Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 


Akce mateřské školy ve školním roce 2013/2014

 

Září:

nabídka prodeje knih rodičům

 

Říjen:

fotografování dětí

 

Listopad:

společná vycházka dětí MŠ s dětmi z 1. třídy ZŠ

účast M. Petrové na semináři Automatické vzorce chování (KVCJŠ Plzeň)

 

Prosinec:

mikulášská nadílka

vánoční besídka

návštěva ZŠ, vánoční pohádka hraná dětmi ZŠ

návštěva vánočně vyzdobeného kostela v Letinech

 

Leden:

nabídka prodeje knih rodičům

zápis předškolních dětí do ZŠ

 

Únor:

malý maškarní bál v MŠ

maškarní v Letinech ve spolupráci s Obcí Letiny, SDH Letiny, ČSŽ Letiny

program v ZŠ pro předškolní děti IF YOU ARE HAPPY (M. B. Karpíšek)

Divadýlko Kuba v MŠ, pohádka Není drak jako drak

 

Březen:

nabídka prodeje knih rodičům

zápis do MŠ, přihlášeno 7 dětí

vypracovány testy školní zralosti (9 dětí), odeslány do PPP Plzeň

 

Duben:

návštěva hasičské zbrojnice v Letinech, ukázka hasičské techniky

kreslení obrázků do soutěže Požární ochrana očima dětí, 5 dětí obsadilo

1.- 3. místo

rodičům dětí rozdán dotazník k provozu MŠ

 

Květen:

Divadélko pro školy v ZŠ, Pohádky z našeho statku

závěrečné focení dětí

nabídka prodeje knih rodičům

účast V. Andělové na semináři Vzdělávání v MŠ vázané

k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí (KVCJŠ Plzeň)

účast D. Švehlové na semináři Kdybych dostal nápad, bylo by mi líp… (KVCJŠ

Plzeň)

 

Červen:

ukázka zajímavých pokusů - pan Marek Česal

výlet do Svárkova

předškolní děti navštívily 1. třídu - Den Slabikáře

přehrávka dětí navštěvujících kroužek flétny

besídky obou tříd

 


Výlet do Svárkova

Blížil se konec roku a my, paní učitelky, jsme dětem slibovaly výlet do Svárkova. Kladly jsme si otázku, zda naše nejmenší děti zvládnou takový výlet, až budou muset ujít celou cestu ze Svárkova do Letin pěšky. Naplánovaly jsme den výletu, natěšily děti, ale hned první termín nám zkazilo počasí. Pršelo a pršelo. Naštěstí za týden už bylo hezky a druhý termín 6. června nám vyšel. S baťůžky a s velkou chutí po poznání, jsme ráno nastoupili do autobusu, který nás vyvezl do Svárkova. Byli jsme moc rádi, že nás autobus vyvezl do dlouhého, táhlého kopce a že jsme šli pěšky jen cestu zpět do Letin.

A co jsme dělali ve Svárkově? Prohlédli jsme si náves. V jedné zahradě jsme pozorovali pět pasoucích se oveček. V ohradě za vsí běhali daňci a dvě malé roztomilé kozičky. Část cesty

nás také doprovázela dančí koza Lucka, která je ochočená a po obci volně pobíhá. Občas na děti zamečela, kousek od nás odběhla a zase se k nám vrátila a zvědavě nás okukovala. Také jsme viděli v ohradě divoká prasata. Pověděli jsme si, kde bydlí naši kamarádi ze školky a paní učitelka. Na dvorku u paní učitelky jsme se pořádně posilnili svačinou, kterou nám přibalily paní kuchařky s sebou. A už jsme si to šlapali cestou necestou, loukou i polem k Letinám. Od Svárkova je na Letiny moc hezký výhled. Nožičky nás nebolely, nikdo cestou nefňukal. Občas jsme se zastavili, prohlédli si krajinu, napili se a šli jsme dál. Pěkně jsme se prošli. Vrátili jsme se včas na oběd. Děti se zdály spokojené a pořádně utahané. Po dobrém obědě všechny děti usnuly tvrdým, zaslouženým spánkem.

Za kolektiv MŠ Václava Andělová


Školní rok 2013 -2014 v mateřské škole v Letinech

Už druhým rokem máme u nás v mateřské školce dvě třídy, třídu mladších dětí – KOŤÁTEK a třídu starších dětí – ZVÍDÁLKŮ. Celkem máme pro školní rok 2013 – 2014 zapsáno 39 dětí. Nově nastoupilo 11 dětí, některé přišly už v září, další budou přicházet postupně během roku. Obě třídy pracují třetím rokem podle Školního vzdělávacího programu: „Ať je teplo, ať je zima, v naší školce je to prima.“ Každá třída má svůj třídní vzdělávací program, podle kterého celý rok pracuje. Název TVP mladších dětí je: „Zvídavá koťata poznávají svět“, název TVP starších dětí je: „ Učíme se s radostí.“

S dětmi pracují tři pedagogické pracovnice – Václava Andělová, Bc. Marcela Petrová a Dagmar Švehlová. Uklízečkou je Václava Baumruková.

V září přivítal mladší děti ve školce kocourek Mourek. Aby mu ve školce nebylo smutno, přidá se k němu na podzim i Pejsek s Kočičkou. Starší děti se skamarádily s partou kamarádů ze Čtyřlístku – kocourem Mišpulínem, fenkou Fifinkou, prasátkem Bobíkem a zajíčkem Pinďou. Ve školce si s nimi budou hrát až do Vánoc.

Pod okny třídy maličkých dětí se ještě občas ozývá pláč, ale starší děti už přišly do školky natěšené na své kamarády a na nové hračky. Všichni si přejeme, aby nám v naší školce bylo dobře, aby byli děti i rodiče spokojeni a aby se nám další školní rok podařil.      

           Za kolektiv mateřské školy Václava Andělová