Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 


7. badatelská exkurze - Brno

Školní rok utekl jako voda a žáci naší školy se 22. června 2015 vydali na poslední 7. badatelskou exkurzi, tentokrát do Brna. Opět jsme cestovali vlakem a vzhledem ke zpoždění Pendolína to byla cesta poněkud dobrodružná. Na přestup v Praze nám zbyla pouhá minuta, naštěstí vlak do Brna stál hned na sousedním nástupišti. Pro některé z nás byl oběd v jídelním voze opravdovým zážitkem. Cesta rychle uběhla a v půl jedné jsme už vystupovali v Brně. Na jízdu „Šalinou“ jsme se těšili už z domova, bezpečně nás dovezla k cíli - k vědeckému centru Vida. Zde jsme strávili celé odpoledne. Měli jsme možnost vyzkoušet si všechny interaktivní exponáty a prohlédnout si všechna zákoutí. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina absolvovala program Nebezpečná země zaměřený na katastrofické jevy, které ohrožují a přetvářejí naši planetu, např. zemětřesení, vlnu tsunami, sopečnou činnost, tornáda. Druhá skupina se v programu Mladý detektiv na hodinu stala policejním týmem, který měl vyřešit vraždu na odlehlé farmě. Mohli jsme vyslýchat podezřelé, zkoumat stopy na místě činu, odebírat otisky prstů z vražedné zbraně, porovnávat výsledky rozboru DNA. I když vraha odhalili jen někteří, celou dobu jsme se velmi dobře bavili. V další části odpoledne jsme shlédli Science show na téma tlak a vakuum. Dva moderátoři nám předvedli spoustu pokusů s vývěvou – na vlastní oči jsme tak mohli pozorovat, co se stane s krví člověka, který by byl ve vesmíru bez skafandru. Také jsme zjistili, jak důležitý je vzduch pro náš život nejen na dýchání, ale například i pro šíření zvuku. Najednou tu byl večer a nás čekal další přesun tramvají do hotelu, svezli jsme se dokonce lodí, protože hotel stál na druhé straně Brněnské přehrady. Podle všech byl hotel Rakovec nejlepším ubytováním ze všech exkurzí (možná to bylo televizí na pokojíchJ). Dobrý dojem ještě umocnila večeře - řízek s brambory. Aby se nám dobře spalo, zahráli jsme si po večeři ještě bowling. Po klidné noci a vydatné snídani jsme se pěšky vydali k hrázi přehrady. Počasí nám opět přálo a cesta po břehu byla příjemná. Na hrázi jsme zjistili, že přehrada byla postavena v letech 1936-1940 a dostavěli ji Němci za druhé světové války. Vedle hráze stojí i jediný pilíř mostu z Hitlerem plánované dálnice. Údolím pod přehradou jsme došli na zastávku tramvaje a jeli do středu města. Po prohlídce centra nás už čekalo nádraží, vlak měl samozřejmě opět zpoždění. Tentokrát jsme obědvali přímo na svých sedadlech a oběd o dvou chodech se protáhl na dvě hodiny, ale aspoň nám cesta do Prahy utekla. V Plzni už jsme tradičně dobíhali vlak do Blovic, naštěstí úspěšně. Celé dva dny nám počasí přálo, ale při vystupování v Blovicích lilo jak z konve.

Od loňského června jsme v rámci projektu Regiopopulár absolvovali sedm badatelských exkurzí, všechny velmi zajímavé a poučné. Poznali jsme různé oblasti naší vlasti, historii i současnost techniky a vědy, podívali jsme se i do zahraničí. Je nám líto, že projekt končí, ale zároveň se těšíme, že nás něco podobného zase v budoucnu čeká.

Mgr. Kateřina Synáčová


6. badatelská exkurze - Jeseníky

Ve dnech 19. 5. až 21. 5. 2015 se žáci naší školy zúčastnili 6. badatelské exkurze projektu Regiopopulár. Tentokrát byla třídenní a cestovali jsme hlavně vlakem. Z Plzně do Prahy jsme jeli Pendolinem, většina z nás v něm seděla poprvé a připadali jsme si jako v letadle. Milou obsluhu jsme proto přejmenovali na vlakušku (vzor letuška:)). V Praze jsme bleskově přestoupili na vlak společnosti Regiojet. I ten byl pohodlný, vlakušky nám přinesly dokonce oběd až do kupé, ale někteří dali přednost zásobám od maminky. Za dvě hodiny jsme byli v Zábřehu na Moravě, kde už na nás čekal autobus, aby nás dovezl do cíle naší cesty - Koutů nad Desnou.

Zde jsme se nejprve ubytovali v hotelu Dlouhé stráně a pak už byl čas vyrazit na první exkurzi. S ohledem na nestálost počasí nás autobus odvezl až k horní nádrži Vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Tu jsme si mohli celou obejít, bylo zde velmi větrno a chladno a někteří zalitovali nedostatku teplého oblečení. Naštěstí nás autobus odvezl zase dolů k dolní nádrži, do útulného návštěvnického střediska. Tady nám pan průvodce podrobně vysvětlil význam a princip této vodní elektrárny. V elektrárně jsou dvě reverzní Francisovy turbíny s celkovým výkonem 650 MW. Jedná se o největší turbíny svého druhu v ČR. Elektrárna slouží převážně k vyrovnávání výkonů rozvodné sítě. V noci turbíny fungují jako čerpadla a čerpají vodu do horní nádrže. Pokud je ve dne nedostatek elektrické energie, turbíny ji pomocí proudu vody z horní nádrže mohou okamžitě dodat do sítě. Elektrárna má celkové převýšení více než 500 metrů, opět nejvíce v ČR. Aby elektrárna nenarušovala okolní překrásnou a státem chráněnou přírodu, jsou všechny výrobní části umístěné hluboko v hoře v obrovské kaverně. Na povrchu lze spatřit jen obě nádrže a správní budovy. Prohlídka se nám velmi líbila. Po večeři v hotelu jsme se vydali ještě na krátkou procházku po obci Kouty.

Po klidné noci na nás čekala hotelová snídaně a pak nejnáročnější část celé akce - pěší pochod z Koutů do Velkých Losin. Cesta vedla nejprve 9 kilometrů do kopce na vyhlídku Tři kameny. Poslední část výstupu jsme šli po sjezdovce (samozřejmě nahoru) a pro některé z nás to byla životní výzva. Vše dobře dopadlo a vrchol jsme pokořili. Cesta dolů byla sice delší, ale lehčí a tak jsme po jedné hodině došli do Velkých Losin. V místní restauraci jsme se posílili na další akce, usušili a hlavně si odpočinuli. Mohli jsme pak absolvovat další exkurzi v Ruční papírně Velké Losiny. Papírna je jedinou manufakturou v ČR. Papír se zde dříve vyráběl ze starých hadrů, dnes je surovinou len a bavlna. Zaměstnanec muzea nám předvedl, jak se z rozvařené hmoty na sítech vytvoří arch papíru, ten se vysuší, vylisuje a nakonec uhladí na kalandru. Zájemci si mohli kartičky ručního papíru koupit. Městečko Velké Losiny je také nechvalně známé čarodějnickými procesy na konci 17. století, tuto událost připomíná památník v místním lázeňském parku. Zpět do Koutů jsme se vrátili vlakem. Zdatnější jedinci stihli ještě před večeří bowlingový zápas.

Poslední den jsme navštívili Zemědělský skanzen „ U Havlíčků“ v Rapotíně. Skanzen tvoří Veteran muzeum staré zemědělské techniky, aut, motocyklů a dětských kočárků a tank, který jsme mohli prozkoumat i zevnitř. Nejvíce nás ale zaujala druhá část – Zoopark. K vidění a pohlazení tu byla spousta zvířat - ovce, kozy, osli, velbloudi, prasátka, koně, pávi, holubi, husy a perličky. Každý z nás získal jako dárek pohled. Ještě jsme stihli zajet do Železničního skanzenu u Šumperku a prohlédnout si parní lokomotivu. Pro srovnání kolem právě projíždělo Pendolíno. Po dobrém obědě v Zábřehu nás už čekala jen cesta domů. I když se Pendolíno řítilo občas i rychlostí 150 km/h, do Plzně jsme přijeli s menším zpožděním, ale podařilo se nám doběhnout na vlak do Blovic. Tam už na všechny čekali rodiče. Exkurze byla sice náročná, nohy nás budou ještě chvíli bolet, ale zanechala v nás plno krásných vzpomínek a zážitků. Už se těšíme na poslední exkurzi do Brna na konci června.

Mgr. Kateřina Synáčová


KNIHA = PŘÍTEL ČLOVĚKA

I v dnešní poněkud uspěchané době zůstává trvalou a významnou součástí školních a zájmových aktivit našich dětí četba. Knihy jsou totiž jedinečným kamarádem. Nejpočetnější kategorii dnešní dětské populace tvoří čtenáři, kteří nachází v četbě potěšení a intenzivní zážitek. Číst je baví, při četbě relaxují, někteří se dokonce vžívají do osudu hlavní postavy. Jedním z hlavních cílů výchovy na základní škole je utváření čtenářského vkusu a upevňování trvalého zájmu o četbu a knihu samotnou. V hodinách českého jazyka si povídáme nejen o knihách, o divadle, televizních a rozhlasových pořadech, ale i o nakladatelstvích dětských knih. ZŠ Letiny už dlouhou dobu spolupracuje se třemi nakladatelstvími – Albatrosem, Fragmentem a Mladou frontou. Nejdéle spolupracujeme s Albatrosem. Jelikož si výročí založení připomínáme v dubnu, připravila jsem spolu s knihovnicí paní H. Hopovou pro žáky 6. ročníku miniprojekt : Kniha = přítel člověka. Nejprve jsme si povídali o významu knih v životě člověka, připomněli jsme si význam veřejných knihoven i akce, které pro své čtenáře pořádají. Děti dostaly pracovní listy a teprve když vyluštily přesmyčku a křížovku, zjistily, že řeč bude o nakladatelství Albatros. Na pracovní list si pomocí bramborového tiskátka, které přinesla paní knihovnice, otiskly logo. Úkoly vypracovávali žáci ve skupinkách po třech. Aby správně zodpověděli otázky (např. kdo logo vytvořil, jaké edice vycházejí, kolik knih se ročně vydává apod.), mohli využít internet. Všichni pracovali pečlivě, společně si pomáhali. V knihovně vyhledávali některé edice a zapisovali na listy názvy knih. Při následující hodině jsme si ještě ukázali několik dětských knih, které vyšly krátce po založení nakladatelství. Na úplný závěr všichni úspěšně vypracovali testík, ve kterém zúročili načerpané informace. Na závěr bych chtěla poděkovat paní H. Hopové, která mezi nás ochotně přišla ve svém volnu a umožnila dětem pracovat v knihovně.

Mgr. M. Milotová


Velikonoční zpívání v českém středověku

V úterý 31. 3. 2015 nás navštívil pan Jaromír Houba, který pro žáky 2. stupně připravil kulturní pořad Velikonoční zpívání v českém středověku. Vyslechli jsme několik písní a dověděli jsme se hodně zajímavostí o tradici Velikonoc. Již od dob pohanských byly Velikonoce svátky jara. Teprve křesťanství pojalo Velikonoce jako oslavu Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Píseň Rex gloria za doprovodu historického nástroje šalmaj (předchůdce dud) byla první, která zazněla. Období půstu připomněla píseň Sanktisima a španělská píseň o Panně Marii (za doprovodu nástroje vyrobeného z hovězího rohu).

Průvodce pořadem nám přiblížil jednotlivé postní neděle: Černou - ženy odkládaly barevné šaty a halily se do černé barvy, Pražnou - podle staroslovanského pokrmu pražmy (pražené nezralé obilí), Kýchavou - podle druhu moru, jehož onemocnění se projevovalo kýcháním, Družnou - mládež se mohla sejít na návsi a poveselit se, Smrtnou - v kostelích na oltářích se zahalovaly kříže a vynášela se Morana = smrtka a Květnou - na paměť vjezdu Ježíše do Jeruzaléma (byl vítán palmovými ratolestmi). Jezuité zavedli divadelní pašijové hry. Většina z nich přibližovala poslední dny Kristova života a jeho Zmrtvýchvstání. Předváděli je hlavně studenti. Vyslechli jsme ukázku z jedné pašijové hry s písní Nářek Panny Marie za doprovodu nástroje žaltář. Poslední týden před Velikonocemi se označuje jako pašijový a jeho vyvrcholením je největší křesťanský svátek - Boží hod velikonoční. Následuje ještě Pondělí velikonoční, během něhož se v některých krajích chodí na pomlázku, koledu či mrskút. Koleda bývala ve středověku i zdrojem obživy, název pochází z latiny. Čtyři dobrovolníci ze šestého ročníku si společně s účinkujícími koledu vyzkoušeli. Celé povídání o Velikonocích zakončila píseň z Provance vyprávějící o příchodu jara. Během programu jsme poznali ještě další hudební historické nástroje - fidulu (předchůdce houslí s pěti strunami) a mandolu (dnes je používají jen skupiny historické hudby). Příjemné povídání doplněné historickou hudbou uteklo jako voda a my odcházeli bohatší o plno nových poznatků, které se váží k historii oslav Velikonoc v naší zemi.

Mgr. Marie Milotová


S country tanci do stodoly - Miroslav Procházka (1. stupeň) - 27. 3. 

 


Regiopopulár - Badatelský den ZŠ Dobřany - 26. 3. 

 


Den zdravé výživy (1. stupeň) + Pyšný banán - dramatizace 6. roč. - 25. 3. 

 


Matematická soutěž Pythágoriáda - 24. 3. 

 


Matematická soutěž Klokan - 20. 3. 

 


Exkurze - Svíčkárna RODAS Plzeň-Litice (1. stupeň) - 19. 3. 

 


Maškarní rej (1. stupeň) - 6. 3. 

 


5. badatelská exkurze - Regiopopulár - Regensburg, Koloveč

V pondělí 2. března 2015 se 11 dětí z naší školy ZŠ Letiny (2. stupeň) zúčastnilo exkurze do Regensburgu. Nastupovali jsme jako první v 7.30 v Letinech a cestou k nám přistoupili žáci ze ZŠ Dobřany a ZŠ Zbůch. A hurá na hranice u Rozvadova! Poslední občerstvení na pumpě v Čechách a už jsme v Německu. Většina z nás se učí kromě angličtiny i němčinu, máme možnost na nápisech číst první německá slovíčka.

Netrvalo dlouho a dorazili jsme k prvnímu cíli naší cesty - k městečku Donastaf, kde jsme nejprve navštívili obrovskou monumentální stavbu ze začátku 19. století Walhalla. Jsou tam stovky soch a bust různých osobností německého národa od králů, politiků až po umělce i vědce všech dob. Původně jsme měli ke hradu Donaustauf dojít pěšky, ale počasí se moc nepovedlo, dojeli jsme tedy kousek od Walhalla do městečka Donaustauf a vystoupali k hradu stejného jména. Škoda, že pršelo, výhled na Dunaj by jistě byl krásnější za jiného počasí, ale i tak to byl pěkný zážitek. Pak už se hlásil o slovo žaludek, svačinky od našich maminek došly, čekal nás oběd v Ikei u Regensburgu. Mnozí z nás Ikeu znají, proto jsme se tam dobře zorientovali a mohli si vybrat jídlo dle vlastního výběru. Vyzkoušeli jsme si, jak si říct o jídlo v němčině, i když jsme se trochu styděli. Po obědě už nás čekal hlavní bod programu - návštěva automobilky BMW Regensburg. I tady jsme mohli procvičovat jazyky. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a každá dostala průvodkyni, která mluvila zřetelně a pomalu anglicky - paní učitelka z Dobřan překládala do češtiny, i když mnozí z nás rozuměli. Automobilka je obrovská, denně vyrobí 1100 nových luxusních automobilů. Po areálu jezdí autobus, kterým jsme se také vozili. Výroba je plně automatizována, některé operace vykonávají roboti. Pracují zde tři tisíce zaměstnanců, v areálu je zdravotní i rehabilitační služba. Všude je perfektní organizace, pořádek a disciplína. Exkurze byla zajímavá i vyčerpávající. Proto jsme uvítali další bod programu, nedaleko od automobilky jsme ukončili putování prvního dne v ubytovně Jugenherberge, kde nás čekala i dobrá večeře. Po večeři jsme ještě vyrazili na krátkou vycházku k Dunaji, aby se nám lépe usínalo, což nebylo nic platné, dojmy nám nedávaly včas usnout.

Snídaně ráno byla výborná a počasí se fakt polepšilo, bylo nádherně, na procházku po historické části města jak vymalované. Za mostem přes Dunaj nás čekala další sympatická průvodkyně, která opět pomalu a zřetelně hovořila o historii a monumentech krásného města Řezna. Procházka končila v kavárně Lepanto, kde jsme dostali kávu a dort, také jsme měli prostor na koupi suvenýrů a pohledů. Spokojeně jsme opustili Regensburg a zanedlouho jsme dojeli na Folmavu na hranicích. Zde jsme dostali vynikající oběd v lovecké chatě, z níž byl krásný výhled do okolí. V Čechách nás čekala poslední akce - návštěva muzea a keramické dílny v Kolovči u Domažlic. Mohli jsme se tu seznámit s ukázkou výroby keramiky a dalšími starými řemesly. Bylo to velmi zajímavé.

Akce se opět mimořádně vydařila, těšíme se na další!

Ing. Zuzana Mojrová


Soutěž Burza nápadů - Regiopopulár - Raketové konstruktérství, ZŠ Zbůch - 12. 2. 

soutěž

soutěž


4. badatelská exkurze - Regiopopulár - Mladá Boleslav - Muzeum - Škoda Auto, prohlídka výrobních provozů Škoda Auto, prohlídka středu města a nádvoří hradu

V úterý 10. 2. 2015 se žáci naší školy zúčastnili už 4. badatelské exkurze projektu Regiopopulár, tentokrát do Mladé Boleslavi. Ráno sice ještě sněžilo, ale cesta po dálnici nám rychle utekla a brzo nás už přivítalo město Mladá Boleslav. exkurzeNejprve jsme se vydali do muzea Škoda Auto. Zde nás sympatická průvodkyně seznámila s historií možná nejznámější firmy v České republice. Původní firmu založili v roce 1895 Václav Klement a Václav Laurin. Začali výrobou jízdních kol, v roce 1905 vyrobili první automobil. Roku 1925 se spojili s plzeňskou firmou Škoda. V muzeu jsme viděli téměř všechny typy škodovek vyrobených za 110 let existence podniku. Pedagogický doprovod tak mohl zavzpomínat na auta svého dětství. Z muzea jsme se vydali do výrobních provozů automobilky. Navštívili jsme dvě výrobní haly: lisovnu a linku konečné montáže. Na vlastní oči jsme mohli vidět, jak z plechu vznikají karoserie, blatníky a dveře nových automobilů. Vzhledem k rozlehlosti výrobního areálu jsme se po něm pohybovali v autobuse a mohli tak alespoň z venku pozorovat další provozy - zkušební dráhu a parkoviště plné právě vyrobených aut. Na lince konečné montáže jsme obdivovali zručnost zaměstnanců, kteří mají na provedení dané operace pouze jednu minutu, pak automatický pás doveze další automobil. Také nás zaujali automatické vozíky, exkurzekteré se pohybují bez řidiče a rozváží součástky po magnetické dráze. Na lince pracovali především mladí lidé. V loňském roce podnik vyrobil více než 1 000 000 automobilů. Plní zážitků z továrny jsme se vydali na oběd do restaurace, která je součástí muzea. Oběd většině z nás chutnal, hlavně moučník na konec, a posíleni jídlem jsme se mohli vydat na zpáteční cestu. Cesta proběhla bez problémů a v půl šesté už jsme zase vystupovali v Letinech. Těšíme se na další exkurzi, která proběhne už na začátku března a povede do německého Regensburgu.

Mgr. Kateřina Synáčová


Zápis do 1. ročníku - 2. 2. 2015

 


Pohádky ovčí babičky (1.-2. ročník, MŠ) - Divadlo Alfa Plzeň - 16. 1.

 


Soutěž Burza nápadů - Regiopopulár - Jak fungují indikátory kyselostia zásaditosti v roztocích různých látek, ZŠ Letiny - 14. 1. 

soutěž

soutěž

 


Turnaj v přehazované (2. stupeň) - 6. 1. 

 


Volby do školské rady - 18. 12.

 


Vánoční program pro veřejnost - Dva tovaryši, Vánoční besídka, Vánoční trh - 18. 12.

 


Dva tovaryši - divadelní představení žáků 6. ročníku (MŠ, 1. stupeň) - 18. 12. 

 


Vánoční vystoupení žáků v SZC Letiny - 16. 12. 

 


Předvánoční čtenářská dílna

Kouzelné slovo Vánoce. Kdo by se netěšil? Nezáleží na tom, jestli je nám 5, 10, 20 nebo 50 let. Své kouzlo mají v každém věku. Vánoce však nejsou jen dárky, ale i spousta symbolů a tradic, které nám zanechali naši předkové. A právě symboly Vánoc jsme si zvolili za téma naší předvánoční čtenářské dílny, kterou jsme společně s paní knihovnicí H. Hopovou uspořádali pro žáky 6. a 7. ročníku v místní knihovně. Na začátku jsme si pověděli něco o tradici Vánoc, vysvětlili si některá jména – Nazaret, Betlém, Ježíš, .. Pak už jsme si začali společně číst o samotných vánočních symbolech. Dozvěděli jsme se například, proč vedle Ježíška leží zrovna osel a vůl, kdo poprvé postavil jesličky či ozdobil vánoční stromeček. Zjistili jsme, že jehličnatý strom symbolizuje spojení 3 částí světa, došlo i na jmelí a jeho kouzelnou moc, rybu jako štědrovečerní jídlo, zvonky a pochopitelně dárečky. Poslední zastavení se týkalo svátečního jídla a cukroví. Přečetli jsme společně 1395 slov. A co jsme si zapamatovali? Správné odpovědi na otázky, které se týkaly přečteného textu, svědčily nejen o pozornosti dětí, ale i o tom, že se jim předvánoční čtení líbilo. Nakonec jsme si povídali o zvycích, které se dodržují v našem kraji, obci či rodině. A úplný závěr? Dobrý pocit ze společně strávených chvil a sladký bonbón pro každého čtenáře.

Mgr. M. Milotová


Vystoupení žáků u vánočního stromu - 12. 12. 

 


Soutěž Burza nápadů - Regiopopulár - Hustota Látek, ZŠ Dobřany - 9. 12.

burza nápadů

burza nápadů

 


Mikulášská besídka

Mikulášské nadělování je jednou z nejrozšířenějších tradic u nás. Smysl obchůzek zůstal stejný – obdarovat a udělat radost hodným dětem a zlobivé trošku postrašit. U nás ve škole se mikulášská besídka stala už tradicí. Žáci z 5. ročníku chodí jako mikulášská družina do MŠ a deváťáci připravují besídku pro děti z 1. stupně. Letošní mikulášská besídka byla trošku jiná. Mikuláše doprovázeli jen dva čerti. Už při vstupu do tělocvičny čertice Mirka označila každého červenou barvou na obličeji. Pak se děti rozdělily do 9 skupin a zábava mohla začít. Soutěžilo se v namotávání bonbónu na provázek, vytváření uzlů, malování za pomoci zrcadla či dokreslování obrázku. Největší úspěch měla židličkovaná – jejím vítězem se stal Toník z 1. ročníku. Soutěže byly proložené tanečními pětiminutovkami. Zájemci si mohli zatančit i s čerticí. Ta měla hlavní slovo při soutěžích a děti ji na slovo poslouchaly. Za odměnu dostávaly bonbónky od čerta Tomáše. Na celé dění dohlížel Mikuláš, který zároveň pouštěl hudbu k tanci. Besídka se nám všem líbila. Na děti čekala ještě večer nadílka doma. Někteří už nevěří, ale jiní si stále myslí, že až se setmí, za dveřmi se objeví skutečný Mikuláš, Anděl a Čert. Je to krásná iluze, o kterou děti bohužel s přibývajícím věkem přijdou.

Mgr. M. Milotová


Astronomická olympiáda - 25. 11. 

 


Třídní schůzky - 24. 11. 

 


Lampiónový průvod - 19. 11.  

 


Návštěva Divadla J. K. Tyla v Plzni

K zážitkům, na které naši žáci nezapomínají, patří zcela určitě návštěva divadelního představení. Každý rok se snažíme zajistit pro děti z 2. stupně (případně pro jejich rodiče, pokud mají zájem) jedno večerní představení v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Ani letošní rok není výjimkou. V posledních několika letech jsme zhlédli komedie, tragédie, muzikál a letos - 12. 11. i operetu. Polská krev, klasická opereta od Oskara Nedbala, patří v Čechách k repertoárově nejoblíbenějším titulům. Právě v Plzni se hrála 26. 12. 1913 poprvé česky. Plzeňské divadlo se k této operetě vrátilo již potřinácté. Nádherná hudba, výborné výkony protagonistů, jednoduché kulisy a celková atmosféra večerního představení, to vše se zasloužilo o to, že se opereta moc líbila. Druhý den jsme si o představení povídali ve škole - nejvíc diskutovanou osobou byl hrabě, Bolo Baraňski a Helena, dcera statkáře Zaremby. Někteří se dokonce ptali, zda nepojedeme letos ještě jednou. Letos už určitě ne, ale příští školní rok tuto tradici jistě neporušíme. Pokud se nám totiž touto cestou podaří získat pro dramatické umění alespoň pár žáků, není naše snaha marná.

Mgr. M. Milotová


Tři bratři - Juniorfest (1. - 9. ročník) - Cinestar Plzeň - 10. 11. 

 


Divadýlko Kuba - Pohádky z klubíčka (MŠ, 1. - 2. ročník) - 7. 11. 

 


Bezpečnost internetu a sociálních sítí

Ve středu 5. 11. 2014 navštívily naši školu dvě pracovnice olomoucké firmy UNIVERSUM PRODUKT SCHOLARIS, aby žáky 5. – 9. ročníku seznámily s problematikou bezpečnosti internetu a sociálních sítí. Nejprve se dětí ptaly, jaké znají sociální sítě, kolik času denně tráví na internetu a jakou činností se zde nejčastěji zabývají. Upozornily je na to, že internet jako celosvětová síť má svá pozitiva (lze na něm pracovat, nakupovat, komunikovat atd.), ale i svá negativa (spamy, anonymní seznamky, kyberšikanu atd.). Žáci pojem šikana znají, vědí, jak se projevuje v reálném životě (toho, kdo se šikany dopouští, většinou znají). Šikana na internetu je ale jiná - dotyčného neznáme, neubližuje fyzicky, ale psychicky. Polovina všech dětí v Česku zná kyberšikanu. A jaké jsou její nejčastější projevy? Tak například urážlivé zprávy, vydírání (SMS, ICQ, e-mail, chat, Skype), fotky či videa zveřejňovaná na síti, napadání a provokování uživatelů v diskusních fórech, krádeže identity, pronásledování a obtěžování voláním, prozváněním. Může se takto šikanované dítě nějak bránit? Je třeba informovat rodiče, pedagogy, případně nahlásit problém na policii nebo Linku bezpečí. Rovněž je možné závadný profil či stránky nahlásit administrátorovi a on je smaže. Během videoukázky si všichni přítomní uvědomili, že to, co je pro někoho zábava, může jinému způsobit velké trauma. Dalším projevem, se kterým se na sítích dost často lze setkat, je kybergrooming (kyberkrášlení), což znamená, že se někdo na internetu vydává za někoho jiného, a kyberstalking neboli pronásledování přes moderní technologie - např. posílání zpráv, opakované volání. V takovém případě je nejlepší číslo zablokovat v telefonu nebo přímo u operátora. Většina dětí má svůj účet na facebooku. I zde je potřeba dodržovat několik základních zásad komunikace: nastavit si správně soukromí, neodpovídat ani nesdílet poplašné zprávy, s rozvahou volit přátele, nezakládat účet pod falešným jménem, nesdílet nevhodný obsah - nahlásit ho, uvědomit si, že vše, co je zveřejněno, je majetkem FB. Téma sociálních sítí je dnešním dětem velice blízké, hodně toho znají, ale zásady bezpečnosti je potřeba jim stále připomínat.                                                                          

Mgr. M. Milotová


Přednáška Alternativní pohony v dopravě - udržitelná doprava pro 21. století - Regiopopulár (6. - 9. ročník) - 4. 11.

 


Halloween

Ve čtvrtek 30.10. se konal HALLOWEEN ve škole. Dlabali jsme dýně a dělali jsme různé soutěže. Dýně se všem skupinám moc povedly. A teď dělají okrasu škole.

V pátek 31.10. byl ve škole výjimečný den. Paní učitelky si pro nás připravily oslavu Halloweenu. Všichni jsme si přinesli nějakou masku. A po přestávce to vypuklo! Třída se zaplnila čaroději, čarodějnicemi, piráty, mrtvými princeznami. Dokonce tam byla i smrt. Tři hodiny jsme tancovali, soutěžili a mohli jsme se vyfotit. Byl to hezký den!

Moc se to naší skupině líbilo.

Žáci 4. ročníku


Odvoz sběru (starý papír, víčka, hliník) - 21. 10. 

 


3. badatelská exkurze – ETU II, cínový důl v Krupce, automobilka VW v Drážďanech

Naše badatelská exkurze začala ráno 16. října 2014 v 8.30 hod. odjezdem z Letin. Jelo 11 dětí a 2 paní učitelky. Cestou k nám přistoupili další badatelé v Dobřanech a ve Zbůchu, autobus se zaplnil.

Prvním cílem byla elektrárna v Tušimicích. Cestou jsme poznávali krásy západních Čech, neboť GPS vedla náš autobus přes Kozolupy, Manětín, Chyši, Lubenec a Podbořany. Serpentiny před Kadaní někteří slabší jedinci už neustáli. Avšak z Kadaně do Tušimic je jen skok. Výstup na parkoviště před elektrárnou nás značně překvapil. Čekali jsme začouzenou starou budovu, ale elektrárna prošla před dvěma roky celkovou rekonstrukcí. Splňuje nyní kritéria EU v plnění emisí  SO2,  CO2. Všude bylo celkem čisto a upraveno. V prezentaci našeho průvodce v kongresové místnosti jsme se dozvěděli informace o výkonu ETU a personálním obsazení. Tato nová elektrárna je postavená na místě elektrárny Tušimice II, Tušimice I je zbourána,  jak jsme viděli později ze střechy budovy. Ve filmu nás zaujalo bourání komínu, na místě, kde dříve stál, jsme se později vyfotili. Prohlídka byla nejen náročná, ale i zajímavá. Viděli jsme turbíny vyrobené v plzeňské Škodovce, obrovské kotle na uhlí, odsiřovací zařízení. Mohli jsme si sáhnout na jemný sádrovec, který vzniká při odsiřování z plynů (oxidu siřičitého) a vápence. Mohli jsme si všimnout obrovských lapačů popílku, kvůli kterému v minulosti zaniklo mnoho vesnic na severu Čech. Škoda, že byla mlha a výhled nebyl dokonalý, ale i tak byl výstup na střechu vzrušujícím zážitkem. Avšak ten největší zážitek na nás teprve čekal. Vstoupili jsme do obrovské chladící věže! První a třetí věž slouží ke kondenzaci páry, do druhé a čtvrté jsou vedeny „vyčištěné“ spaliny, proto už nefunguje komín. Ve věži byla pára a pršelo tam. Dole byl bazén, okolo něj vedl železný chodníček, po němž se vodí návštěvy. V ETU jsme navštívili moderní kantýnu, kde nás čekal výborný oběd.

Z Tušimic vedla naše cesta přes Chomutov, Most a Teplice do Krupky. Toto město je velmi starobylé, leží v Krušných horách a je bohaté na rudy, tak jako mnoho míst v této oblasti. Starý cínový důl Martin má bohatou historii již od středověku. Za války sloužil jako sklad munice, těžit se  přestalo v 50. letech. Průvodce nás provedl štolou dlouho 600 metrů. Mohli jsme vidět, za jakých podmínek se pracovalo, ve vitrínách byly vystaveny různé artefakty z historie těžby. Cestou z dolu na ubytovnu jsme se neplánovaně zastavili v Tisé u Děčína, kde je zajímavá geologická lokalita Tiské stěny, které jsme měli možnost si prohlédnout. A pak už směr ubytovna v Jílovém u Děčína. Zase jsme stoupali a stoupali do kopce, až jsme dojeli k horské chatě, kde nás čekala večeře a pokoje k ubytování. I přes náročný den se mnohým z nás nechtělo a nechtělo a nechtělo usnout.

Ráno po vydatné snídani jsme dostali ještě svačinu a konečně vyrazili směr Drážďany v Německu. To, co jsme viděli, nám vyrazilo dech. Nádherná, moderní, prosklená budova zdaleka nepřipomínala továrnu. A to prostředí uvnitř! A vystavená auta! Po prohlídce haly se nás ujal anglicky mluvící průvodce, velmi reprezentativní a sympatický. Některým věcem jsme rozuměli i bez překladatelky. Mohli jsme si prohlédnout zrod nového luxusního auta na objednávku od začátku až po prodej. Každý si mohl snít svoji pohádku o takovém autě, nakonec si mohl sednout do jednoho z vozidel k tomuto účelu v suterénu připravených. Návštěvu Drážďan jsme zakončili prohlídkou historického centra města, prošli jsme se i podél Labe a oběd v německém McDonald’s byl pro mnohé dalším skvělým zážitkem.

Cesta domů proběhla bez potíží. Exkurze se nám všem moc líbila.

Ing. Zuzana Mojrová


Přírodovědný Klokan (2. stupeň) - 15. 10. 

 


Zahájení projektu Podzim (1. stupeň) - 29. 9. 

 


Dětské dopravní hřiště Blovice (2. - 6. ročník) - 26. 9. 

 


2. badatelská exkurze do Liberce a okolí

Ve dnech 23. a 24. 9. 2014 se 12 žáků naší školy zúčastnilo 2. badatelské exkurze do Liberce a jeho okolí. V úterý ráno nás nejprve čekala dlouhá cesta a oběd v centru Babylon. Posíleni jídlem jsme se vydali do IQ Landie, šestipatrové budovy plné vědy a zábavy. Na každém podlaží se nachází několik expozic s interaktivními exponáty. Nejvíce nás zaujala oddělení Člověk, Geolab, Živly, Sexmise, Voda, Výzkum vesmíru a Věda v domě. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je zažít vichřici nebo zemětřesení, stát se kosmonautem na vesmírném kolotoči, podívat se do nitra naší planety, hrát si s hlavolamy, moderovat televizní předpověď počasí. Součástí prohlídky byla také Science show plná ohně, výbuchů a pokusů s kapalným dusíkem, do které se děti aktivně zapojily.

Večer jsme dojeli do obce Přebytek a ubytovali se v penzionu v bývalé škole. Večeřeli jsme v technicky zajímavé stavbě Obří sud. Chladnou noc nám vynahradila bohatá snídaně s domácím perníkem. A mohli jsme vyrazit dál. Naším cílem bylo tentokrát Jizerskohorské technické muzeum Bílý potok v bývalé budově přádelny. Nejprve jsme museli projít vrátnicí s „píchačkami“ a označit si vstupenku. Prohlédli jsme si strojovnu se stabilními motory, kotelnu, venkovní výstavu tanků, podtlakovou komoru pro výcvik pilotů výškových letadel, kde trénoval i náš první kosmonaut Vladimír Remek. V muzeu je také expozice leteckých motorů, letecký trenažér, výstava šicích a textilních strojů a funkční model železnice.

Na oběd jsme se přemístili do města Frýdlant a pak se vrátili zpátky do Liberce, tentokrát do Technického muzea. Tady nás zaujala výstava historie tramvají, jízdních kol, motocyklů a automobilů od 19. století do současnosti. Unaveni jsme dorazili do našeho autobusu a vydali se na cestu domů. Exkurze se nám moc líbila a už se těšíme na další, tentokrát do elektrárny v Tušimicích a do Drážďan, která proběhne v polovině října.

 


Program na Vítání občánků - 20. 9. 

 


Zahájení výuky plavání (2. - 5. ročník) - 9. 9. 

 


Den v přírodě (1.stupeň) - 5. 9.

 


Vycházka do Svárkova

Stalo se už tradicí, že na začátku školního roku vyrážíme na procházku vycházkado okolí Letin. Ve středu - 3. září – jsme se vydali směrem k malebné vesničce Svárkov, která je vzdálená asi 3 kilometry od Letin. Měli jsme v plánu, že na kopci u Svárkova se rozhlédneme a ukážeme našim novým spolužákům, že okolí Letin je moc hezké. Za jasného počasí se od Svárkova otevírá pohled na Letiny, Kbelnici, část Skašova a vidět je i silueta hradu Radyně u Plzně. Cesta ubíhala jako voda. Vždyť jsme se neviděli celé dva měsíce a zážitků, které jsme si chtěli vyprávět, bylo víc než dost. Letos nám, bohuželvycházka, počasí nepřálo. Obloha byla zatažená a nad kopci se válela mlha. Doufali jsme, že než dojdeme ke Svárkovu, vykoukne slunce. Nestalo se. Náladu jsme si ale pokazit nenechali. Na návsi jsme se posilnili. Někdo si opékal špekáčky, někdo si pochutnával na svačině od maminy. Když jsme si odpočinuli a nabrali sílu na zpáteční cestu, vydali jsme se zpět ke škole. Ačkoliv počasí nebylo nic moc, vycházka se nám líbila.

Mgr. M. Milotová


 

Slavnostní zahájení šk. roku 2014-2015

1. září, hala školy

 

1. září1. září

 

 

 

 

 

 

 

 

1. září