Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Naše dvoutřídní mateřská škola sídlí v 1. patře jedné z budov ZŠ Letiny na konci obce v pěkném, podnětném a čistém prostředí (louka, rybník, les). Byla otevřena v září 1979, ale od 1. 1. 2003 je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace. Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ splňují hygienické a bezpečnostní normy. Do MŠ dochází děti ze širokého okolí. Funguje dobrá spolupráce se ZŠ. Máme společnou kuchyň, jídlo je k nám dopravováno výtahem, samozřejmostí je zajištění pitného režimu dětí. Mateřská škola má školní zahradu s herními prvky, můžeme využívat tělocvičnu ZŠ a školní hřiště s umělým povrchem.Nabízíme logopedickou prevenci.

 


 

Školní vzdělávací program pro léta 2017 – 2020 má název Otevíráme okno do světa.


V září 2017 je do mateřské školy zapsáno 35 dětí, od ledna 2018 – 38 dětí, od května 2018 – 39 dětí.
Kapacita MŠ je 40 dětí.
Děti jsou rozděleny do dvou tříd.


Třída Sluníčka má v září zapsáno 21 dětí (tří až sedmiletých).
Předškoláků je 10, z toho 3 děti mají odklad školní docházky. Pro tyto děti je vypracován plán pedagogické podpory. Ve třídě je 13 chlapců, 8 dívek.
Třídní vzdělávací program třídy Sluníček se jmenuje S úsměvem táhneme za jeden provaz.


Třída Koťátka má v září zapsáno 14 dětí, od ledna 2018 - 17 dětí, od května - 18 dětí. Je složena z dětí tříletých.
Třídní vzdělávací program třídy Koťátek se jmenuje Svět kolem nás.

 


 

Mgr. Milada Plachá               ředitelka školy

Václava Andělová                 vedoucí učitelka

Markéta Frysová                    učitelka

Ivana Turzová                        učitelka

Bc. Hana Kotábová                učitelka - zástup

Irena Hampejsová                  učitelka - zástup

 

Václava Baumruková            uklízečka

Jana Tarantíková                   uklízečka