Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 


Den Slabikáře

V pondělí 17. 6. 2013 se v ZŠ a MŠ Letiny konala malá slavnost. Žáci 1. ročníku pozvali své rodiče a blízké na Den Slabikáře. V těchto dnech společně dočetli svůden slabikářej Slabikář, a tak se chtěli pochlubit, jak jim čtení jde a co se v 1. třídě naučili. S organizací žáčkům pomáhala jejich třídní učitelka Hana Alblová a asistentky pedagoga Dana Švehlová a Helena Voráčková. Prvňáčci při básničce předvedli, jak ovládají abecedu, při písničce se postupně pozdravili se svými spolužáky a hosty narozenými v jednotlivých znameních zvěrokruhu. Hosté se pobavili při veselých básničkách a pohádkách O veliké řepě, O koťátku, které zapomnělo mňoukat, O červené slepičce a O budce. Masky pro tyto pohádky si děti vyráběly při výtvarné výchově a pracovních činnostech. Od letošního školního roku vyučujeme anglický jazyk už od 1. ročníku, a proto se prvňáčci mohli s hosty rozloučit anglickými písničkami. Za celé vystoupení, při kterém bylo vidět, že se děti učí s radostí a potěšením, si zaslouží všichni velkou pochvalu!

Na památku dostali malí čtenáři od své paní učitelky knížku Broučci, kterou si budou společně číst ve 2. třídě. Ať mají knihy rádi, ať se čtení stane jejich zálibou! My dospělí jim v tom rádi pomůžeme!

                                                                 Mgr. Milada Plachá, Mgr. Hana Alblová


Beseda o první pomoci

Ve středu 19. června zavítala do naší školy paní Olga Kadrnožková – sestra LZS Líně, aby s dětmi probrala zásady poskytování první pomoci. Hned na úvod nás upozornila, že neposkytnutí první pomoci je trestné. V dnešní době, kdy každý má u sebe mobilní telefon, není snad pro nikoho problém vytočit, v případě nutnosti, číslo 155 nebo 112. V případě ohrožení života je lepší volat na 155, protože na čísle 112 přijmou volání, ale pak stejně informují ZZS na čísle 155. Zbytečně se potom ztrácejí cenné minuty potřebné pro poskytnutí pomoci. Na dispečinku ZZS je potřeba uvést místo volání, událost, počet zraněných, jaká první pomoc se poskytuje (pokud si nevíme rady, vyškolená sestra nás navádí krok po kroku), zodpovědět případné dotazy sestry a uvést své jméno. A čeho že si máme všímat? 1. stavu vědomí (komunikace se zraněným), 2. dýchacích cest a jejich průchodnosti (nejlépe poslechem), činnosti plic, 4. oběhu krve (tep na krkavici). Paní Kadrnožková nás podrobně seznámila s příčinami poruch dýchání (vdechnuté cizí těleso, otravy, úrazy elektrickým proudem, nedostatek kyslíku, ..). A jaké jsou příznaky? Poraněný se chytá za krk, promodrává, ztrácí vědomí. Pokud se nachomýtneme k takové události, je potřeba neprodleně položit zraněného na záda, zaklonit hlavu, zkontrolovat obsah dutiny ústní, předsunout dolní čelist. Pak následuje dýchání z úst do úst (přes roušku), nepřímá srdeční masáž. Do 2 minut po zástavě dechu dochází k zástavě oběhu krve. Pokud není mozek po 4 minuty zásoben krví, dochází k poškození. Nepřímou srdeční masáž provádíme na tvrdé podložce. Viděli jsme i video – Základní životní funkce a LZS – její práce. Žáky upozornila na nejčastější úrazy dětí – popáleniny, jízda na kole či kolečkových bruslích bez přílby, pády z výšek, skoky do neznámé vody a v letních měsících bodnutí od včely nebo vosy, kterou jsme vypili v nápoji nebo slízli se zmrzlinou. Na závěr besedy zbyl i čas na zodpovězení otázek dětí.

Mgr. M. Milotová


Školní výlet 2. stupně

Na závěr letošního školního roku jsme si naplánovali výlet vlakem. Teplota 20°C ráno 18. června slibovala opravdu horký letní den. Na nádraží v Blovicích se nás sešlo celkem 37. Měli jsme namířeno do městečka Horažďovice, konkrétně do tamějšího zámku - muzea. Před desátou hodinou dopolední jsme už postávali v areálu horažďovického zámku a hledali stín. Naši prohlídku jsme začali výletnávštěvou interaktivní dílny. Paní průvodkyně nás seznámila se starými řemesly a některá jsme měli možnost si i vyzkoušet. Největší zájem byl o tkalcovský stav, který známe třeba z pohádek. Roztočit kolovrátek se ukázalo pro některé jako docela velký problém, ale našli se i tací, kteří zatočili a mohli příst. Kluci si zkoušeli i vyčesávat ovčí vlnu, což byla, jak jsme se dozvěděli, práce dětí. Vyzkoušet paličkovat jednoduchý řetízek si nikdo netroufl. Hodina utekla jako voda a my museli dílnu opustit. Pak následovalo krátké povídání o místním zámku – v jednom z jeho sálů. Prohlídku muzea absolvovaly tříčlenné skupinky dětí. Každá skupina dostala pracovní list s křížovkou, do které doplňovala údaje z expozice. Bylo zřejmé, že taková prohlídka děti bavila mnohem více, než výklad s průvodcem. Nakonec se nám podařilo tajenku vyluštit. Skrývala jméno loupeživého rytíře Racka Kocovského z Kocova. První, kdo odevzdal správné řešení, obdržel pexeso. Měli jsme v plánu navštívit rozvaliny hradu Prácheň. Bohužel značená stezka byla tak zarostlá vysokou trávou, že jsme se raději vrátili. Na náměstí v Horažďovicích jsme si dali občerstvení (hlavně zmrzlinu a pití) a využili stín, který poskytly stromy v parčíku na náměstí. Okolo 14. hodiny jsme se vydali na nádraží a pak už jen netrpělivě vyhlíželi vlak. Sice utahaní, zpocení a ulepení, ale snad všichni spokojení jsme se rozešli domů.

Mgr. M. Milotová


Indiánská stezka aneb Dětský den tentokrát s Indiány

Indiáni a kovbojové přivítali v pátek 31. 5. děti na prvním stupni, aby s nimi společně oslavili Den dětí. Po krátkém představení indiánů a seznámení s dopoledním programem se malí indiáni vydali na dobrodružnou stezku, která vedla po chodbách školy, v družině a tělocvičně. Na startu každý dostal indiánskou čelenku a v tříčlenných skupinkách – kmenech vyrazili na cestu. Jednotlivé kmeny měly svého nejstaršího náčelníka (žáci 6. roč.) a ten jim pomáhal plnit úkoly. Vyzkoušely si hod tomahavkem, plazení v tunelu, jízdu na plyšovém koníkovi, musely prolézt lanovou prolézačku, rozpoznat indiánské písmo, zapamatovat si desatero správného indiána nebo potrénovaly svoji paměť při řazení obrázků. Za každé splněné stanoviště dostávali indiáni na svoji čelenku pírko. Kromě plnění úkolů indiáni hledali i plakáty, na kterých byly informace o vybavení indiánů nebo o zajímavostech ze světa filmových indiánů. Kolik si toho kdo zapamatoval, si vyzkoušel na posledním stanovišti, kde po hodu kostkou odpovídal na jednotlivé otázky.dětský den

Kmeny, které prošly stezkou a splnily všechny úkoly, se pustily do výroby vlastního totemu a týpí. Díky barevným papírům, pastelkám a hlavně dětské fantazii byly vytvořeny velmi originální a krásné totemy i týpí, jež se staly součástí výzdoby chodby školy.

Každý indián si s sebou odnesl indiánskou čelenku, sladkou odměnu a jistě i nejeden veselý zážitek. Velké díky patří žákům 8. ročníku, kteří s pomocí paní učitelky třídní vymysleli a zorganizovali toto zábavné dopoledne a na pár hodin se proměnili v indiány a kovboje, aby tak rozveselili mladší spolužáky. Jejich zápal a nadšení při plnění úkolů byl dostačující odměnou pro všechny organizátory.

Mgr. Petra Berková


ZOO Plzeň

Žáci, kteří chodí na přírodopisný a přírodovědný kroužek zoopod vedením paní učitelky Mojrové, navštívili 29. 5. plzeňskou zoologickou zahradu. Během slunečného dopoledne prošli téměř celý areál zahrady a pozorovali nejen zvířata, ale i rostliny. Samozřejmě nezapomněli navštívit klokana rudokrkého, na jehož potravu přispívá i naše škola.

 


Den Matek

Den Matek

 

12. 5. žáci vystupovaly s pásmem básní a písni v místní restauraci u příležitosti Dne Matek

 

 

 


Pohádka s paní Hoppovou

divadlo

23. 5. navštívila žáky 1. st. paní Hoppová, kronikářka obce Letiny. Děti si poslechly pohádku doprovázenou veselým divadélkem a nakonec si i jednu zahrály.

 

 

 


Den Evropy

Stejně tak jako loni jsme i letos oslavili 9. května Den Evropy. Běžný školní den se proměnil v den soutěžení, sportování a hlavně týmové spolupráce. Žáci 5. – 9. ročníku se rozdělili do 8 týmů – červeného, modrého, zeleného, bílého, fialového, hnědého, žlutého a oranžového. Podle barvy týmu se i oblékli. A jak celý den vypadal?

RakouskoRáno jsme se sešli v hale školy, kde jsme se dozvěděli program dne a rozlosovali jsme si státy, se kterými jsme následně pracovali. Tentokrát to byly státy – Lucembursko, Slovensko, Rumunsko, Portugalsko, Irsko, Nizozemsko, Rakousko a Finsko.  Poté jsme se odebrali do tříd a plnili zadané úkoly. Skládali jsme mapy států,  vyhledávali jsme geografické informace v atlasu. Nezapomněli jsme ani na významné osobnosti, tradiční jídlo nebo sport typický pro daný stát. Ze všeho jsme postupně tvořili plakát, který jsme doplnili obrázky i vlastní kresbou.

Následovalo týmové soutěžení v tělocvičně. Vyzkoušeli jsme si postavit Stonehenge, podle indicií jsme poznávali evropské státy, stříleli na branku, skládali puzzle ČR, stavěli z kostek atd. Za podpory všech týmů soutěžili buď jednotlivci, nebo celé skupiny. V závěru nám pak jednotlivé týmy představily vytvořený plakát se svojí zemí.

Po obědě jsme se vrhli na sport. Někdo exceloval ve skoku přes švihadlo, někdo v ping-pongu, jiní zase v hodu na kuželky nebo ringu. Nechyběl ani turnaj ve vybíjené.

Na závěr jsme se všichni opět sešli v hale školy, kde jsme zhodnotili průběh projektu a ohodnotili ty nejlepší.

Během projektu jsme se dozvěděli mnoho nových informací o evropských zemích, pilně jsme pracovali, soutěžili i sportovali a užili si spoustu legrace.

Mgr. Petra Berková


Beseda o právní odpovědnosti

Poslední dubnové úterý navštívila naši základní školu v Letinech paní Telekešová - tisková mluvčí Policie ČR, aby děti seznámila s některými fakty týkajícími se právní odpovědnosti. Hned v úvodu se ptala, jestli žáci vědí, od kolika let jsou trestně odpovědní. Všichni věděli, že od dovršeného 15. roku života. Ovšem jaký je rozdíl mezi termínem nezletilý a mladistvý, to už uměli vysvětlit jen někteří. Nezletilý je člověk do 15 let, mladistvý od 15 do 18 let. Vysvětlila nám, že pokud někdo spáchá krádež, je to trestný čin jak u mladistvých, tak u dospělých. Rozdílná je pouze trestní sazba, kterou upravuje zákon. Dále se ptala, zda někdo ví, jaká trestná činnost je u žáků 2. stupně ZŠ nejčastější. Všichni se shodli, že jsou to krádeže. Doplnila, že sem patří také sprejerství, vandalismus, poškozování cizích věcí. Toto vše se kvalifikuje jako majetková trestná činnost. Vysvětlila nám, že např. loupež patří do násilné trestné činnosti a to i tehdy, pokud použijeme i jen výhružku. Zatímco u majetkové trestné činnosti se posuzuje výše škody, u loupeže toto neplatí a postih je daleko vyšší. Dotkla se i fenoménu dnešní doby, což jsou sociální sítě a seznamky po internetu. V žádném případě bychom zde neměli zveřejňovat informace o rodině, bydlišti atd. Vše, co zde zveřejníme, zůstává majetkem správce sítě a ten to může kdykoli použít. Došlo i na nejrozšířenější drogu současnosti - marihuanu, která narušuje psychiku, zvyšuje agresivitu. Trestným činem je rovněž neposkytnutí pomoci (zde hrozí až 1 rok odnětí svobody). Nemusíme sami pomáhat, pokud se na to necítíme, ale stačí, abychom telefonem přivolali pomoc. Úplně na závěr se dotkla pojmu trestního rejstříku. Všichni jsme už slyšeli termín výpis z trestního rejstříku. Přikládá se např. k žádosti o zaměstnání. Můžeme mít čistý trestní rejstřík, i když jsme v minulosti měli nějaký prohřešek proti zákonu. Po určité době nám totiž byl státem povolen tzv. výmaz. Poprvé jsme ale slyšeli pojem opis trestního rejstříku. Zde se zachovává absolutně vše, čeho se člověk dopustil. Beseda děti zaujala, samy se zapojily svými názory a také se ptaly. Získané informace budou využity i v hodinách výchovy k občanství.

Mgr. Marie Milotová


Beseda o jihovýchodní Asii, Projekt Palma olejná

Ve středu 3. dubna se na 2. stupni ZŠ Letiny konala beseda s paní Jiřinou Pešovou ze ZOO a BZ města Plzeň o záchranných projektech v jihovýchodní Asii. Jde o celoevropskou kampaň pod záštitou organizací EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií), IUCN (Světová unie pro ochranu přírody) a SSC (Komise pro záchranu druhů). V jihovýchodní Asii vzniklo již v roce 1967 sdružení států ASEAN (Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Brunej, Vietnam, Laos, Myanmar a Kambodža). Na území těchto států ještě přetrvávají zbytky deštného pralesa, je zde obrovská biodiverzita, avšak rozvoj civilizace a bohatých zemědělských a těžebních společností rozvinutých zemí způsobuje devastaci posledních zbytků unikátní přírody.projekt Kampaň za záchranu přírody v této oblasti probíhá v těchto projektech:

  1. Saola Lao PDR/Vietnam
  2. Gibon hulok, Myanmar
  3. Krokodýli, Východní Kalimantan
  4. Pangas velký Lao PDR/Thajsko
  5. Nosorožec sumaterský, Indonésie
  6. Zoborožec Waldenův, Filipíny
  7. Palma olejná

V ZOO Plzeň probíhá každoročně na 1. máje akce May Day za záchranu zvířat jihovýchodní Asie. Při této akci děti prodejem různých výrobků podpoří sbírku na realizaci projektu, který si vyberou. Peníze putují na Filipíny. Sbírku vypisuje již tradičně Faunus, občanské sdružení z Liberce. Tato organizace podporuje Záchranné centrum pro ohrožené živočichy Talarak na ostrově Negros. Vše je možné si ověřit na webových stránkách www.faunus.cz a o centru Talarak se také více dozvíte na stránkách www.zooplzen.cz v sekci Ochrana přírody – Pomáháme i v zahraničí.

Při besedě se děti seznámily se zajímavými druhy zvířat žijících v jihovýchodní Asii. Dokonce byl pro ně připraven úkol, kde si doplněním písmen do obrázku zopakovaly místo výskytu vzácného sudokopytníka saoly. Žáci získali informace o projektu č. 7 - Palma olejná. Pro pěstování této rostliny je kácen a vypalován prales. Olej palmy olejné se využívá např. v potravinářství nebo kosmetice. To přináší ohromné zisky velkým nadnárodním společnostem, ale úbytek pralesa způsobuje závažné problémy v dané oblasti. Např. zvířata ztrácí své přirozené prostředí, dochází k erozi půdy, znečišťování vodních toků pesticidy, které jsou v Evropě již zakázány. To se projevuje nejen na zdraví původních obyvatel, ale problematika souvisí i s obrovskými sociálními problémy, kdy lidé ztrácí původní zdroje obživy. Po zestárnutí palem (plodí asi 20 let) totiž daná území nikoho nezajímají. Vzniká tzv. zelená poušť. Alarmující je zároveň zjištění, že po likvidaci deštného pralesa v jihovýchodní Asii se tyto společnosti přestěhují na další kontinenty, aby mohly pokračovat ve zničující výrobě oleje, který donedávna vlastně nikdo nepotřeboval! Proto již dnes skupují území v Amazonii a ve střední Africe.

Jaká je cesta? Je vůbec možné tomu zabránit? Jistě, vždyť v minulosti se to už několikrát podařilo! Zkuste se někoho zeptat, zda by jedl maso z velryby! Díky kampaním za záchranu velryb lidé cítí zodpovědnost za zachování těchto nádherných zvířat. S palmovým olejem je to podobné. Pokud nebudeme kupovat palmový olej a výrobky z něho, výrobci ho přestanou používat.

Problematikou se budou naši žáci zabývat také na Den Země 22. 4. Závěry našeho projektového vyučování budou prezentovány při Dnu otevřených dveří dne 25. 4. 2013.

Pokud Vás zaujaly informace o „zelené poušti“ a o záchraně živočichů v jihovýchodní Asii, přijďte se podívat na Den Země do ZŠ Letiny nebo navštivte naši školu při Dnu otevřených dveří. Při této akci si budete také moci zakoupit drobné výrobky našich žáků. Výtěžek bude poslán na konto občanského sdružení Faunus a použit pro pomoc jihovýchodní Asii. Bližší informace podá paní učitelka Mojrová. Zda akci podpoříte, záleží jen na vás!

                                                                                                Ing. Zuzana Mojrová


Velikonoční výtvarná dílna

Ve středu 27. 3. 2013, poslední den před velikonočními prázdninami, jsme pro děti 1. st. připravili hledání čokoládových vajíček. Ráno jvelikonocesme vajíčka různě poschovávali na zahradě školy. Děti byly rozdělené do skupin a každá skupina hledala své vajíčko, které bylo předem podepsáno. Zábava byla veselá, děti se dobře bavily a všechna vajíčka vyndala z tajných úkrytů.

K oslavě velikonočních svátků byla ve třídách vyhlášena soutěž o nejlepší ručně ozdobenou kraslici. Všechny děti se soutěže zúčastnily a byly odměněny sladkou odměnou a krásným diplomem, který si mohly doma vybarvit.

Helena Voráčková


Adopce zvířat v ZOO Plzeň

Již od roku 2011 je naše škola kmotrem zvířátka v plzeňské ZOO. První rok si děti vybraly kapybaru a letos zvítězil klokan rudokrký. Děti nosily již od září libovolné částky, sbírky se zúčastnily i děti z naší mateřské školy. Každý rok pořádáme s dětmi výpravu do ZOO a o zvířátku si vždy zjistíme co nejvíce informací. O našem kmotrovství se mohou všichni informovat na webových stránkách plzeňské ZOO a jsme také uvedeni na desce umístěné přímo v areálu ZOO.

Mgr. Jitka Charvátová, Mgr. Hana Alblová


Beseda o návykových látkách

V dnešní době trápí problematika drog nejen Evropu, ale i celý svět. I z tohoto důvodu navštívil naši školu v úterý (26. 3.) před velikonočními prázdninami Bc. S. Beníšek z Blovic, který dlouhou dobu působil u policie a vycvičil několik psů na vyhledávání drog. Beseda trvala dvě vyučovací hodiny a pak následovaly dotazy dětí i pedagogů. Po krátkém představení vysvětlil žákům, že se tyto látky dělí na legální (tabák, kofein, alkohol) a nelegální (např. marihuana, extáze, kokain, pervitin ….). Dozvěděli jsme se, co jsou to prekurzory – toto slovo jsme slyšeli asi všichni poprvé. Jedná se o látky (např. Modafen, Paralen plus, …), ze kterých se drogy získávají chemickou cestou. Zjistili jsme, že existuje více dělení omamných a psychotropních látek. Např. podle účinku se jedná o halucinogeny (marihuana), stimulanty (kokain), opiáty (heroin) a těkavá rozpouštědla (toluen, ...). Podle původu se dělí na přírodní (hašiš), polosyntetické (heroin) a syntetické (extáze). Pan Beníšek děti upozornil, že u člověka svědčí o užívání změněné zorničky, řeč, pohyby, barva kůže. Pak už se věnoval jednotlivým druhům opiátů - lidové označení (háčko, perník, sníh, zobání, haš, ..), charakteristika drogy, cesty dovozu, účinky, ale hlavně dopad na zdraví a psychiku člověka. Na úplný závěr dětem vysvětlil, že člověk, který přechovává jakékoli množství drogy se dopouští přestupku, kdo přechovává drogy pro jiné lidi se dopouští trestného činu. To, co často začíná jako nezávazné „hulení“, často přeroste v závislost, která je skutečnou cestou do pekla. Ze zdravého člověka se stává troska, která je schopná se pro peníze na drogu dopouštět krádeží, loupeží a nezřídka i vraždy.

Mgr. M. Milotová


Matematický klokan

22. 3. 

 


Návštěva divadla Alfa

Ve čtvrtek 21. března navštívili žáci 8. a 9. ročníku plzeňské divadlo Alfa. Už název představení Hamleteen dával tušit, že půjde o hru inspirovanou alžbětinskou tragédií W. Shakespeara Hamlet. O Hamletovi jsme si povídali při hodině literatury. Děj hry bývá vykládán jako příběh pomsty, moci nebo neschopnosti rozhodnout se. Příběh mladého teenegera Hamleteena byl opravdu nabitý emocemi. Intriky, vraždy, láska, pokrytectví a zlo prolínalo celým příběhem. Hlavní postava se snaží zorientovat ve světě okolo sebe, pokouší se odhalit, kdo je přítel, kdo ne, kdo to s ním myslí dobře či kdo spřádá intriky. Neví, jestli má důvěřovat matce, co si má myslet o strýci Claudiovi. Problém má i s dívkou Ofélií, která se mu líbí. Cestu k ní nachází těžko. Během celé hry jej provází duch zavražděného otce, který Hamleteena nabádá, aby potrestal vraha. Před sebou má ještě jeden nelehký úkol – vyrovnat se sám se sebou. Příběh končí tragicky, ale v průběhu hry se najdou okamžiky, při nichž se divák pobaví a zasměje. Černá hudební groteska o dospívání má pomoci dospívajícím řešit jejich problémy a zároveň je získat pro divadlo. Tento záměr divadlo Alfa určitě naplnilo.

Mgr. M. Milotová


Pythagoriáda

14. 3. 

 


Mezinárodní šetření ICILS 2013

14. 3. 

Testování počítačové a informační gramotnosti žáků 8. ročníku

 


Biologická olympiáda

13. 3. - školní kolo

27. 3. - okresní kolo, Blovice

 


Projekt Prezidenti

V pátek 8. března 2013 se žáci 5. - 9. ročníku zapojili do projektu Prezidenti. Projekt byl pro žáky připraven v souvislosti s nástupem nového prezidenta ČR do funkce, protože poprvé v historii naší republiky byl prezident volen přímou volbou občanů.

V jednotlivých skupinách, ve kterých žáci pracovali, si vyhledávprojektali informace o volbě prezidentů podle jednotlivých ústav, které byly v platnosti v dějinách naší republiky od roku 1918 do současnosti, zjišťovali zajímavosti ze života prezidentů, délku jejich prezidentování, zapisovali významné události z našich dějin na časovou přímku. Získané informace vyvěsili na nástěnku, aby se s nimi mohli seznámit další žáci.

Výsledkem projektu bylo zjištění, že …:

… ve funkci prezidenta se dosud vystřídalo 10 mužů - T. G. Masaryk (1918 - 1935), E. Beneš (1935 - 1939, 1945 - 1948), E. Hácha (1939 - 1945), K. Gottwald (1948 - 1953), A. Zápotocký (1953 - 1957), A. Novotný (1957 - 1968), L. Svoboda (1968 - 1975), G. Husák (1975 - 1989), V. Havel (1989 - 2003), V. Klaus (2003 - 2013); současný prezident M. Zeman je 11. prezidentem v historii samostatné republiky, 3. prezidentem České republiky;

… první ústava naší republiky byla přijata v roce 1920, podle této ústavy se náš stát jmenoval Československá republika, prezident byl volen oběma sněmovnami Národního shromáždění (Poslaneckou sněmovnou, která měla 300 poslanců a Senátem, který měl 150 senátorů) na období 7 let, 35 let byl minimální věk pro výkon funkce prezidenta;

… další ústava byla v platnosti od roku 1948 - tzv. Ústava 9. května, v Československé republice byl prezident volen na období 7 let Národním shromážděním, které mělo jen jednu komoru - Poslaneckou sněmovnu s 300 poslanci;

… v roce 1960 byla přijata nová ústava Československé socialistické republiky, prezident republiky byl volen Národním shromážděním na období 5 let;

… v roce 1968 byl přijat ústavní zákon o federaci, podle kterého se Československá socialistická republika stala federací dvou národů, nejvyšším zákonodárným orgánem bylo Federální shromáždění tvořené Sněmovnou lidu (200 poslanců) a Sněmovnou národů (150 poslanců), volilo prezidenta republiky na dobu 5 let;

… další ústava je v platnosti od roku 1993, v České republice prezidenta volí Parlament tvořený Poslaneckou sněmovnou a Senátem na období 5 let. V roce 2012 byl přijat Zákon o volbě prezidenta republiky č. 275/2012 Sb., podle kterého volí prezidenta republiky přímou volbou občané republiky na dobu 5 let.

Zároveň jsme si připomněli významná místa spojená s volbou prezidenta republiky - Vladislavský sál na Pražském hradě, katedrálu sv. Víta.

Ve druhé části projektu se žáci mohli podívat na film Pelíšky nebo muzikál Rebelové. Při sledování se měli zaměřit na dobu, ve které se děj filmu odehrával a uvědomit si jeho historické souvislosti a události.

V závěru seznámili ostatní spolužáky s obsahem své práce. Pro všechny byly připraveny pracovní listy s úkoly. Na jejich vypracování měli žáci čas v následujícím týdnu, informace mohli čerpat také z časové přímky a zpracovaných materiálů jednotlivých skupin, které byly vystaveny v hale školy. Při projektu žáci získali nové poznatky z dějepisu a výchovy občanství, vyhledávali informace na internetu a v literatuře, učili se spolupráci v týmu.

Mgr. Světlana Tomanová


Jak se mají chovat děti ke psům a psi k dětem

6. 3. - žákům 1. stupně přednášel Bc. Stanislav Beníšek, znalec kynologie

 


Maškarní ples

Dne 20. 2. 2013 jsme uspořádali pro děti tradiční maškarní ples. Třídu jsme přestavěli na taneční parket a zábava mohla začít. Přivítali jsme zde princezny, kuchaře, kostlivce, upíry, včelku, lva, Pipi dlouhou punčochu a další krásné masky, které si děti donesly z domova. Žáci si zatančili a zároveň stihli plnit i různé úkoly, za které sbírali body do celoroční soutěže ve skupinách. Po celou dobu jsme slyšeli dětský smích, který byl pro nás důkazem, že se školní bál vydařil.

Helena Voráčková


Zápis do 1. ročníku šk. r. 2013/2014

4. 2. 

 


Preventivní program PPP Plzeň

28. 1. 

Šikana - 6. a 7. ročník

Závislosti - 8. a 9. ročník

 


Beseda s kronikářkou obce paní Hoppovou

17. 1. navštívila 3. ročník paní Hoppová, která dětem povyprávěla o historii Letin a kronice obce

 


Soutěžní den

4. 1. - 1. stupeň

 


Vánoce

Prosinec je měsíc, který nám přináší zimu, ale i tajemnou dobu adventní - dlouhé a temné večery, zářící adventní stromy, vyzdobené domácnosti a v neposlední řadě i čekání na Ježíška. I u nás ve škole v Letinech se na Vánoce připravujeme. Na začátku prosince interiér školy vánočně vyzdobíme, poslední 2 týdny před prázdninami nám v hale svítí stromeček. Již tradičně připravujvánoceeme pásmo básní a koled. Letos jsme vystupovali 15. 12. pod adventním stromem v Letinech. Bylo chladno, ale to nikomu nevadilo a všichni si s námi s chutí zazpívali známé koledy. 18. prosince jsme navštívili s vánočním pásmem Lázně Letiny. Zde pečují o seniory. V nově opravené a slavnostně vyzdobené jídelně potěšily děti zdejší klienty vánočními verši a známými koledami. Pak už byla před námi vánoční besídka ve škole spojená s divadelním představením žáků 6. ročníku. V rámci dramatické výchovy nazkoušeli ruskou národní pohádku Modrý koberec. Pohádka vyprávěla o princi, kterému řemeslo zachránilo život. O tom, že se pohádka líbila, svědčil potlesk diváků. Pak už jsme se společně s rodiči a všemi, kteří si udělali čas, přemístili do haly školy. Vánoční besídka, jejíž součástí bylo letos i vystoupení v angličtině, je už tradičně pro rodiče našich žáků i veřejnost neoficiálním začátkem nejkrásnějších svátků v roce. Po skončení programu je vždycky čas na zastavení, krátké popovídání a také občerstvení, které připravují jak žáci, tak i paní kuchařky. Domů skoro každý odchází s drobnou upomínkou (výrobky dětí) na náš vánoční trh. Nás pak ještě čeká třídní posezení, při kterém si vyměňujeme dárečky, popíjíme čaj a ochutnáváme navzájem domácí vánoční cukroví. To jsou chvíle, na něž se každoročně všichni těšíme a náležitě si je užíváme.

Mgr. M. Milotová


Noc na Karlštejně

12. 12.

Žáci 2. stupně navštili divadelní představení Noc na Karlštejně v Divadle J. K. Tyla v Plzni.

 


Vánoční tvořivá dílna

12. 12. - 1. stupeň

 


Mikulášská nadílka MŠ a ZŠ

5. 12. 

Žáci 9. ročníku si pro všechny ročníky připravili zábavné dopoledne plné her a soutěží, na které bedlivě dohlížel mikuláš s anděly a celou skupinou čertů.

 


Mikulášská nadílka v Letinech

1. 12. - vystoupení žáků 1. stupně na Mikulášské nadílce v Letinech ve spolupráci s ČSŽ

 


Třídní schůzky

21. 11. 

 


Astronomická olympiáda

21. 11.

 


Lampiónový průvod

Jak už je na naší škole tradicí, i letos jsme pro děti, rodiče a kamarády připravili lampiónový průvod. 15. listopadu jsme se v podvečerních hodinách sešli u horní zastávky a vydali se společně směrem ke škole.  Na cestu nám svítily pestrobarevné lampióny a lucerny. Příjemná procházka obcí nás zavedla na dvorek školy, kde na nás čekala strašidelná překvapení. Bludička a bílálampionový průvod paní nás provedla strašidelnou stezkou. Vodník nám pomáhal s chytáním „dýňových“ rybiček. U čarodějnic jsme poznávali různé předměty. Strašidla nám svítila u skládání puzzle a u kostlivců jsme si vyzkoušeli hod na plechovky. Byli jsme stateční a na všechny ty děsivé masky jsme se usmívali. Za odměnu jsme dostali několik sladkostí, které pro nás připravili starší žáci a paní kuchařky. Samozřejmě nechyběl ani ohýnek, kde jsme opekli buřtíky a posilnili se tak na zpáteční cestu domů. Všichni jsme si užili spoustu legrace a už teď se těšíme na lampiónový průvod v příštím roce.

Mgr. Petra Berková, žáci ZŠ


Turnaj v basketbalu

14. 11. - Přeštice - účastnili se žáci 8. a 9. ročníku

 


Beseda o šelmách

Ve čtvrtek 8. listopadu navštívil naši školu pan Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni, aby nás seznámil se šelmami žijícími na našem území. Nejprve dětem připomněl, co šelmy charakterizuje – jsou dobří lovci, všežravci, ale některé jsou i ohroženým druhem. Dělí se na 4 skupiny – psovité, medvědovité, kunovité a kočkovité. Na děti se obracel během výkladu s otázkami – např. jaké jsou znaky jednotlivých skupin, či která zvířata do skupin patří. O samotných šelmách jsme se dověděli různé zajímavosti.

Vlk žije ve smečce s přísnými pravidly, dorozumívá se vrčením, štěkotem. U nás už volně nežije. Občas se zatoulá do Beskyd z Polska nebo ze Slovenska.

Liška není zákeřná, žije v páru a její teritorium se pohybuje od 2 km2 do 50 km2.

Výborně plave, šplhá a běhá medvěd hnědý. Je to nejsilnější lesní šelma s výborným čichem. Poslední volně žijící kus byl zastřelen roku 1856 na Šumavě. Nemá mimické svaly. Občas se objeví v Beskydech, kam se zatoulá ze Slovenska.

Těžký boj je s kunou skalní, která ráda přebývá v blízkosti lidských obydlí. Způsobuje škody. Je to lovná šelma.

Velmi škodlivý pro naši přírodu je norek americký. Dokáže ulovit i labuť. Jeho početní stavy neklesají.

V několikapatrové noře nachází útočiště další lovná šelma – jezevec. Je nebezpečný při odchytu – má velice silné čelisti, které neváhá v případě nebezpečí použít.

Téměř vyhubena je v ČR kočka divoká. Dobře vidí i za šera a má ostré zuby.

Chráněnou šelmou je rys, který byl uměle vrácen do přírody. Tato naše největší kočkovitá šelma uloví i srnčí a jelení zvěř.

Na závěr jsme se dověděli, jak se zachovat, jestliže najdeme poraněné zvíře. Nikdy se nesnažíme o záchranu sami (zvíře se cítí ohrožené a mohlo by nám ublížit), vždy vyrozumíme policii, myslivce či záchrannou stanici.

Šelmy do přírody patří, některé druhy fungují jako zdravotní policie, a proto je musíme chránit.

Hodinka utekla jako voda, povídání bylo velice zajímavé. Jednoho živého zástupce pan Machoň přivedl až na samý závěr – fenku vlčáka. Evidentně se jí ve třídě moc nelíbilo, ale přesto se nechala ochotně od dětí pohladit. 

                                                                                                     Mgr. M. Milotová


Violka - malá čarodějnice

7. 11. - Cinestar Plzeň

Žáci 1. stupně zavítali na filmové představení Vioka - malá čarodějnice v rámci Juniorfestu do plzeňského kina Cinestar.

 


Halloween

Dne 31. 10. 2012 jsme se s dětmi na 1. stupni ZŠ Letiny zapojily do oslav Halloweenu. V tento den děti přišly do školy v kostýmech, a tak mezi nás zavítala různá strašidla, kostlivci, duchové a nechyběla ani dýně. Den jsme zahájili v učebně s interaktivní tabulí, na které děti shlédly prezentaci o tomto pro nás stále ještě netradičním svátku. Děti se dozvěděly mnoho nových a zajímavých informací.

halloweenHalloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích...) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová.

V dalších hodinách se děti ve společné třídě věnovaly výrobě papírového pavoučka, kterého si nosí s sebou při koledování a dostávají do něj sladkosti. Všichni se opravdu snažili, a tak neodešli domů s prázdnou, ale s nadílkou od paní učitelek. Na závěr plnili ve skupinách několik úkolů, zaměřených na lidské smysly – čich, zrak, chuť a sluch. Tento vydařený den jsme zakončili lovením jablka pusou ve vodě.

Helena Voráčková


Veletrh řemesel

31. 10. - Stod

Žáci 7. - 9. ročníku zavítali na Veletr řemesel, kde jim byly představeny studijní a učební obory hned několika středních škol a učilišť.

 


Turnaj ve florbalu

22. 10. - Plzeň - účastnili se žáci 8. a 9. ročníku

 


Soutěž Přírodopisný klokan

17. 10.

 


Dětstké dopravní hřiště Blovice

10. 10. 

 


Hudební nástroje - výukový pořad

4. října dopoledne v jinak tiché místnosti školní družiny (děti přicházejí až okolo poledne) zazněly tóny saxofonu a tenorsaxofonu. Navštívil nás totiž profesionální muzikant pan Pavel Hrabě. Během svého vystoupení představil  hudební nástroje, na které hraje při koncertech, a zároveň nám vyprávěl o některých hudebních stylech. Například o saxofonu jsme se dozvěděli, že na něj lze zahrát naphra na saxofonř. různé nálady, poslechli jsme si saxofonové sólo z rokenrolové skladby. Následovala ukázka hudby z černošského kostela – gospelu. Klasický gospel je jeden ze stavebních kamenů americké kultury. Pak přišel na řadu tenorsaxofon.  Hudbou amerických států je i blues. V každém americkém městě najdeme na ulicích hudebníky, kteří hrají bluesové skladby. Je to vlastně hudební a pěvecký styl černošských muzikantů. Zajímavě zněla i hudební ukázka stylu, který se označuje jako funk. Na závěr jsme měli možnost poslechnout si tzv. dotykový nástroj s rozsahem tónů jako u piana. Jedna ukázka byla z repertoáru koncertu v německém Regensburgu a druhá z taneční párty. Zájemci si mohli hru sami vyzkoušet, ale odvahu našla pouze Mirka ze 7. ročníku. Odměnou jí byl potlesk spolužáků.  Hudební pořad se dětem líbil (svědčily o tom i otázky na závěr), přestože určitě blues, gospel ani funk nepatří mezi hudbu, kterou poslouchají nejčastěji.

                                                                                                      Mgr. M. Milotová


Autobus 2015

27. 9. navštívil ZŠ a MŠ Autobus 2015 v rámci unikátního multikulturního projektu týmu Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015. Pro děti byla připravena výtvarná dílna.

 


Projekt Podzim

Projekt podzim probíhal na 1. stupni ZŠ

24. - 27. 9. Barevný týden

1. 10. Výtvarná dílna

3. 10. Štrůdlování

 


Návštěva ZOO Plzeň

17. 9. navštívili žáci 1. stupně ZOO Plzeň

 


Pohádkové tancování s Popelkou

Hudební představení 10. 9. - Pohádkové divadlo Jihlava

 


Vycházka do přírody

Prázdniny uplynuly jako voda v řece a my se opět sešli ve školních lavicích. První den byl jako vždy slavnostní. Někteří se viděli po dlouhých dvou měsících. Na středu 5. 9. jsme si naplánovali společnou vycházku celého druhého stupně. Naším cílem se stal dlouho opuštěný kamenný lom nad vesničkou Kbelnice. Celou cestu nás provázela zamračená obloha, ale náladu to nikomu nezkazilo. vycházkaŠtěbetání dětí svědčilo o tom, že si mají co vyprávět. Po příchodu do lomu jsme zjistili, že informační tabuli, která zde byla umístěna, už stihli vandalové pokreslit a posprejovat. Část textu se naštěstí dala vyluštit, takže jsme zjistili, kdy byl lom v provozu, co se nacházelo v okolí a jací živočichové a rostliny se zde vyskytují. Cestou sem mnohým z nás vyhládlo, a proto k chuti přišla dobrá svačinka. Po občerstvení jsme se ještě na památku vyfotografovali a pak se vydali na zpáteční cestu do Letin ke škole. Snad proto, že jsme šli z kopce, se cesta zdála kratší. S kamarády v přírodě jsme strávili příjemné dopoledne, na které budeme určitě vzpomínat.

                                                                     Mgr. M. Milotová