Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Jaroslava Vraného, kterému jsou podřízeni:

 • Ing. Lenka Bočanová - referentka OÚ, veřejný opatrovník, matrikářka
 • Marie Vraná - matrikářka, účetní
 • Ivana Tučková - účetní

 Zastupitelstvo

Obec má sedmičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách 10. a 11. října 2014. Seznam zastupitelů:

 • Jaroslav Vraný - starosta (Starostové a nezávislí)
 • Jiří Plachý - místostarosta (Starostové a nezávislí)
 • Vladimír Česal (Starostové a nezávislí)
 • Ing. Milan Kůs (Starostové a nezávislí)
 • Josef Polívka (Starostové a nezávislí)
 • Ing. Milan Baxa (Sdružení nezávislých kandidátů - Spolek sv. Prokopa)
 • Ing. Lubomír Krýsl (Sdružení nezávislých kandidátů - Spolek sv. Prokopa)

Složení výborů a komisí

Finanční výbor
Předseda Ing. Milan Kůs
Členové:  Ing. Lubomír Krýsl 
 
              Alena Vokáčová 
               Václava Kašparová               

Kontrolní výbor
Předseda Ing. Milan Baxa

Členové: 
Vladimír Česal
               Mgr. Renata Brůhová
               Bc. Lucie Pohanková 
               Otakar Böhm
     

Kulturní komise - zřízena dne 7. 4. 2015 
Členové: Karel Peroutka
              Václava Kašparová
              Ing. Ladislav Pejchar
              Otakar Böhm
              Alena Vokáčová