Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Masopust ve školce

V týdnu 18. – 22. 2. 2019 jsme ve školce slavili Masopust. Obě třídy jsme si krásně vyzdobili balónky, girlandami, krepovými fáborky. V obou třídách jsme si povídali o tradici Masopustu, smažili koblihy, vyráběli jsme jitrnice, vyráběli jsme různé masky. V pátek jsme si udělali maškarní bál. Děti přišly oblečené v krásných maskách. Tančili jsme při hudbě, děti soutěžily v různých disciplínách. Odměnou nám byla radost a spokojenost našich dětí.

                                                                                    Za kolektiv MŠ, V. Andělová

masopustmasopust

 

 

 

 

 

 

masopustmasopust

 

 

 

 

 

 

 


Čas knihy ve třídě Sluníček

V lednu jsme v naší školce ve třídě Sluníček zařadili tematický celek Čas knihy. Jeli jsme do městské knihovny do Blovic. Nejprve pro nás paní knihovnice připravily zábavný program, pak si děti mohly volně půjčovat a prohlížet knihy. Vydali jsme se také na vlakové nádraží, měli jsme štěstí, že právě přijel vlak, který si děti se zájmem prohlížely. Hodně dětí ještě vlakem vůbec nejelo.

Děti si mohly do školky nosit z domova své knihy, společně jsme si je prohlíželi, četli si z nich, děti říkaly, proč mají své knihy oblíbené, která pohádka a říkanka se jim líbí a proč.

Vyráběli jsme papír, učili se recyklovat.  Natrhali jsme na malé kousky noviny, namočili je do vody a druhý den jsme je rozmixovali. Hotovou kaši jsme rozetřeli na síto a nechali uschnout. Druhý den jsme měli papír hotový. Vyrobili jsme si z něj záložky, polepili jsme si je barevnými písmenky, přitom jsme některá písmenka poznávali, skládali jsme si z nich svá jména (čtenářská pregramotnost).

V rámci spolupráce s ČSŽ Letiny jsme poprosili jejich členky, zda by nám nechodily do školky předčítat pohádky před spaním. Musíme poděkovat paní Benediktové a paní Pluhařové, které se tohoto úkolu ujaly a několikrát přišly našim dětem před spaním číst. Pro děti to byla příjemná změna.

Děti jim za odměnu vyrobily záložky do knih a nakreslily obrázkovou knihu O zlé koze.

Dramatizovali a ilustrovali jsme pohádku O zlé koze. Překládali jsme papíry na polovinu, sešili si z nich knihu, děti si je samy podepsaly a dovnitř si nakreslily obrázky k pohádce Perníková chaloupka a k veršované pohádce Když se štěně narodí.

Učili jsme se zpívat píseň Perníková chaloupka. Vyprávěli jsme si Perníkovou chaloupku, jak ji děti znají. Použili jsme rozkreslené obrázky k pohádkám O perníkové chaloupce, O Koblížkovi, O Budulínkovi, O Karkulce, O koze a kůzlátkách. Děti měly za úkol obrázky seřadit podle děje za sebou, a pak pohádky převyprávět.

Myslím, že teď už naše děti ví, jak důležité jsou pro ně knihy, jak si jich mají vážit a jak s nimi mají zacházet.                     

Za třídu Sluníček V. Andělová

 

Také my, ze třídy Koťátek, jsme se na výlet do Blovic velmi těšili. Už jen cesta autobusem je pro děti velkým zážitkem, neboť některé z nich ještě nikdy autobusem nejely. V knihovně se dětem líbily nejen krásné knížky, které si mohly libovolně půjčovat a prohlížet, ale také obrázky domácích zvířat namalované na zdi a hračky, se kterými si pohrály. Po prohlídce knihovny jsme se vydali přes náměstí směrem k vlakovému nádraží, kde stála vlaková souprava připravená k odjezdu. Zde jsme dostali od paní průvodčí dětskou jízdenku, kterou si děti nadšeně nesly domů.

V týdnu jsme si i my vyrobili recyklovaný papír ze starých novin, děti celý proces výroby zaujal a odměnou jim byla originálně vyrobená záložka do knihy. Děti si záložku polepily veselými písmenky z pryže.

Celý týden jsme si povídali o knihách, četli jsme si a vyprávěli naše krásné pohádky – Hrnečku, vař!, O Otesánkovi, O Koblížkovi, O Karkulce. Děti si každý den vymalovaly jeden či více obrázků z pohádek. V pátek jsme obrázky sešili k sobě a každý si tak vyrobil vlastní obrázkovou knížku. Děti měly z knížek radost, sedly si ve třídě vedle sebe na koberec a ukazovaly jeden druhému své obrázky. Všichni si pak svoji knihu odnesli domů.

                                                                                                                                      Za třídu Koťátek - Hana Kotábová


Vánoční besídka ve třídě Sluníček (18. 12. a 19. 12. 2018)

Děti ze třídy Sluníček předvedly svou besídku hned třikrát. Dvakrát pro děti z prvního stupně ZŠ a jednou pro rodiče dětí a veřejnost. Na své besídce zahrály děti veršovanou pohádku O myšce a makovici, pohádku O hvězdičce Betlémce, zazpívaly několik písní – O podzimu, Čerti v pekle, přednesly básně – Dýně, Čerti. Po krátkém vystoupení následovala tvořivá dílna v jídelně, kde si děti také vyrobily figurky andílků a papírový vánoční stromeček.

                                                                          vedoucí učitelka Václava Andělová


Vánoční besídka ve třídě Koťátek (18.12.2018)

Poslední úterý před Vánoci proběhla v naší třídě Koťátek vánoční besídka pro rodiče a ostatní veřejnost. Děti se na besídku velmi těšily, byly rády, že mohou rodičům předvést, co nového umí. Musíme děti velmi pochválit, besídka se nám povedla. Téměř všechny děti předstoupily před rodiče a společně říkaly básničky a zpívaly písničky, které jsme se za těch pár měsíců od začátku školního roku naučili. Po velkém potlesku jsme se přesunuli do jídelny, kde byla připravená výtvarná dílna. Rodiče s dětmi si společně vyrobili krásného andílka a ozdobili si papírový vánoční stromeček.

                                                                                      učitelka Bc. Hana Kotábová


Návštěva kostela sv. Prokopa v Letinech (17.12.2018)

V čase adventu jsme si s dětmi povídali o narození Ježíška v městě Betlémě, a proto jsme se celá mateřská školka vydali do letinského kostela prohlédnout si vánoční výzdobu a hlavně dřevěný betlém. Děti se posadily do lavic a pan Ing. Lubomír Krýsl nám vyprávěl o opravě kostela, o sochách i obrazech uvnitř kostela. Děti si prohlédly betlém, pojmenovali jsme si všechny postavy, o nichž jsme si v předchozích dnech povídali. Děti se dozvěděly, že je vyřezaný z lipového dřeva, ze stoleté lípy, která stála v blízkosti kostela. Nakonec jsme si společně zazpívaly koledy, které jsme se naučili. Děti dostaly krásně zdobený perníček a měly radost, že viděly Ježíška. Všem se nám návštěva kostela líbila a je potřeba poděkovat za jeho záchranu panu Krýslovi a celému Spolku sv. Prokopa.

                                                                                      učitelka Bc. Hana Kotábová


Jak jsme čekali čerty

Ne, že by se naše děti na čerty nějak moc těšily, ale mikulášna jejich příchod do školky jsme se trochu připravit museli. Děti ve třídě Koťátek pekly s paní učitelkou Haničkou čerty a Mikuláše z perníku. První den udělaly těsto, děti přisypávaly suroviny do mísy a míchaly nejprve měchačkou, pak i pěkně rukama. A samozřejmě také ochutnávaly. Druhý den těsto vyválely pomocí válečku, samy si vykrojily čerta nebo Mikuláše a odnesly jej opatrně na plech. Paní kuchařky nám perníčky upekly dozlatova. Třetí den si děti samy perníčky krásně nazdobily bílkovou polevou a odpoledne si je slavnostně odnesly domů.

mikulášDěti ve třídě Sluníček pekly čerty z kynutého těsta. Při jejich výrobě si ráno zadělaly těsto, pojmenovávaly suroviny, které do těsta patří, každý si zkusil těsto prodělat vařečkou. Pak děti pozorovaly, jak těsto kyne. Čerty si děti vyráběly z dlouhého válečku, ten zatočily, zakroutily, přidaly další váleček jako ruce, menší váleček jako rohy. Místo očí děti zapíchaly voňavé hřebíčky, jazyk udělaly z mandle. Hotové čerty si děti potřely rozšlehaným vajíčkem a poslali jsme je do kuchyně paní kuchařkám upéct. Když jsme se vrátili z vycházky, čekali už na stole upečení čerti a krásně voněli. Děti si je odnesly domů a druhý den vyprávěly, jak si na nich s rodinou pochutnaly.

Také jsme poctivě odpočítávali dny, kdy k nám měli čerti s Mikulášem přijít. Naučili jsme se pro ně čertovskou písničku a jednu společnou básničku.

Když nadešel ten správný den a čerti k nám přišli, děti se trochu bály, ale každý dokázal svůj strach překonat. Děti statečně předstupovaly před Mikuláše a čerty a každý jim pověděl nějakou básničku, nebo zazpíval písničku. Odměnou jim byl balíček dobrůtek. Balíčky jsme dětem sestavili z mlsnot, kterými přispěli rodiče dětí. Poděkovat musíme také firmě FCT, Molex company Letiny, která poslala dětem čokoládové Mikuláše. My jsme jako poděkování  jejím zaměstnancům vyrobili malé svíčky, které jsme osobně ve firmě předali.

Děti ze třídy Koťátek se na Mikuláše těšily a bály zároveň. Když Mikuláš, andělé i čerti vešli do třídy, děti ztichly, čertů byla plná třída. Velkou odvahu ukázala Kačenka, která jako jediná řekla sama básničku. Poté jsme společně zazpívali písničku a řekli připravenou říkanku. Mikuláš děti pochválil a s pomocí dvou krásných andělů předal dětem dárkové balíčky plné dobrot a čokoládové Mikuláše. Děti byly z balíčků nadšené.

mikulášmikuláš

 

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom poděkovali paní učitelce a žákům ze ZŠ za krásné masky Mikuláše, andělů i čertů, všichni vypadali jako z pohádky.

kolektiv MŠ


Návštěva dětí z 1. třídy (15. 11. 2018)

Když chodíme se školkou na vycházky, školáci na nás občas mávají z okna. A tak jsme je v listopadu pozvaly k nám do herny Sluníček. Vždyť to ještě loni byli naši kamarádi a některým dětem se po nich hodně stýská. Půjčily jsme jim naše hračky, děti nám povídaly o škole. Společně si všichni chvilku pohráli, povyprávěli si své zážitky a vzájemně se užili. Hodina společného hraní utekla jako voda. Některé děti si po odchodu školáků říkaly, že i oni už se do školy těší.


Výlet do svíčkárny RODAS v Liticích (8. 11. 2018)

Ve svíčkárně RODAS v Liticích už jsme loni byli. Když jsme dětem řekli, že tam pojedeme, radostně si povídaly o tom, jakou svíčku si domů vyrobí. Děti z malé třídy Koťátek, které s námi ještě nebyly, se zase těšily na jízdu autobusem. I jízda autobusem je pro naše děti zážitkem. S rodinou jezdí většinou jen autem.

Když se děti usadily společně se svými kamarády do autobusu a ten se s námi rozjel, nadšeně pozorovaly okolí z okna. V Liticích ve svíčkárně měly děti o zážitky postaráno. Prvním neplánovaným zážitkem bylo pozorování růžového prasátka na dvorku u svíčkárny. Uvnitř u vchodu zase mohly pozorovat v teráriu agamu Huga.

Výroba svíček děti moc bavila. I malé děti se moc snažily, když namáčely svíčky do barevné voskové lázně. Do malých sáčků si mohly nasypat koupelovou sůl podle svého výběru. Děti vybíraly sůl podle barvy, vůně, podle jejího léčivého účinku – na rýmu, na uklidnění, na dobrou náladu… Ještě si vykrajovátkem vykrojily malé voňavé mýdlo. Všechny dárky si opatrně uložily do baťůžků a už vymýšlely, co si nechají pro sebe, co dají mamince, co tatínkovi. Ještě v autobuse si povídaly o tom, že se jim na výletě líbilo a zjišťovaly, kdy a kam pojedeme příště.


Divadlo V korunách stromů (2.10.2018)

V říjnu nás navštívilo Divadlo Letadlo s představením o podzimu. Děti si vyzkoušely vše, co k podzimu patří – sbíraly houby do košíčků, určovaly, zda jsou jedlé či nikoli, pouštěly dráčky. Povídali jsme si a zpívali se strakapoudem a veverkou a také jsme zamávali vlaštovkám a popřáli jim šťastnou cestu do teplých krajin. Pohádka o podzimní přírodě děti zaujala a moc líbila se jim.

divadlodivadlo