 škol z okrsku Plzeň-jih. Ten den 156 žáků změřilo na školním hřišti v Přešticích svoje síly. Naši závodníci se nedali vůbec zahanbit a dosáhli velmi pěkných výsledků. Vybojovali 2. místo ve sprintu na 50 metrů v kategorii žáků 4. a 5. tříd. Družstvo v kategorii 4. a 5. tříd se umístilo na celkovém 6. místě. Všem závodníkům patří dík za opravdu výbornou reprezentaci naší školy.

atletický trojbojatletický trojboj

 

 

 

 

 

 

 

 


Návštěva Divadélka pro školy po dvou letech

18. května ve středu jsme opět po dvou letech přivítali v naší škole výborné Divadélko pro školy z Hradce Králové. Dva herci, minimum rekvizit a jedinečný zážitek – tak lze charakterizovat představení Divadelní cestopis, během něhož mnohým z nás tekly slzy smíchu po tvářích. Putování jsme započali v renesanční Anglii. Tady divadlo získalo podobu, jakou známe dodneška. W. Shakespeare je autorem 39 divadelních her, které se stále hrají na scénách současných divadel. My jsme zhlédli ukázku ze hry Hamlet. Pak jsme navštívili Francii. O 100 let později zde skvělý autor a herec Moliere vytvořil vynikající komedie. Ukázka nám přiblížila scénu z komedie Zdravý nemocný, při níž jsme se opravdu velice nasmáli. Naše další zastavení patřilo Itálii. Zde žil a tvořil Carlo Goldoni, autor situačních komedií (napsal jich 157). Nejznámější je určitě hra Sluha dvou pánů, ze které byla ukázka. 19. století přineslo na divadelní prkna realismus a romantismus (hry plné hrdinských skutků a vášní, ale i reálného ztvárnění skutečného života). Předposlední ukázka Cyrano z Bergeracu nás seznámila s příběhem nenaplněné lásky ve verších. Cyrano byl básník a šermíř – skutečná žijící postava. V ukázce si zahrála i jedna žákyně. Poslední zastávkou se staly Čechy. Moravští autoři A. a V. Mrštíkové se do naší literatury zapsali jako autoři divadelní hry Maryša, která zobrazuje život lidí na moravské vesnici koncem 19. století. Autoři v dialozích používají moravské nářečí. Maryšu – příběh o nešťastné lásce a manželství bez lásky je známý a uváděný na divadle i dnes. Ukázkou, při níž Maryša otráví Vávru kafem, jsme se neradi rozloučili. Myslím, že představení se dětem – soudě podle jejich reakcí – velice líbilo a určitě obohatilo jejich povědomí o literárních směrech, které probírají i v literatuře.

Mgr. M. Milotová


Den Země ZŠ Letiny – 2. stupeň, 22. dubna

Den Země 2016 byl zaměřen na globální problémy lidstva z hlediska ochrany přírodního prostředí a vlivu na populaci.

Příprava projektu se týkal hlavně 6. a 9. třídy. Šesťáci si připravili dramatizaci o nadměrném využívání médií. Deváťáci pod vedením vyučující připravili projektový den s úkoly pro ostatní žáky druhého stupně. Sami připravili pracovní listy, pomůcky a ostatní materiál, například popsané přírodniny určené k poznávání.

Plnění úkolů probíhalo tradičně v různých třídách na šesti stanovištích:

Stanoviště č. 1 – Cesta mobilu a jeho recyklace – vyplnění dvou pracovních listů na téma „mobil“,  poznávání nerostů a hornin

Stanoviště č. 2 – Invaze – poznávání rostlin a živočichů, seznámení se s invazními druhy, vyplnění pracovního listu

Stanoviště č. 3 – Jak vznikla naše Země – vyhledávání sopek na mapě, pracovní list na téma vývoje Země, poznávání zkamenělin, výroba vlastní sopky

Stanoviště č. 4 – Proč se planeta otepluje – pracovní list na téma „skleníkový efekt“, pokus „Faraónovi hadi“

Stanoviště č. 5 – Kyselé deště - poznávání jehličnanů, pracovní list a pokus se sírou na „kyselé deště“

Stanoviště č. 6 – mikroskopování trvalých preparátů

Deváťáci se velmi osvědčili, organizaci zvládli na výbornou, stihli vyhodnotit výsledky. Prokázali tím kompetence k řešení problémů pomocí experimentů, komunikace s mladšími žáky, spolupráce ve skupině, „učení se“ učením druhých. Tématicky projekt Den Země spadá do environmentální výchovy, ale splňuje kompetence k získání zručnosti a organizaci úkolu.

Ing. Zuzana Mojrová


ČÍM BUDU? 

To je otázka, kterou si položil snad každý člověk. Nejaktuálnější je v současné době pro žáky 9. ročníku. I když rozhodnutí už padlo - do 15. března žáci odevzdávali přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na střední školy. 1. kolo začne 22. dubna, kdy se žáci dozvědí, zda byli nebo nebyli přijati na zvolené studijní či učební obory. 

Pro správný výběr oboru jsme letos podnikli mnoho společných kroků. Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou jsme se zúčastnili Veletrhu perspektivy řemesel ve Stodě. Měli jsme zajištěnou dopravu autobusem do Stoda, kde se v kulturním domě představovaly jednotlivé střední školy Plzeňského kraje - sami studenti předváděli zájemcům, co se na střední škole naučili, ukazovali výsledky své práce. Mohli jsme vidět ukázku práce zedníka, pokrývače, truhláře, kuchařů, kosmetiček a kadeřnic, ukázku výcviku bojových sportů a mnoho dalších zajímavých věcí. Dostali jsme mnoho informací, letáčků, rad.

Další zajímavou akcí byla návštěva Střední školy Oselce, kde jsme si nejen prohlédli dílny truhlářů a kovářů, ale sami jsme si mohli práci vyzkoušet. Pracovali jsme pod dohledem mistrů a studentů s pilou, hoblíkem, dlátem v truhlářské dílně, u kovářů si každý z nás vykoval přívěšek ke klíčům ve tvaru listu. Návštěva školy proběhla v rámci projektu, do kterého je SŠ Oselce zapojena, a tak nám mohla zajistit dopravu.

Po několika letech jsme se společně vydali do Plzně do Informačního a poradenského střediska Úřadu práce. Tady jsme získali celkový přehled o současném trhu práce, přehled o otevíraných oborech středních škol, mohli jsme se podívat na krátké filmy, které přibližovaly a charakterizovaly jednotlivé profese, zkusili jsme si vyplnit dotazníky zájmů a získali jsme přehled studijních a učebních oborů, ze kterých bychom si mohli vybírat své budoucí povolání.

A co žáky-deváťáky čeká nyní? 15. dubna budou všichni zájemci o maturitní obory na státních školách vykonávat testy z českého jazyka a matematiky v rámci Pokusného ověřování organizace přijímacího řízení na SŠ. 

Držme všem palce, aby v přijímacím řízení byli co nejúspěšnější a v září mohli začít studovat v oboru, který si vybrali podle svého zájmu.

Světlana Tomanová a žáci 9. ročníku


EXKURZE DO PLZNĚ

Pro žáky 7. ročníku jsme v posledních měsících připravili 2 exkurze do Plzně nazvané „Plzeň historická“. Šli jsme sice trochu proti proudu času, ale to nám nevadilo a snažili jsme se v čase  dobře zorientovat.

V prosinci jsme „doprovodili“ žáky 1. stupně, kteří jeli do Techmánie v rámci projektu „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015“, využili jsme volná místa v autobuse a vydali se do Plzně. Navštívili jsme Plzeň 19. století, protože jsme prošli trasu od Techmánie k budově Západočeského muzea. Cestou jsme si ukazovali hlavně prvky architektury na obytných domech, budově Divadla J. K. Tyla, židovské synagoze. Zastavili jsme se také u Branky, kde jsou k vidění zbytky městského opevnění. Počasí nám bohužel moc nepřálo, cestou zpět k autobusu již vydatně pršelo. Proto jsme se museli dívat na chodníky a museli jsme se vyhýbat loužím. 

V muzeu jsme se ponořili více do historie. Prohlédli jsme si plzeňskou zbrojnici, zaujaly nás hlavně muškety. V suterénu jsme si mohli sáhnout na zdivo původního plzeňského opevnění. V expozici věnované pravěku a středověku jsme se podívali na mnoho nálezů z našeho okolí - ze skály na Bzí (známé nálezy přeslenů z pozdní doby kamenné), z Libákovic a Skašova. Viděli jsme také film o staré Plzni, dnešním Starém Plzenci - významném raně středověkém hradišti.

Pokračování exkurze bylo naplánováno skoro na jaro - jeli jsme ve čtvrtek 17. března. Tentokrát jsme měli vyloženě štěstí na počasí - byl to jediný hezký, celkem teplý a slunečný den v poslední době. Naším cílem bylo skutečné středověké centrum města, kdy Plzeň se svými 3 tisíci obyvateli byla třetím největším městem v českých zemích. Prohlídku města jsme začali za jeho hradbami v místě dnešních sadů. Prošli jsme kolem hradeb až k budově Masných krámů, podívali jsme se na objekt gotického františkánského kláštera. Zastavili jsme se v místech, kde ještě před několika lety stál dům u zvonu (v domě míval dílnu František Křižík, jehož obloukovou lampu jsme později viděli v muzeu). Na náměstí jsme si prohlédli stavbu katedrály sv. Bartoloměje, renesanční budovu radnice a měšťanské domy, barokní morový sloup, moderní kašny. V budově radnice jsme si povídali u modelu centra města. Hledali jsme domovní znamení, která dříve nahrazovala popisná čísla. Z centra města nás cesta zavedla k nejmodernější a nejmladší budově Plzně - k Novému divadlu.

Součástí exkurze byla také návštěva výstavy Nelítostný pravěk, který nás ponořil až do prvohor - poslouchali jsme výklad a prohlíželi jsme si paleontologické nálezy oblasti plzeňské a radnické pánve, modely pravěkých zvířecích obyvatel Země - šavlozubého lva, mamuta, ale také vážky, členovce, štíra.

Na závěr naší celodenní exkurze jsme zajeli MHD do Litic, kde jsme si ve svíčkárně ozdobili svíčku.

Světlana Tomanová


Beseda o jaderné energii v ČR

Ve čtvrtek 10. března 2016 se uskutečnila beseda s panem Jaroslavem Vavrušem ze Svárkova.

I když ho často potkáváme v Letinech, nevěděli jsme o něm, že dlouho pracoval v jaderných elektrárnách jak v bývalém Československu, tak i v České republice, kde se podílel na dokončení JE Temelín.

Besedy se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku ZŠ a MŠ Letiny. Pan Vavruš mluvil velmi zasvěceně asi hodinu a půl z paměti, bez jakékoliv prezentace. Už to byl pro děti zvyklé vnímat všechny informace pomocí digitální techniky zážitek.

Téma jeho vyprávění začalo vysvětlením jaderné reakce od stavby atomu až po jaderné štěpení, čemuž mohli deváťáci rozumět, neboť se touto problematikou právě zabývali v hodinách fyziky. Poté přešel k popisu reaktoru a technickému výkladu stavby a funkce jaderné elektrárny obecně. Přiblížil podrobně řízení jaderné reakce, udržení stálého výkonu a neopomněl osvětlit bezpečnost zajištěnou automatickými havarijními tyčemi. Zajímavě mluvil i o tom, že u nás dosud není sklad vyhořelého jaderného paliva. To se zatím ukládá v areálu dvou funkčních JE – Dukovany a Temelín.

V druhé polovině přednášky vyprávěl různé historky a zážitky ze svého dlouholetého působení v oboru. Zajímavá byla informace o dvou haváriích v Jaslovských Bohunicích (1976 a 1977), které jsou na Slovensku, ale tehdy patřily do ČSSR.

Dotazy žáků se týkaly hlavně bezpečnosti, nejvíce je zajímalo pozadí dvou největších havárií JE na světě – v Černobylu (1986) a ve Fukušimě (2011). Také tady se mohli žáci dozvědět okolnosti, které nemusí být veřejnosti vždy jasné.

Pro žáky 8. a 9. ročníku byla beseda jistě velmi zajímavá, protože autentické setkání se zkušeným člověkem, který má co předat mladé generaci, je vždy přínosem. Panu Jaroslavu Vavrušovi patří naše velké poděkování.

Ing. Zuzana Mojrová


Návštěva Techmánie Plzeň (1. - 6. roč.) - 18. 12. 15 

 


Návštěva Západočeského muzea Plzeň (7. - 8. roč.) - 18. 12. 15 

 


Vánoční program - Císařovy nové šaty (dramatizace žáků 6. roč.), vánoční besídka, vánoční trh - 17. 12. 15 

 


Adventní vystoupení žáků pro klienty ZSC Letiny - 15. 12. 15 

 


Adventní vystoupení žáků na návsi v Letinech - 11. 12. 15 

 


Divadelní představení Pohádky do kapsy - LD Blovice (1. a 2. roč.) - 11. 12. 15 

 


Návštěva Střední školy Oselce a na Gymnáziu Blovice (8. a 9. roč.) - 8. 12. 15 

 


Mikulášská nadílka (5. roč. pro MŠ, 9. roč. pro ZŠ) - 3. 12. 15 

 


Třídní schůzky - 24. 11. 15

 


Astronomická olympiáda - školní kolo - 10. 11. 15

 


Návštěva IPS Úřadu práce Plzeň (9. ročník) - 9. 11. 15

 


Lampionový průvod a pohádková stezka

Na čtvrtek 5. listopadu připravila naše škola pro děti z Letin a okolních obcí již tradiční lampionový průvod. V 16, 30 hodin se všichni zájemci sešli na prostranství u řeznictví. Protože bylo celý den krásně slunečno, museli jsme chvilku počkat, až se sešeří. Aby se děti nenudily, zkoušely vyřešit jednoduché slovní rébusy. Pak všichni rozsvítili lampiony a vyrazili na procházku setmělou vesnicí k budově základní školy. Tady na děti čekala pohádková stezka. Školní chodby osvětlené pouze hořícími svíčkami působily nezvykle a tajemně. Kromě pohádkových úkolů čekali na děti zombíci, víly, princezna a hajný. Na 7 stanovištích řešily jednoduché otázky. Vybíraly ze 3 možností a zapisovaly si písmenka, která pak složily do tajenky. Úplně na konci stezky obdržely omalovánky a sladkou odměnu. Mezi tím už na dvorku vesele plápolal ohýnek, na kterém si zájemci opekli buřtíky. Ten, komu byla zima, se zase mohl zahřát teplým čajem a občerstvit lineckými koláčky, které upekli žáci 8. ročníku. Čtvrteční podvečer jsme zakončili na louce před školou vypuštěním létajících lampionů štěstí.

Mgr. M. Milotová


Beseda s panem Václavem Chaloupkem

V úterý 3. listopadu navštívil naši školu plzeňský rodák pan Václav Chaloupek, který je původním povoláním učitel kreslení, ale víc než učení se celý život věnoval zvířatům. 9 let pracoval v ZOO v Plzni, po roce 1989 se stal redaktorem České televize. Letos uplynulo už 18 let od chvíle, kdy natočil první večerníček s živými zvířaty. Jako producent se podílel na 11 večerníčkových seriálech, což představuje 126 dílů + 43 dílů seriálu Méďové na cestách (to ovšem není večerníček). První příběh o malých medvíďatech vytvořil společně se slovenským kameramanem a režisérem Jindro Vlachem. Pan Chaloupek nám vyprávěl, jak se točilo např. na hradě Lopata a medvídci vyšplhali na strom, v jehož větvích spokojeně spali několik hodin. Dolů je nalákala až větévka namočená do medu. Od té doby už ale uplynulo hodně času. Všichni známe chlapečka Večerníčka s papírovou čepicí, který přináší dětem každý den jednu pohádku nebo příběh na dobrou noc. Tuláček, Pruhovaní kamarádi, Vydrýsek, Medvíďata – to jsou jen některé příběhy, které okouzlily malé i velké diváky. Autor se snaží ukázat dětem zvířata ne jako nepřítele, ale jako součást přírody a našeho života. Sám má doma 2 vlky. Dnes už jim je 13 let, ale jako roztomilá štěňata si zahráli v seriálu Bráškové. Na naši otázku s jakými zvířaty se točí nejlépe, odpověděl bez zaváhání, že s medvědy (pracoval celkem se sedmi medvědy – první tři: Kubu, Vojtu a Matěje můžeme vidět v Berouně). Největší problém je prý s vlčaty a ježky.

Zatím poslední večerníček, který natočil v roce 2014, se jmenuje Gorilí pohádky. Vypráví je gorila Kamba mláďatům. Sama se narodila v Africe, a proto je každá její pohádka věnovaná jednomu zvířeti z tohoto kontinentu. My jsme na závěr zhlédli ukázku O žirafách a jeden díl ze seriálu Bráškové.

Povídání s panem Chaloupkem bylo velice příjemné a uteklo jako voda. Z jeho slov je patrné, že zvířata má opravdu rád a rozumí jim. Doufejme tedy, že se můžeme v budoucnu těšit na další zvířecí příběhy a kamarády.

Mgr. M. Milotová


Setkání důchodců - program - 31. 10. 15

 


Jablíčkový den - projekt (1. stupeň) - 26. 10 - 27. 10. 15

 


Veletrh perspektivy řemesel (9. ročník) - 21. 10. 15

 


Přírodovědný Klokan - soutěž 14. 10. 15

 


Vítání občánků - program - 10. 10. 15

 


Hudební program

1. října navštívil naši školu pan Václav Hrabě z Plzně se svým hudebním programem. Je absolventem plzeňské konzervatoře a hudbě se věnuje profesionálně. Z každého jeho slova i gesta je patrné, že ho hudba zcela naplňuje a že ji má skutečně rád. V hodinovém programu nás seznámil s nástroji, které ho doprovázejí na koncertech a které bravurně ovládá. Jako první dva si vybral akustické nástroje – soprán saxofon a tenor saxofon. Předvedení 2 bluesových skladeb nikoho nenechalo na pochybách, že je to hudebník s ohromným nadáním. Další nástroj byl zajímavý tím, že se při ho hře hudebník vůbec nedotýká. Jedná se o theremin, což je vlastně dřevěná skříň se 2 anténami a ovládá se pohybem dlaní a prstů. Pravá ruka ovládá výšku a levá sílu zvuku. Hra na tento nástroj je velice těžká. Poslední elektrický dechový nástroj, který nám ukázal, se jmenoval Akai Evi – může nahrát až tisíce zvuků a pak je různě upravovat. Žáci měli možnost si hru vyzkoušet. Někteří toho využili. Pan Hrabě dětem vyprávěl i o historii nástrojů, o možnostech nakupování a o údržbě. Zmínil se i o studiu na konzervatoři a počátcích svého hudebního působení. Všichni jsme se zájmem naslouchali a každou hudební ukázku odměnili velkým potleskem. Za jeho vynikající hrou se skrývají hodiny a hodiny cvičení. Jak říkal, nic se nesmí ošidit a hudba je sice radost, ale také velká dřina a zodpovědnost.

Mgr. Marie Milotová


Výuka jinak – Procházka po Vyšehradu

Naše škola letos podruhé využila nabídku pražské agentury Výuka jinak. Ráno 29. září jsme se společně vydali do Prahy, abychom navštívili Vyšehrad - sídlo českých panovníků, sídelní místo kapituly, pevnost s temnými kasematy a místo posledního odpočinku českých velikánů. Odjížděli jsme z Blovic a Přeštic. Společně jsme měli jet z Plzně. Nakonec jsme do Prahy, kvůli zpoždění jednoho z vlaků, nejeli společně. Sešli jsme se na Hlavním nádraží v Praze a metrem se přemístili na stanici Vyšehradská, kde na nás už čekala paní průvodkyně. Společně jsme se vydali na Vyšehrad, abychom se seznámili s historií této části Prahy. Do komplexu Národní kulturní památky Vyšehrad jsme vstoupili Táborskou branou. Pak jsme prošli okolo Jedličkova ústavu a Leopoldovou bráno k rotundě sv. Martina (jedná se o jednu z nejstarších a nejvýznamnějších románských staveb na našem území). Cestou k vyšehradským Kasematům jsme míjeli Čertův sloup (je spojen s jednou vyšehradskou pověstí). Cihelnou bránou jsme vstoupili do Kasemat (chodby v pevnostních valech) a podzemní chodbou jsme se dostali do velkého sálu zvaného Gorlice, v němž se nyní nachází 5 soch z Karlova mostu. Na zpáteční cestě nám pan průvodce na chvilku zhasl, abychom zažili skutečnou vyšehradskou tmu. Z hradeb jsme si prohlédli Prahu – Libušinu lázeň, Petřínskou rozhlednu, Hradčany, klášter Emauzy, ale i moderní stavby – stadion na Strahově, vodárnu v Podolí, budovu ČT či vysílač na Žižkově. V parku jsme viděli sochu sv. Václava, která bývala na Václavském náměstí. Odtud už byl jen krůček k významnému hřbitovu se Slavínem. Zde je pochováno více jak 600 osobností české kultury a vzdělanosti. Prohlédli jsme si např. hrob Jana Nerudy, Karla Čapka, Boženy Němcové, Bedřicha Smetany a mnoha dalších osobností. Po krátké přestávce na svačinu jsme pokračovali do Kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla. Interiér chrámu nás zcela uchvátil svou výzdobou. Poslední zastávka patřila parku, v němž se nachází několik soch. Jednu poznali všichni - Ctirada a Šárku. Někteří i Libuši a Přemysla Oráče. Odtud jsme plni dojmů a zážitků stejnou cestou odcházeli na metro, abychom se včas dostali na nádraží a vyrazili k domovu. Návštěva Prahy se nám moc líbila. Měli jsme skvělou průvodkyni a navíc štěstí na slušné počasí, které teplotou okolo 13°C připomínalo sice už nastupující podzim, ale nám to nevadilo. V následujících dnech jsme si o všem ještě povídali při vyučovacích hodinách.

Mgr. M. Milotová


Dětské dopravní hřiště Blovice (3. - 6. ročník) - 18. 9. 15

 


Nána divadélko - Pohádky z paloučku - 14. 9. 15 - MŠ + 1. - 2. roč.

 


Výuka plavání (2. - 5. ročník) - 8. 9. - 16. 11. 15