Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 


2. pololetí školního roku 2012/2013

ÚNOR:

4. 2. 13 zápis do ZŠ

16. 2. 13 maškarní v Letinech, společná akce obce, ČSŽ, SDH Letiny

 

BŘEZEN:

4. 3. -11.3. 13 nabídka knih L. Zíbar

6. 3. 13 předškolní děti - test školní zralosti

6. 3. - 22. 3. 13 rodičům rozdány dotazníky k provozu

8. 3. 13 maškarní v MŠ

11. 3. 13 p. uč. Pichrtová, seminář KCVJŠ „Předčtenářská gramotnost“

18. 3. - 22. 3. 13 prezentace RVP PV v šatnách dětí, šatna starších dětí

25. 3. - 29.3. 13 prezentace RVP PV v šatně mladších dětí

19. 3. 13 p. uč. Andělová, Setkání ředitelek MŠ a ved. uč. MŠ v Přešticích OŠMS KÚ PK

 

DUBEN:

11. 4. 13 návštěva hasičské zbrojnice ( p. Zábran)

11. 4. 13 zápis do MŠ

12. 4. 13 kreslení obrázků do hasičské soutěže „Požární ochrana očima dětí, 3 děti se umístily (nejmenší děti - 1. místo, 5 - 6 let - 2. místo, 3.místo

16. 4. - 26. 4. 13 vyvěšeno vyhodnocení dotazníků k provozu MŠ v šatnách dětí

26. 4. 13 p. uč. Loudová, seminář KCVJŠ „Čarování s voskem a klovatinou“

29. 4. 13 předškolní děti na návštěvě v ZŠ - Den čarodějnic

 

KVĚTEN:

13. 5. 13 vycházka do Kbelnice (pozvánky na besídku pro ČSŽ)

6. 5. - 13. 5. 13 nabídka knih pro rodiče L. Zíbar

14. 5. 13 předškolní děti na návštěvě v ZŠ - hodina TV

16. 5. 13 fotografování

24. 5. 13 předškolní děti na návštěvě v ZŠ - hodina AJ

28. 5. 13 p. uč. Andělová, seminář KCVJŠ „Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení“

29. 5. 13 p. uč. Loudová, seminář „ Logopedická prevence narušené komunikační schopnosti“

30. 5. 13 akce k MDD - stopovaná s pokladem

 

ČERVEN:

6. 6. 13 besídka pro ZŠ a hosty

7. 6. 13 besídka s loučením s předškoláky pro rodiče a hosty (vystoupení dětí z kroužku hry na flétnu s lekt. V. Duchaňovou)

13. 6. 13 výlet se ZŠ (Protivín - krokodýlí farma, Blatná - zámek)             

                      


Stopovaná

Ve čtvrtek 30.5.2013 se konečně trochu umoudřilo počasí a my jsme se spolu s dětmi mohly vypravit na ,,Stopovanou za pokladem“. Pro děti byla vzhledem k předchozímu počasí připravena trasa po vsi. V průběhu cesty na děti čekaly zajímavé úkškolkaoly, které byly zaměřené jak na znalosti, tak i na pohybové dovednosti dětí. Na prvním stanovišti musely děti překonat lanovou dráhu mezi stromy se zavázanýma očima, na druhém je čekalo vyjmenování znaků jara a zazpívání písničky o jaru, na třetím poznávačka květin a na čtvrtém hod na cíl. Na tomto stanovišti děti byly rozděleny na tři skupiny – předškoláci, starší děti, mladší děti a podle toho jim byla upravena vzdálenost hodu. Toto rozdělení jsme využily i na pátém stanovišti, kde děti měly různé obrázky na poznávání. Předškoláci poznávali povolání, starší děti zvířata a mladší děti pohádkové postavy a barvy. Na šestém stanovišti si děti procvičily počítání vybraných věcí v okolí místa stanoviště, např. počet oken, stromů. Tyto úkoly děti hravě zvládly a čekal je ten poslední nejtěžší úkol, najít poklad. Ale ani tento úkol nebyl pro děti obtížný a svůj poklad si odnesly za pomoci učitelek do mateřské školky, kde si ho druhý den rozdělily a odnesly domů.

Odměnou za povedenou akci pro nás byly rozesmáté obličeje a radost našich dětí.

Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům, kteří přispěli do pokladu.

 

                                    Za děti a paní učitelky MŠ Mgr. Daniela Loudová

 


"Co je pořádek a nepořádek"

V rámci environmentální výchovy jsme v naší letinské školce zařadili ve třídě starších dětí v měsíci dubnu týdenní tématický celek s názvem „ Co je pořádek a nepořádek.“

V pondělí jsme si prohlédli glóbus – naši zeměkouli. Chvilku jsme si povídali o vesmíru,o naší planetě a dalších planetách, o kosmonautech, o letech do vesmíru. Prohlíželi jsme encyklopedie a obrázky kosmonautů, raket, zeměkoule. Vybarvovat jsme si mohli i omalovánky s tematikou vesmíru (obrázky raket, kosmonautů, zeměkoule). Děvčata si vystřihávala oblékací papírovou panenku – kosmonautku. Poslechli jsme si básničku:

ŘÍKÁVALI KOSMONAUTI, JAK MÁLOKDO TUŠÍ,

JAK TO NAŠÍ ZEMĚKOULI VE VESMÍRU SLUŠÍ.

DÍVALI SE NA NI Z VÝŠKY, ZDÁLA SE JIM MALIČKÁ,

ALE BARVY PRÝ MÁ KRÁSNÉ, JAK DUHOVÁ KULIČKA.

MODRÉ MOŘE, HNĚDÉ POUŠTĚ, LESY JASNĚ ZELENÉ.

BÍLÝ SNÍH SE V HORÁCH STŘÍDÁ S ŠEDOU BARVOU KAMENE.

TAM, KDE NA NI SVÍTÍ SLUNCE, JE ZLATÁ JAK PETRKLÍČ,

KUTÁLÍ SE MLÉČNOU DRAHOU, JAKO PESTRÝ DĚTSKÝ MÍČ.

Zahráli jsme si pohybovou hru na kosmonauty. Mladší děti dokreslovaly let kosmonautů raketou – grafomotorické cvičení, starší děti měly za úkol vyznačit v labyrintu cestu – let rakety a ve vesmíru nezabloudit.

V úterý jsme si povídali o tom, co se nám na naší zemi líbí, na jakém hezkém místě jsme byli třeba s rodiči na dovolené, co hezkého jsme u nás v Čechách, ale i ve světě viděli. Prohlíželi jsme si obrázky, pohlednice. Pak jsme se dostali k tomu, že my, lidé, naší zeměkouli i často ubližujeme. Děti se rozpovídaly o tom, jak lidé planetě Zemi škodí. Přemýšleli jsme, jak bychom mohli pomáhat a planetu chránit. My nechceme přírodě ubližovat. Můžeme pomoci i tím, že po sobě budeme správně odklízet odpadky – na správné místo, kam patří. Došli jsme se podívat do haly do školy pod schody, kam školáci odkládají do červeného kontejneru elektroodpad. Viděli jsme, že zvlášť dávají papír, plasty a víme, že ve škole sbírají i hliníkový odpad. Při vycházce jsme si v Letinech prohlédli, kde jsou umístěny kontejnery na odpad, jakou mají barvu. Sledovali jme, jestli mají lidé u domů popelnice a na zahradách jsme viděli kompostové kontejnery.

Ve středu a ve čtvrtek jsme si ve školce po koberci rozložili obrázky barevných kontejnerů. Paní učitelka připravila různé obrázky věcí – hraček, obalů, novin, knih, lahví, baterií…a my jsme je roznášeli do správných kontejnerů, třídili jsme, kam která věc patří. Tahle činnost děti moc bavila. Pak jsme si vše mohli ještě procvičovat na různých pracovních listech.

V pátek jsme si shrnuli, co už všechno víme a přísahali jsme si , že my žádný nepořádek kolem sebe dělat nebudeme. Na pracovních listech jsme sledovali (fixou obtahovali) cestu popelářů – jestli vozí odpad, kam mají. Říkali jsme si, jak se dá znovu použít starý papír, sklo, plastové lahve, železo a kam je můžeme z Letin odvézt. Vzpomněli jsme si na zvířátka, ptáky, živočichy žijící v přírodě – i oni potřebují ke svému životu čisté prostředí. Na závěr našeho týdne jsme si připomněli oslavu Dne Země 22. 4. Rozdali jsme si samolepky zvířátek. Děti si obrázky pojmenovávaly, vzájemně prohlížely, došlo i na výměnu obrázků.

Za kolektiv dětí a učitelek z MŠ V. Andělová


1. pololetí školního roku 2012 - 2013 v mateřské škole

 

ZÁŘÍ:

10. 9. 12 hudební představení Pohádkové tancování s Popelkou (se ZŠ)

13. 9. 12 výlet starších dětí do ZOO Plzeň (se ZŠ)

27. 9. 12 tvořivá dílna – projekt Autobus 2015

 

ŘÍJEN:

10. - 26.10. 12 nabídka prodeje knih

4. 10. 12 výukový pořad Hudební nástroje - p. Hrabě (se ZŠ)

5. 10. 12 vycházka starších dětí do lázní, sběr kaštanů

31.10. 12 fotografování dětí

- na adopci zvířátka ZOO Plzeň vybráno 920,- Kč

 

LISTOPAD:

7. 11. 12 filmové představení Violka, malá čarodějnice – Cinestar Plzeň (se ZŠ)

14. 11. 12 delší vycházka na koupaliště v Letinech

15. 11. 12 lampiónový průvod, program na školním dvorku (akce ZŠ, účast dětí s rodiči)

 

PROSINEC:

5. 12. 12 Čertovská nadílka žáků 1. st. ZŠ

19. 12. 12 Vánoční besídka pro ZŠ a hosty

20. 12. 12 Vánoční besídka pro rodiče dětí a hosty

21.12. 12 Vánoční nadílka

 

LEDEN:

4. 1. 13 návštěva letinského kostela (vánoční výzdoba)

14. - 22. 1. 13 nabídka prodeje knih

20. - 21. 1. 13 nabídka prodeje knih

 


Podzim

V září 2012 na nás čekalo v naší MŠ hodně nového. Přes prázdniny proběhla rozsáhlá přestavba MŠ a na nás čekaly nově upravené prostory. Z ložnice byla vytvořena druhá třída pro malé děti, nad schodištěm do ZŠ vznikla druhá šatna a ze šatny učitelek byla vybudována další umývárna s toaletami. Kdo už jste se u nás ve školce byl podívat, jistě mi dáte za pravdu, že se přestavba opravdu povedla. Pro vás ostatní jsme nafotili spoustu fotografií, které si můžete prohlédnout na internetových stránkách obce Letiny. Přivítali jsme nové děti a dvě nové paní učitelky - Bc. Marcelu Pichrtovou a Mgr. Danielu Loudovou.

A jak se v „nové školce“ máme? Do třídy starších dětí je zapsáno 21 dětí, do třídy mladších dětí je zapsáno 19 dětí. Některé děti budou přicházet postupně během školního roku.

Malé děti v září přivítal Maxipes Fík. Pomáhal dětem zvykat si ve školce na nové prostředí, na děti i paní učitelky. Občas musel osušit i nějakou tu slzičku. V říjnu přišel mezi děti Cipísek, Manka a Rumcajs. Společně s dětmi malovali, modelovali, zpívali, poznávali barvy, cvičili, učili se seznamovací říkadla, hráli hry, vyráběli zvířátka z kaštanů, prostě využívali vše, co podzim dává a nabízí.

Starší děti se v září sešly ve své třídě také s Cipískem, Mankou a Rumcajsem. V říjnu si Cipísek do školky pozval i své kamarády z lesa – lišku Bystroušku, divočáka Rypáčka, zajíčka Ušáčka a veverku Zrzečku. Všichni společně jsme si užívali podzimní dny. Děti poznávaly podzimní květiny, houby, plody stromů a keřů. Naučili jsme se spoustu básní, písní, vyráběli jsme draky, sbírali kaštany, žaludy, houby. Rozloučili jsme se s vlaštovkami  písní Vlaštovičko leť. Děti ze ZŠ nás vzaly do Plzně do ZOO, pozvaly nás do školy na divadlo a na program o hudebních nástrojích.

Všem je nám ve školce moc dobře. Až nás potkáte na vycházce, určitě to poznáte podle našich veselých úsměvů a rozzářených očí.

                                                                  Václava Andělová, vedoucí učitelka MŠ