Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

2. pololetí školního roku 2011 - 2012 v mateřské škole

Od února probíhá v MŠ každé pondělí od 12.00 do 16.00 hod. výuka hry na flétnu, přihlášeno je 8 dětí, ve středu a v pátek od 9.00 do 9.45 hod. výuka anglického jazyka, přihlášeno je 15 dětí.

ÚNOR:          

3. 2.     kreslení obrázků do dopravní soutěže na téma „Originální dopravní  prostředek“ (soutěž z časopisu Informatorium)

4. 2.     maškarní bál v Letinech v restauraci Pod Lipou ve spolupráci s obcí, ČSŽ Letiny, SDH Letiny

6. 2.     zápis dětí z MŠ do ŽŠ (k zápisu šlo 11 dětí z MŠ)

7. 2.     v ZŠ Dravci

9. 2.     malý maškarní bál v MŠ

5. 2.     návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ

27. 2. – 9. 3.   rodičům rozdán dotazník o MŠ, 12. 3. vyhodnocen a výsledky vyvěšeny v šatně dětí

 

BŘEZEN:      

5. 3.     děti vypracovávaly testy školní zralosti pro PPP Plzeň (8 dětí)

27. 3.    začali jsme jezdit do Přeštic do Solné jeskyně (27. 3., 3. 4., 10. 4., 24. 4., 3. 5.)

 

DUBEN:      

13. 4.    fotografování dětí s fotoagenturou z Brna

17. 4.    Divadélko pro školy - Africká pohádka (12 nejstarších dětí)

19. 4.     zápis do MŠ (k zápisu přišlo 19 dětí)

23. 4.    spolupráce s ČSŽ Letiny, čtení pohádek před spaním (do poloviny května)        

                           

KVĚTEN:    

17. 5.    výlet do Klatov, vycházka městem

22. 5. - 25. 5. nabídka knih rodičům

24. 5.    fotografování

 

ČERVEN:     

1. 6.      stopovaná s pokladem

9. 6.      vystoupení žáků první třídy v MŠ s pásmem pohádek, básní, písní

13. 6.     výlet se ZŠ, 8 nejstarších dětí – Kestřany u Písku, hradní tvrz

14. 6.     loutkové kašpárkové divadlo v MŠ O perníkové chaloupce (i pro ZŠ)

15. 6.     předškolní děti – návštěva první třídy

19. 6.     předškolní děti – návštěva první třídy (8. 00 – 8. 45 hod.)

21. 6.     10.00 hod – besídka pro

22. 6.     15.30. hod – besídka pro rodiče a hosty, loučení s předškoláky

26. 6.     schůzka s rodiči dětí nastupujících nově do MŠ od září 2012

 


1. pololetí školního roku 2011 – 2012 v mateřské škole

Ohlédněte se s námi za akcemi, které proběhly v naší mateřské škole v 1. pololetí

školního roku. 

 

ZÁŘÍ:            

V  září jsme se společně seznamovali. Nově příchozí děti poznávaly prostředí

MŠ, zjišťovaly, jaké máme ve školce hračky, jaká u nás platí pravidla, jaký je

režim dne, hledaly si své kamarády. S potěšením jsme zjistili, že i naše „staré

děti“ se po prázdninách doškolky moc těšily a hned se zapojily do veškerého

dění v MŠ.

 

ŘÍJEN:           

Jedno dopoledne se na nás přišly podívat děti z 1. třídy ZŠ. Zahrály nám tři

pohádky a společně si s námi pohrály. Přijelo k nám divadlo. Pro děti MŠ a žáky

1. st. ZŠ zahráli herci zpívanou pohádku O Sněhurce. Děti z 1. stupně ZŠ nás

o Halloweenu přišly postrašit a předvedly se ve svých kostýmech. V mnohých

z nás zatrnulo, a proto jsme si celý další týden o Halloweenu a svátku Dušiček

nejen povídali, ale i hráli a kreslili.

V říjnu jsme se na krátké schůzce s rodiči rozloučili s vedoucí učitelkou paní

Václavou Baumrukovou, která odešla do starobního důchodu. Rodičům

se představila nová paní učitelka Jana Laubrová.

 

LISTOPAD:  

Fotografovali jsme se s fotoagenturou „Dráček“ z Příbrami.

Vypravili jsme se na delší dopolední vycházku do Kbelnice.

Naše děti se zúčastnily se svými rodiči lampiónového průvodu a soutěží v areálu

školy.

Zaslali jsme obrázky do Velké kreslící soutěže s Ježíškem na téma „Jak bydlí

Ježíšek“(na vyhodnocení zatím čekáme).

 

PROSINEC:  

V rámci programu Dřevohraní jsme spolu s dětmi ze ZŠ vyráběli dřevěnou

hračku a vyslechli jsme si poučné vyprávění o původu dřeva, jeho zpracování,

využití.

Navštívili nás čerti. Nebyli to čerti opravdoví, ale děti z 5. třídy ZŠ. I tak jsme

se trochu báli, ale všechny děti překonaly svůj strach a statečně předříkaly

Mikulášovi a čertům své básničky. A za to dostaly sladké odměny, které věnovali

rodiče našich dětí a také firma FCT Letiny. Moc děkujeme!

Pořádali jsme dvě vánoční besídky. Odpolední besídku pro rodiče dětí jsme

spojily s vyráběním papírového vánočního stromečku. Následující den dopoledne

se konala besídka pro ZŠ a zvané hosty. Moc nás potěšila účast všech, hlavně

pana starosty Vraného, kterému spolu s dětmi děkujeme za čokoládové adventní

kalendáře.

Fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout na stránkách obce.

 

LEDEN:         

I nám nadělil Ježíšek ve školce nějaké hračky. Hned první den po vánočních

prázdninách jsme našli pod stromečkem padák, puzzle, zatloukací stolek, autíčka

a mozaiky. To bylo radosti!

V prvním lednovém týdnu nám umožnila paní Kybicová prohlídku letinského

kostela. Viděli jsme vánočně vyzdobený kostel, krásný dřevěný betlém a zaujaly

nás i varhany. Jejich píšťaly si děti prohlížely s velkým zájmem.

V lednu začínají zápisy dětí do ZŠ. Pro rodiče jsme proto připravili v šatně

prezentaci Rámcového programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Zájemci

se mohli seznámit s hlavními body a cíly RVP PV. Podrobnější informace získají

rodiče u učitelek.

 

A co dál plánujeme?

V únoru jsme se zapojili do přípravy maškarního bálu v Letinech. Připravili jsme

pro děti soutěže a hry. Na bále bylo vybráno 1680 Kč ve prospěch naší mateřské

školy. Všem dárcům moc děkujeme.

V únoru začala ve školce výuka hry na zobcovou flétnu a výuka anglického

jazyka hravou formou. Na jaře budeme jezdit do solné jeskyně do Přeštic

a plánujeme i delší vycházky do okolních vesnic a nějaké výlety. Předškoláci

budou chodit na návštěvy do 1. třídy, aby si při společných činnostech lépe zvykli

na školu. S dětmi odcházejícími do ZŠ se slavnostně rozloučíme na konci

školního roku.                                                                        

Václava Andělová, učitelka MŠ


Podzim v naší školce

,,Podzime, podzime, pěkně tě prosíme – nestuď, neválej mlhu, nefoukej studený vítr…. Takhle jsme s dětmi vítali podzim. Pozorovali jsme padající listí, květiny a plody v zahradách letinských domků. Ochutnávali jsme jablka, hrušky, švestky – vše, co nám  podzim nadělil a co bylo pro nás dostupné. Barevné listy zbarvené dočervena   a  dožluta se nám moc líbily. Nějaké jsme si nasbírali a ve školce si s nimi hráli, foukali do nich, lisovali je, nalepovali. Také jsme se o jedné vycházce vydali do libákovického lesa na houby, a přestože v té době moc nerostly, podařilo se nám jich několik objevit. Děti z nich byly nadšené.

V říjnu do naší školky zavítala Sněhurka a sedm trpaslíků se svým hudebním vystoupením, kterého jsme se  účastnili společně s dětmi ze základní školy.

V listopadu jsme se fotografovali. Děti  budou mít pro své blízké pěknou fotografii s kalendářem a pěkným přáníčkem. A protože už vyhlížíme s dětmi Ježíška a těšíme se na Vánoce, začali jsme nacvičovat pásmo na vánoční besídku.

A ještě k jedné důležité změně u nás v mateřské škole došlo. Od 1. 11. 2011 k nám nastoupila nová paní učitelka  p. Jana Laubrová. Vedoucí učitelka paní Václava Baumruková odešla do starobního důchodu. Za celý kolektiv mateřské školy,  a myslím, že i za děti  a  rodiče, bych chtěla  paní  učitelce Baumrukové  poděkovat za její dlouholetou  trpělivou a láskyplnou práci s dětmi a nové paní učitelce popřát, aby se jí u nás líbilo.  

                                            Za kolektiv mateřské školy  Václava Andělová