Obsah

Informace č. 2019/3 - poskytnutí protokolů z rozborů vody v monitorovacích objektech ve Svárkově zde ke stažení, protokol 1, protokol 2, protokol 3 

Informace č. 2019/2 - nabídka veřejné zakázky konkrétního subjektu zde ke stažení

Informace č. 2019/1 - zápisy z jednání zastupitelstva dne 13.2.2019 a 23.4.2019 zde ke stažení

Informace č. 2018/4 - o termínu a provádějící společnosti k odběru vzorků z monitorovaccíh vrtů S1, S2 a S3 ve Svárkově zde ke stažení

Informace 2018/2 - pachtovní smlouva k pozemkům v k. ú. Svárkov zde ke stažení,  pachtovní smlouva s výpisem z přílohy: zde ke stažení

Informace 2018/1 - dluhy právnických osob vůči obci zde ke stažení

Informace 2017/7 - problémy se škodlivými ptáky zde ke stažení

Informace 2017/6 autorizovaná obalová společnost zde ke stažení, příloha k informaci zde ke stažení

Informace 2017/5 - sociální bydlení zde ke stažení

Informace 2017/4 - soustava veřejného osvětlení zde ke stažení

Informace 2017/3 - třídění a nakládání s odpady zde ke stažení

Informace 2017/2 - aktivní účty obce zde ke stažení, darovací smlouva (obec jako dárce) zde ke stažení

Informace 2017/1 investiční plán (akce) na r. 2017 zde ke stažení