Obsah

Agenda obecního úřadu.

 • Žádost o přihlášení k trvalému pobytu (podává se na originálu tiskopisu)
 • Žádost o nahlášení adresy pro doručování zde ke stažení
 • Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zde ke stažení
 • Žádost o zprostředkování kontaktu zde ke stažení
 • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les zde ke stažení
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů (při osobním podání je žádost na základě zadaných údajů vygenerována automaticky v systému Czech POINT)
 • Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce (spolky) zde ke stažení
 • Vyúčtování poskytnuté finanční dotace z rozpočtu obce (spolky) zde ke stažení

 Matrika

 • Žádost o uzavření manželství zde ke stažení
 • Příloha k dotazníku o uzavření manžeství - rodiče snoubenců zde ke stažení
 • Příloha k dotazníku o uzavření manželství - svědci zde ke stažení
 • Žádost o uzavření registrovaného partnerství zde ke stažení
 • Žádost o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu) zde ke stažení
 • Žádost o nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin zde ke stažení
 • Žádost o zápis do zvláštní matriky
 • Žádost o změnu jména zde ke stažení
 • Žádost o změnu příjmení zde ke stažení
 • Žádost o sepsání zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů - před narozením dítěte zde ke stažení
 • Žádost o sepsání zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů - po narození zde ke stažení
 • Žádost o vydání matričního dokladu - Slovensko zde ke stažení
 • Žádost o vydání matričního dokladu k výmazu věcného břemene zde ke stažení
 • Žádost o vydání matričního dokladu k důchodu zde ke stažení