Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Kde a jak pracují lidé

V naší mateřské školce pracujeme s dětmi tak, že si na týden nebo na čtrnáct dnů připravíme nějaký tematický celek. Jeho prostřednictvím se pak děti učí, dozvídají se nové informace, pozorují, hrají si na .., vyrábějí, zpívají písně, učí se básně.
V listopadu jsme zařadili tematický celek: Kde a jak pracují lidé. Našim cílem bylo pozorovat práci lidí, vycházet ze zkušeností dětí - vědět, kde a jak pracuje tatínek s maminkou, povídat si, zkoušet jednodušší činnosti, práce. Vymýšleli jsme si hádanky o práci lidí (komu patří kropáč, traktor, komín…, kdo pracuje v…). Zadělali jsme si těsto na perníky, upekli z těsta perníkové svícny.
Přitloukali jsme obrázky malými hřebíčky do dřeva. Protože jsme se v té době ve školce fotografovali, poznali jsme i práci pana fotografa. Pak jsme jeden druhého fotili a nakreslili jsme kamarádovu fotku (učili jsme se kreslit lidskou postavu). Na vycházce jsme pozorovali práci zedníků - jak bourají starý dům, jak vyměňují stará okna za nová. Prohlédli jsme si s dětmi školní kuchyni a její vybavení, sklad
potravin. Musíme si také moc pochválit práci s firmami u nás v Letinech.
Navštívili jsme firmu FCT ELECTRONIC CZECH s. r. o.. Okolo této firmy chodíme na vycházky, některé maminky tam pracují. Dětem se tak naskytla možnost prohlédnout si provoz firmy. Provozem nás provedl vedoucí výroby pan Bc. Martin Mžika. Velice poutavě dětem povídal o tom, jak ve firmě vyrábí kabely. Děti se prošly po dílnách, rozšířily si slovní zásobu o jedno těžké slovíčko
- konektor. Vymýšlely, kde všude doma mají kabely. Z této exkurze byly naše děti nadšené.
Poděkovat musíme také panu Lubomíru Krýslovi, který nám umožnil prohlédnout si Akciový pivovar Letiny a firmu LUKR CZ a. s. Letiny.
V pivovaru jsme si prohlédli restauraci a výrobu piva. Seznámili jsme se s prací číšníka, servírky (děti nejprve myslely, že ten, kdo roznáší lidem jídlo v restauraci se jmenuje podavač). Víme, že v restauraci pracuje také pan kuchař a paní uklízečka. Už víme, kdo je to sládek a jak se vaří pivo, co je jídelní lístek a k čemu slouží. Po prohlídce děti dostaly v pivovaru malý dárek - žloutkový věneček, který si hrdě odnesly do školky.
Ve firmě LUKR CZ se nás ujali pan Valeš a pan Strnad. Ukázali nám, jak se vyrábějí plastové lahve. Dětem se moc líbilo, jak se nafukují malé plastové zkumavky vzduchem, až vznikne velká láhev. Také jsme pozorovali velký stroj, který umí ohýbat tabule plechu a udělat z ní válec. Z válce se pak vyrobí
velký nerezový tank na pivo. V další dílně jsme viděli výrobu igelitových vaků, které se pak vkládají do nerezových tanků. Opět se dětem moc líbilo, když nám jeden vak nafoukli vzduchem - byl velký jako peřina. Na památku si děti odnesly domů jednu vyfouknutou plastovou láhev.
Další den jsme šli do letinské prodejny COOP. Paní prodavačky nám ukázaly nejen obchod tak, jak ho děti určitě znají, protože tam chodí nakupovat s rodiči, ale mohli jsme si prohlédnout i sklady, kde mají uloženo zboží k prodeji.
Poslední den našeho tematického celku k nám do školky přijela paní pprap. Hana Rubášová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje s preventivním programem Dopravní výchova. S dětmi si povídala o bezpečnosti dětí na silnici. Děti se učily, jak se přechází správně silnice u nás na vesnici, jak ve městě. Jaké oblečení by měly nosit za šera a tmy, jak a čím se
vybavit při jízdě na kole. Děti paní policistce hlásily, kde musí sedět při jízdě v autě, že musí být v dětské sedačce připoutané. Velkou radost měly z toho, že si mohly na malý papírek udělat svoje otisky prstů. Za odměnu děti dostaly odrazku na oblečení a odrazové tkaničky do bot.
Naplánovaný čtrnáctidenní projekt se nám díky vstřícnosti všech oslovených velice vydařil. Děti se nenásilnou a zábavnou formou seznámily s různými profesemi ve svém blízkém okolí. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které děti určitě nezapomenou. Takhle má vypadat učení prožitkem. Ještě jednou bych chtěla za tuto skvělou příležitost všem moc poděkovat.

vedoucí učitelka MŠ Václava Andělová

 


 

Akce školy 2017/2018

Srpen

 • pomoc 2 učitelek MŠ při organizování akce - Loučení s prázdninami na

koupališti

 

Září

 • informační schůzka se zákonnými zástupci dětí
 • nabídka knih rodičům
 • oslava na uvítanou ve třídě Sluníček, společné pečení lineckého koláče
 • Divadélko pro školy Hradec Králové: Pohádka ze starého mlýna

 

Říjen

 • podzimní besídka ve třídě Sluníček s tvořivou dílnou pro rodiče
 • podzimní besídka pro děti z  I. třídy ZŠ
 • nabídka knih rodičům

 

Listopad

 • účast 3 dětí (výherců z MŠ) na slavnostním vyhodnocení Okresního kola

literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže (1., 2., 3.,
místo)

 • exkurze do firmy FCT ELECTRONIC CZECH s. r. o., třída Sluníček
 • focení - Fotografie Navrátil Blovice
 • exkurze do Akciového pivovaru Letiny, třída Sluníček
 • pečení svícnů z perníku, třída Sluníček
 • exkurze do firmy LUKR CZ a. s. Letiny
 • exkurze do letinské prodejny COOP
 • beseda s Policií ČR, preventivní program Dopravní výchova, obě třídy
 • Divadlo Pod čepicí Praha, divadelní představení: Slůně Babů a spravedlivé

dělení


PLÁNUJEME:


Prosinec

 • mikulášská nadílka
 • poděkování firmám, které nám umožnily exkurzi, předání dárků
 • svíčkárna RODAS Plzeň-Litices
 • LD Blovice, Metropolitní divadlo Praha, muzikálová pohádka Ať žijí strašidla, třída Sluníček
 • besídka třídy Koťátek s tvořivou dílnou
 • besídka třída Sluníček s tvořivou dílnou