Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Aktivity MŠ ve šk. roce 2010/2011

informační schůzka s rodiči

fotografování pro Plzeňský deník

lampiónový průvod

návštěvy v solné jeskyni Přeštice – 5x

fotografování dětí k Vánocům

čertovská nadílka žáků 5. roč.

návštěva kostela sv. Prokopa v Letinech – prohlídka nového betlému

vánoční nadílka pro zvířátka

společná vánoční besídka  ZŠ a MŠ

fyzikální pokusy v ZŠ, astronomie (p. Česal, p. Toman)

zápis dětí do 1. třídy

účast ve výtvarné soutěži Moje nejoblíbenější zvířátko (DDM Přeštice)

maškarní rej v MŠ

dětský karneval (spolupráce s OÚ, ČSŽ a SDH)

koncert – Písničky z pohádek – dětský pěvecký sbor Skalka ZŠ Přeštice

beseda o včelařství – p. Heřman z Libákovic

návštěvy u Hoblů – 3x  - domácí zvířata a jejich mláďátka

zápis dětí do MŠ

exkurze  - Centrální požární stanice Plzeň  (+ 1. st. ZŠ)

účast ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí 

program na oslavě Dne matek v restauraci Pod Lipou v Letinech (dárky- kytičky ze sisálu)

divadelní představení v MŠ – Pan Pozdraveníčko (divadelní agentura Orfeus)

návštěvy v 1. tř. – společné vyučovací hodiny

závěrečné fotografování (p. Navrátil)

hledání pokladu

závěrečná besídka s pasováním  předškoláků na školáky

výlet do ZOO Plzeň (+ 1. st. ZŠ)  

indiáni na stopované

 


Hodnocení uplynulého školního roku

Ve školním roce 2010-2011 jsme pracovali podle třídního vzdělávacího plánu s názvem S písničkou jde všechno líp, který vycházel z dlouhodobého školního vzdělávacího programu Cesta je cíl zpracovaného na léta 2008-2011. Snažily jsme se vzdělávat a vychovávat 28 zapsaných dětí od 3 do 6 let věku. Protože jsme svědky a účastnicemi doby, kdy dítě přechází od hravého dětství k systematickému vzdělávání, je naším cílem přirozená příprava dětí na další vzdělávání i životní etapu, kterou je zahájení povinné školní docházky. Naší přidanou hodnotou je poskytování bezpečného a podnětného prostředí, zajištění socializace dítěte ve skupině vrstevníků, ale také dávání prostoru rozvoji osobnosti dítěte, resp. jeho individuality. Děti jsou vedeny k samostatnosti a k pozitivnímu sebepojetí a zároveň se snažíme být partnerem rodičům. 

Čím jsme dětem zpestřovaly pobyt v mateřské škole? Akcemi, které jsme připravovaly samy, ve spolupráci se ZŠ nebo s jinými organizacemi. Byly to: podzimní besídka pro hosty, ZŠ a rodiče, vytváření strašidel z přírodnin společně s rodiči, lampionový průvod obcí Letiny, 2x fotografování dětí, 5 podzimních návštěv v solné jeskyni v Přešticích, mikulášská nadílka, společná vánoční besídka ZŠ a MŠ v tělocvičně, vánoční nadílka pro zvířata, prohlídka letinského kostela s novými jesličkami z lipového dřeva, viděli jsme fyzikální pokusy v ZŠ – předváděli pan Česal a pan Toman, malý maškarní bál v MŠ a opravdový v hostinci Pod Lípou, pohádka O velrybě Lízince v Přešticích, pohádka Pan Pozdraveníčko v MŠ, koncert Písničky z pohádek dětského pěveckého sboru ZŠ Na Jordáně v Přešticích, 3x jsme byli na návštěvě u p. Hoblové na kůzlátkách, slepicích a králících, pan Heřman z Libákovic nám povídal o včelách s ukázkou vybavení včelaře a děti dostaly láhev medu, 8 nejstarších dětí se bylo podívat na hasiče v Plzni, zúčastnili jsme se 2 výtvarných soutěží, s letinskými ženami jsme oslavovali Den matek v hostinci Pod Lípou, 3x byly nejstarší děti na návštěvě v 1. třídě ZŠ, Den dětí jsme oslavili hledáním pokladu, závěrečná besídka byla spojena s pasováním nejstarších dětí na prvňáky. 

Letos jsme dostali nový dětský nábytek do herny. O prázdninách bude opravena dlažba na venkovním schodišti. 

Děkujeme vám všem rodičům a příznivcům MŠ za veškerou materiální podporu, kterou jste nám věnovali. 

Za kolektiv MŠ napsala Václava Baumruková, vedoucí učitelka


Besídka s loučením

10.června 2011 probíhala v MŠ besídka dětí na rozloučenou se školním rokem 2010 – 2011.  Bylo komu ukazovat,  jak  šikovné jsou  naše děti.  Dopoledne  bylo  hlediště plné dětí 

1. stupně ZŠ se svými učitelkami, přišla se podívat i paní ředitelka ZŠ a MŠ paní Mgr. Milada Plachá, přivítali jsme členky ČSŽ Letiny s předsedkyní paní Alenou Pluhařovou a také naše paní kuchařky a paní uklízečky a v neposlední řadě prarodiče některých dětí a stálé příznivce našich besídek. Všechny vás moc rádi vidíme a jsme potěšeni, když jste u nás všichni spokojeni. Program besídky obsahoval cvičení podle hudby, cvičení s padákem, poučnou pohádku O hloupé myšce, písničku, básničky a pasování na prvňáky. Děkujeme členkám ČSŽ Letiny  za dárky,  které dětem,  budoucím prvňákům, věnovaly. Děti měly velkou radost nejen

z drobných věcí, které se jim budou hodit ve škole ( byla jich igelitka), ale i z kytice nádherných karafiátů vypěstovaných paní Pluhařovou.

Odpoledne se naše hlediště zaplnilo rodiči a dalšími příbuznými všech přítomných dětí. Podle následující reakce se rodičům besídka líbila, protože byla – cituji: „nápaditá, zase něco jiného,  kvalitní pokoukání,  moc hezké,  potěšili jsme se,  děkujeme  –  pobavili jsme se,

s dětmi to umíte, všechna čest, …“A tak jsme spokojeni všichni. Odpoledne dostalo všech 8 absolventů MŠ Letiny (všichni budou navštěvovat 1.třídu v ZŠ Letiny) knížku s věnováním, pamětní list, přání do života, vysvědčení z MŠ, čepici „absolventku“, medaili a další drobnosti, které děti využijí ve škole.

Celý  rok  rychle  utekl.  Z malých  dětiček  vyrostli školáci  –  budoucí prvňáci.  Byla

s nimi hezká práce. Každoročně jsme svědky toho, jak se z malých dětí stávají děti s vlastním názorem na mnoho věcí, jak si umí navzájem pomáhat i pomoci těm, kteří pomoc potřebují, jak se školy bály a teď, po 3 návštěvách v 1. třídě, se velmi, velmi těší. Všichni vám, milé děti, přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším životě.


ZE ŽIVOTA MŠ LETINY VE 2. ČTVRTLETÍ ŠK. R. 2010/2011

Pokračujme v naplňování třídního vzdělávacího programu pro letošní školní rok S písničkou jde všechno líp.

V listopadu jsme pozvali do MŠ žáky ZŠ a jejich paní učitelky na dopolední podzimní besídku. Odpoledne jsme se po odpočinku nasvačili a čekání na rodiče jsme vyplnili zdobením papírových duchů a strašidel. Děti potom společně se svými rodiči vytvořily krásná strašidla z přírodnin, které jsme všichni během podzimu nanosili do MŠ. Výstavka zdobila schodiště do MŠ. Rodiče si na závěr zdařilého odpoledne poslechli to, co jsme se od začátku roku naučili. Na podzim jsme také vzpomínali na nemocnou kamarádku, přáli jí brzké uzdravení a poslali jsme jí dopis se spoustou obrázků.        Na přání rodičů jsme se vyfotografovali. Fotky s vánočním motivem se moc povedly.

Pět pátků po sobě jsme po sedmé hodině ranní jezdili linkovým autobusem do Přeštic do solné jeskyně. Vraceli jsme se až k obědu. V Přešticích jsme si kromě pobytu         ve zvláštním prostředí připomínajícím solnou jeskyni užili i procházky městem a k řece. V jeskyni bylo pěkně teploučko. Doba pobytu byla rozdělena do tří časových úseků. V první části si děti se solí hrály jako s pískem na pískovišti. Manipulací se solí prosytily vzduch jódem a dalšími prvky posilujícími imunitní systém. Po 45 minutách jsme jeskyni opustili, umyli si ruce, nasvačili jsme se, řádně napili a vrátili na další tři čtvrtě hodiny   do jeskyně. Tam už nás vítal Solánek a Solenka – maňásci. Děti se posadily do křesel, chvilku si s nimi povídaly a potom zhlédly několik pohádek z videa. Vraceli jsme se značně unaveni (někteří usínali v autobusu), ale věřili jsme tomu, že děláme něco pro svoje zdraví.

Páťáci – Mikuláš, anděl a čert – se svojí paní učitelkou přišli do školky na mikulášskou nadílku už 2. prosince. Děkujeme Vám, všem rodičům a příznivcům MŠ, za veškeré dary a dárky, které jste dětem věnovali nejen na tuto nadílku, ale i na Vánoce a během roku. Byli jsme se podívat v místním kostele na krásné letinské jesličky vyřezané          z lipového dřeva. Vidět Ježíška v jesličkách byl pro děti také pěkný zážitek.  Také jsme byli účastníky zdařilé vánoční besídky ZŠ a MŠ v tělocvičně školy. Ještě než jsme odešli na vánoční prázdniny, nadělovali jsme zvířátkům zbylé žaludy, kaštany a trochu jablek a mrkví. Náklad  jsme vezli na bobech. Šli jsme po stopách zvěře po louce a     u křoví, tam kde bylo stop nejvíce, jsme potravu pro zvířata nechali. Asi po měsíci jsme se byli podívat, jestli jim chutnalo. Našli jsme jen trošku.

V novém roce jsme se těšili, jak budeme pozorovat zatmění Slunce, ale bylo zataženo. Dalekohled nám pan Jakub Toman stejně ukázal. Mohli jsme pozorovat les. Byl tak blízko!

I v novém roce nabízíme rodičům k prodeji knížky nejen pro děti. Nabídku přivážejí prodejci několika nakladatelství.

19. ledna 2011 bylo nevhodné počasí na procházku, velmi to venku klouzalo, chvílemi padal sníh s deštěm a foukal nepříjemný vítr. Ale věděli jsme, že právě tento den dostaneme do herny mateřské školy nový dětský nábytek. Čas pro pobyt venku jsme využili na diskuzi o tom, kam nábytek dáme. Děti vymýšlely různé varianty, na realizaci každého návrhu ale bylo třeba něco udělat s tím starým nábytkem. Nakonec jsme se všichni shodli a přiložili ruce k dílu. Každé, i to nejmenší dítě,  se těšilo na novou kuchyňku a obýváček, proto odnášelo na stranu hračky. Po bědě, když už všichni odpočívali na lehátkách, nábytek přivezli. Pan Voráček, nový školník, paní Baumruková a paní Jandíková vynosili krabice nábytku nahoru a starý nábytek odnesli. Odpoledne pan Voráček nábytek sešrouboval, paní Baumruková pěkně všechno uklidila a děti si mohly hrát. Děti si samy uspořádaly nádobí do kuchyňky, společně ukládaly kontejnery s hračkami do skříněk tak, aby všichni věděli, kam si pro ně mohou jít, půjčit si je a spokojeně si hrát..

Teď se všichni moc a moc těšíme na jaro.

                                                               Václava Baumruková, ved. učitelka